مقاله در مورد مختصات کارخانه رویال تک

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان

مختصات كارخانه رويال تك


اين كارخانه در مختصات جنوبي موقعيت جغرافيايي ايران و غربي شهرستان كرج قرار دارد و داراي يك ساختمان سوله اي بزرگ كه تمام دستگاههاي توليدي كارخانه در قسمتهاي مختلف آن مستقر شده است.


همچنين در رو به روي سوله كارخانه دفتر مدير( مسئول) و همچنين در طبقه پايين دفتر مدير دفتر سركارگر طوري قرار گرفته اند كه بتوانند در صورت زيادي اشتغال بتوانند به تمام كارگران نظارت داشته باشند تا در هنگام توليد مشكلي براي كارگران پيش نيايد.
همچنين در كنار دفتر سر كارگر، اتاقي وجود دارد كه به آن اتاق تاريكي مي‌گويند.


همچنين در قسمت ديگر محوطه ورودي كارخانه مكاني قرار دارد كه انبار نام دارد كه تمام مواد اوليه و خام را كه وارد مي كنند در آنجا قرار مي دهند و تحويل مسئول انبار مي دهند تا ضمن شروع به توليد طبق درخواست ارسالي به مسئول انبار مواد اوليه را ارسال كند.
همچنين يك درب ورود و خروج در كارخانه وجود دارد كه تمام رفت و آمدهاي كارخانه از آن انجام مي شود.


همچنين انبار ديگري وجود دارد كه تمام كالاهاي ساخته شده به آن ارسال مي شود و در هنگام بار زدن و ارسال به كارخانه ها و شركتهاي سفارش دهنده از اين انبار انجام مي شود.

شركاء، مديران، كارگران:
1ـ شركاء و مدير:
كارخانه رويال تك از چند شريك خانوادگي تشكيل شده و اين شركاء از بين خود يكي را به عنوان مدير كارخانه( مسئول) انتخاب نموده اند. تا به عنوان مدير كليه خريد و فروشها و درآمدها و هزينه هاي كارخانه را بررسي كند و بر اساس گزارش زير دستاني همچون حسابداري، سركارگر، مسئول خريد و مسئول فروش بتواند بهترين راه كسب درآمد و توليد را در جلسه شركاء و مشاورين انتخاب كنند.

2ـ كارگران:
تعداد افرادي كه در توليدات كارخانه نقش مهمي دارند و بر اساس قوانين كارخانه بر اساس سابقه هر فرد در محل مورد نظر و مربوط به تجربه او مشغول به كار و توليد در قسمت تبديل مواد اوليه تا مواد ساخته شده هستند و بر اساس مقدار كار و ساعات كاركرد مبلغي را به عنوان دستمزد دريافت مي كنند و اين مبلغ جزو هزينه دستمزد كارخانه محاسبه مي شود و اين كارگران از قشر ساده و عادي جامعه هستند.

سركارگر كارخانه:
فردي كه بر اساس تجربه و سابقه كاري و كاركرد خوب و داشتن لياقت براي اين شغل از طرف مدير كارخانه انتخاب مي شود و وظيفه رسيدگي به عمومي كارگران را دارد و به كارهاي آنها نظارت كامل دارد و اگر در مابين توليد مشكلي براي كارگران پيش بيايد از اين فرد كمك گرفته مي شود چون نسبت به ديگر كارگران با تجربه تر و با سابقه تر است.

مسئول فني:
به فردي گفته مي شود كه با تمام دستگاههاي موجود در كارخانه آشنايي دارد و بر اساس تجربه و تخصصي كه دارد مسئوليت فني كارخانه را بر عهده دارد و به طور ثابت و هميشگي در ساعات كاركرد كارخانه در كارخانه مشغول به رسيدگي و سركشي به دستگاههاي موجود در كارخانه است و مسئوليت اصلي اين فرد بستن قطعات هر دستگاه در اندازه هاي مختلف داده شده از طرف مسئول گيرنده سفارشات است تا كارگران بتوانند مواد اوليه را به مواد ساخته شده بر

اساس سفارشات داده شده سفارش دهندگان انجام دهند. مسئول فني دستگاهها را تنظيم مي كنند و هر دستگاه را مربوط به كاري كه مي تواند انجام دهد برنامه ريزي مي كند و سرعت و واكنش حركتي آنها را بر اساس معمولي بودن فشار و حركت آن زمان سنجي و برنامه ريزي مي كند تا كارگران بتوانند به صورت بهتر و مطلوب تر مواد را به كالا تبديل كنند بدون اينكه فشاري به دستگاههاي موجود بيايد تا بتوان از فرسودگي آنها جلوگيري كرد و عمر مفيد دستگاهها را بالاتر برد.

مسئول چاپ( ظهور):
به فردي يا افرادي گفته مي شود كه وظيفه دارند سفارشاتي كه به كارخانه داده شده را بر اساس قراردادي كه با شركت سفارش دهنده بسته مي شود يك سري علائم و يا تبليغات آن شركت و يا محصول موجود در آن كارتن را معرفي كند را به صورت كليشه و يا سيلك در تاريك خانه به ظهور برسانند و در مرحله چاپ روي كارتن( سفارش) به فردي كه مسئول چاپ دستگاهي بر روي كارتنهاي سفارش داده شده است تحويل دهند.


براي ظهور كردن اين نوع نگاتيوها كه به صورت كليشه و سيلك است از مواد شيميايي خاصي استفاده مي شود.
كه در مرحله مخصوص به خود گفته شده است.

مسئول خريد:
به فرد يا افرادي گفته مي شود كه بر اساس درخواست دايره توليدي بر اساس سفارشهاي داده شده از طريق شركتها و كارخانجات سفارش دهنده براي توليد كالا نياز به مواد اوليه داريم خريداري مي كنند. درخواستهايي را به عنوان درخواست مواد اوليه به صورت كارت مواد به مسئول خريد ارسال مي كنند و مسئول خريد وظيفه دارد بر اساس درخواست كارت مواد تعداد و مقدار مواد سفارش داده شده و همچنين تعداد مواد و نوع مواد از طريق درجه يك بودن يا دو و يا سه بودن را خريداري كند.


و پس از خريد مواد طي گزارشي فاكتور و مقدار خريد مواد و پرداخت نقدي يا نسيه مواد خريداري شده را به حسابدار كارخانه اطلاع مي دهد تا بر اساس
آن ثبت لازم در دفاتر كارخانه زده شود.

مسئول فروش:
به فرد يا افرادي گفته مي شود كه مسئوليت فروش كالاهاي توليد شده كارخانه را بر عهده دارد.
اين فرد يا افراد مسئوليتهاي مختلفي دارند كه مهمترين آن فروش و تحويل سفارشات شركتهاي سفارش دهنده است.


و همچنين فروش يك سري مواد زائدي كه از ورقهاي كارتن كه براي توليد كالا باقي مانده به كارخانه ذوب و خمير كننده كارتن فروخته مي شود.
اين فرد پس از فروش و يا تحويل سفارشات طي گزارشي فروش كالا را به اداره ثبت حسابها كه حسابداري است، ارسال مي كند تا حسابدار ثبت لازم را در دفاتر انجام دهد.

مواردي چند درباره كارخانه:
كارخانه مورد نظر از چند شريك خانوادگي تشكيل شده و يك نفر را به عنوان مدير( مسئول) انتخاب كرده اند و سپس فردي را به عنوان ناظر( سركارگر) دارند كه به كارگران كه تعداد حدوداً بين 10 تا 15 نفر هستند به طور ثابت و يا هنگام شلوغي و زياد بودن سفارشات حدوداً 30 تا 40 نفر مي شوند، سركشي مي كند.

طريقه پرداخت دستمزد:
از نظر حقوق و دستمزد كارگران بر اساس ساعت كاري كه از صبح تا بعد از ظهر است به طور ثابت وجود دارد و بعد از ساعت كاري كارگران بر اساس زياد بودن كار بر اساس بودن سفارشات زياد و كم بدن وقت براي آماده كردن و تحويل دادن به سفارش دهندگان لذا سركارگر و يا مسئول اشتغال كارخانه بر اساس صحبتهاي انجام شده با هر يك از كارگران قبل از ورودشان كه هر موقع سفارشات داده شده به كارخانه زياد باشد بايد به طور اجباري و يا با نظر سر كارگر كارخانه افراد انتخاب شده به صورت اضافه كاري مشغول به توليد باشند.


و طبق آمار ساعت كاركرد هر كارگر توسط سر كارگر بر اساس ساعت كاري هر كارگر مبلغ اضافه كاري را در پايان هفته و يا ماه به فرد پرداخت مي‌شود.
مثلاً: ساعتي 000/4 ريال براي هر ساعت كار كردن به صورت اضافه كاري
دريافت‌مي‌كند‌كه‌در‌پايان‌موقع‌پرداخت‌توسط‌حسابدار‌محاسبه‌و‌پرداخت مي‌شود.


حقوق و دستمزد هر كارگر( ناظر) كارخانه، فردي كه مسئول دستگاهها و تنظيم آن است، فردي كه مسئول ظهور و چاپ مطالب تبليغاتي سفارشات و مسئول انبار و يا مسئول فروش كالا و يا مسئول خريد كالا بر اساس ساعات انجام شده توسط آنها به وسيله حسابدار كارخانه محاسبه مي شود و در پايان هفته و يا ماه پرداخت مي شود. البته طبق توافقي كه هنگام ورود اين افراد بين آنها انجام شده دستمزد و حقوق ثابت و اضافه كاري آنها مورد قبول طرفين قرار گرفته و بر اساس آن توافق پرداخت مي شود.


فعاليت و نمونة سفارشات:
اين كارخانه جهت كسب سود و ارائه خدمات به ديگر موسسات توليدي فعاليت دارد . فعاليت كارخانه : شكل و اندازه و برش دادن به يك سري ورقهاي كارتن (مواد خام اوليه) است كه هر موسسه طبق اندازه هاي داده شده به كارخانه كارتنهاي تكميل شد و آماده را جهت بسته بندي محصولات خود از اين موسسه تهيه نمايد و مي توان گفت كار اصلي كارخانه تهيه و توليد و آماده نموده جعبه اي از جنس كاغذ (مقوا) در اندازه هاي مختلف براي ديگر موسسات توليدي و خدماتي است .
اين كارخانه طبق قراردادهايي كه با شركتها و كارخانجات مختلف و معتبر كشور مي بندد يك سري سفارشاتي را قبول مي كند.
نمونه‌هايي از اين سفارشات كه از گزارشهاي مختلف اخد مي‌نمايد .‌عبارتند از:
1ـ دستكش خانگي گيلان. 2ـ همبرگر مخصوص فرزام. 3ـ كارخانه روغن موتور.IRAN MOTOR OIL CO 4ـ دستكش استاد كار. 5ـ شالو توليد كننده آدامس ميوه اي. 6ـ چسب رازي. 7ـ روغن موتور ارژن.


اين موارد نمونه هايي از سفارشات ثابت و هميشگي اين كارخانه است كه به صورت تبليغات روي كارتنهاي سفارش داده شده چاپ مي شود، كه در ابعاد مختلف سفارش داده مي شود.
كار كارخانه:
گرفتن تعداد سفارشات شركتها براي بسته بندي اجناس و سپس دادن قيمتي توافقي به شركت مورد نظر و پس از عقد قرارداد ميان كارخانه و شركت سفارش دهنده بر اساس درخواست خود از كارخانه مي خواهد كه نوع مواد را انتخاب كند از نظر محكم بودن يا ضعيف بودن.


مواد محكم مثل: چوكا مازندران، لانير.
مواد ضعيف: كارتنهاي ضايعاتي تخم مرغ.
بعد از تعيين نوع كارتن شركت سفارش دهنده اندازه دلخواه خود را كه براي بسته بندي تعداد مورد نظري از محصولات خود را بدست آورده به كارخانه ارائه مي دهد و طبق توافق طرفين در زمان عقد قرارداد تاريخ تحويل سفارش معين مي شود و شركت مورد نظر تمام مبلغ سفارش را و يا مقداري را به هر عنوان پيش پرداخت به مسئول سفارش گيرنده كارخانه تحويل مي دهد و مبلغ مورد نظر را به حسابدار يا دفتر كارخانه تحويل مي دهد و طي اين عمل قيمتي به عنوان پيش دريافت درآمد بدهكار و بستانكاران بستانكار و در دفاتر شركت سفارش دهنده پيش پرداخت بدهكار مي شود.

دستگاه برش:
دستگاه برش كه توسط فردي كه مسئول تنظيم و بسته شدن اندازه ابعاد سفارش است بسته مي شود اين دستگاه كه ورقهاي كارتن درخواستي از شعبه ديگر است به صورت دو خط و چهار خط برش يا خط تا مي زنند دو خط كه بصورت طولي زده مي شود و براي تا شدن درهاي كارتن و 4 خط براي ابعاد كناره كارتن كه آن را به صورت مكعب در مي آورد زده مي شود كه برگه يا ورق كارتن توسط كارگر روي صفحه صاف و بزرگي كه طبق ابعاد خواسته شده است قرار مي گيرد كه از چهار غلطك تشكيل شود كه دو تا براي خط تا 2 تا براي خط برش استفاده مي شود.


كارخانه مورد نظر بعد از عقد قرار داد و توافق با شركت سفارش دهنده پس از دريافت تمام يا مقداري از مبلغ سفارش اقدام به خريد مواد اوليه را مي كند و پس از تماس با كارخانه اي كه توليد كننده و با نگهدارنده ورقهاي كارتن در اندازه و شكلها و نوع( محكم و ضعيف) مختلف است اندازه هاي سفارش شده را درخواست مي كند و سپس مواد اوليه را پس از پرداخت هزينه مواد خريداري شده را درخواست مي كند و سپس مواد اوليه را پس از پرداخت هزينه مواد خريداري شده و هزينه حمل به كارخانه انتقال مي دهند و آن را در محوطه اي به نام انبار قرار مي دهند تا در زماني كه اقدام به توليد مي كنند از آن استفاده كنند. پس از وارد كردن مواد اوليه و انتقال آن به انبار كالا اندازه‌هاي كارتنهاي مكعبي سفارش شده به مسئول تنظيم دستگاهها داده مي شود و اين فرد پس از تنظيم دستگاه و قطعات در اندازه هاي مختلف فرايند توليد را شروع مي كند.
سپس طبق درخواستي از انبار مواد اوليه را وارد توليد مي كنند لازم به ذكر است كه هنگام ورود مواد به انبار چون كارخانه در حال توليد و برش يك نوع كارتن سفارش شده است پس تمام مواد اوليه خريداري شده براي توليد مصرف مي شود و اگر هم مقداري باقي بماند به عنوان ضايعات تلقي مي شود.


و بر اساس محاسبات انجام شده توسط سركارگر كارگران ساعت كار عادي را شروع كرده و اگر براي تحويل سفارش عجله اي باشد، سركارگر كارخانه از كارگران درخواست اضافه كاري را مي نمايد و بعد از ساعت كاري تعداد ساعتي را كه كارگر مشغول به كار بوده را حسابدار كارخانه ( يا مسئول پرداخت حقوق كارگران) محاسبه مي كند.

دستگاه چاپ:
دو نوع غلطكي، سيلك
غلطكي با كليشه و سيلك با شابلون
چاپ غلطكي: كليشه را روي سيلندر كه داراي چهار خانه است روي يكي از خط ها ميزان نموده و بعد گونياي دستگاه طبق نمونه موجود بسته مي شود( گونيا) دستگاه چاپ دو تا غلطك دارد چهار خط مي زند و طبق نمونه چهار خط آنرا مي بنديد و رنگ را در مخزن پمپ ريخته، رنگ از طريق پمپ موجود روي غلطكها ريخته مي شود و كار موجود را روي ميز كاربر گذاشته و اين زنجير كاربر كار را به سمت دستگاه هدايت مي كند و پس از رد شدن و برش وارد شدن فشار از طريق سيلندر روي كار چاپ زده مي شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد ویژگیهای اقلیمی و مختصات جغرافیایی تیمچه مظفریه

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
محدوده‌اي از ايران اسلامي كه با حدود 46929 كيلومترمربع نام آذربايجان شرقي بخود گرفته است، درگوشه شمالغرب فلات ايران قرار دارد. رود ارس، حدود شمالي آن را با جمهوري هاي آذربايجان، نخجوان و ارمنستان مرتبط و رود قطور و آبهاي درياچه اروميه، حدود غربي آنرا با استان آذربايجان غربي همجوار مي‌كند. در جنوب، كشيدگي رشته ...

تحقیق در مورد کارخانه رویال تک

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
مختصات كارخانه رويال تك:اين كارخانه در مختصات جنوبي موقعيت جغرافيايي ايران و غربي شهرستان كرج قرار دارد و داراي يك ساختمان سوله اي بزرگ كه تمام دستگاههاي توليدي كارخانه در قسمتهاي مختلف آن مستقر شده است.همچنين در رو به روي سوله كارخانه دفتر مدير( مسئول) و همچنين در طبقه پايين دفتر مدير دفتر سركارگر طوري قرار ...

مقاله در مورد تاریخچه کارخانه شیر ومحصولات لبنی پگاه مشهد

word قابل ویرایش
29 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
تاريخچه كارخانه شير ومحصولات لبني پگاه مشهد به منظور ارتقاي سطح بهداشت عمومي شركت سهامي ولبنيات پاستوريزه مشهد درسال 1345 با كادر 44 نفر وتوليداتي شامل : شير كاكائو –شير موز –شير نارگيل –دوغ –انواع كره ساده وكشمشي ومغز پسته اي – انواع بستني تخم مرغي – ساده ووانيلي ومالت تازه با سرمايه بخش خصوصي وظرفيت 5 تن ش ...

تحقیق در مورد تحقیق در مورد کارخانه شهد آب ارومیه

word قابل ویرایش
35 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
كارخانجات توليد كنسانتره آبميوه از محصولات باغات كشور و استان آذر بايجان غربي ضمن حفظ نگهداري باغات مو جب شده تا زمينه اي براي اشتغال و ارز آوري جديدفراهم آورد بطوريكه از محل صادرات كنسانتره وآبميوه بطور متوسط ساليانه بالغ بر 40 ميليون دلار ارز عايد كشور شود.شركت شهد آب در راستاي سياستهاي كلي دولت مبني بر انج ...

دانلود مقاله کارخانه قند

word قابل ویرایش
311 صفحه
44700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاريخچة كارخانه قند:مقدمات تاسيس كارخانه قند آبكوه در سال 1313 شروع و سفارش ساخت ماشين آلات و نصب و راه اندازي و به ظرفيت 350ton/day به شركت اشكوراچكسلواكي داده شده و ساختمانها اعم از صنعتي و اداري و كوي كاركنان بوسيله شركت تستاپ ساخته شده است.ساخت زمين كارخانه در بدو تاسيس 27 هكتار بود كه توسعه هاي بعد به 60 ...

دانلود پاورپوینت کارخانه آبمیوه آی سو ارومیه

PowerPoint قابل ویرایش
77 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :مقدمه:كارخانجات توليد كنسانتره آبميوه از محصولات باغات كشور و استان آذربايجان غربي ضمن حفظ نگهداري باغات موجب شده تا زمينه اي براي اشتغال و ارزآوري جديد فراهم آورد به طوريكه از محل صادرات كنسانتره و آبميوه به طور متوسط ساليانه بالغ بر 40 ميليون دلار ارز عايد كشور شود. شركت شهدآب در راستاي سياستهاي ك ...

دانلود مقاله تاریخچه کارخانه شیر ومحصولات لبنی پگاه مشهد

word قابل ویرایش
41 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
به منظور ارتقاي سطح بهداشت عمومي شركت سهامي ولبنيات پاستوريزه مشهد درسال 1345 با كادر 44 نفر وتوليداتي شامل : شير كاكائو –شير موز –شير نارگيل –دوغ –انواع كره ساده وكشمشي ومغز پسته اي – انواع بستني تخم مرغي – ساده ووانيلي ومالت تازه با سرمايه بخش خصوصي وظرفيت 5 تن شير وفراورده هاي لبني آغاز به كار كرد.كه درحال ...

دانلود مقاله بررسی کاهش میزان آلودگی خمیر مرغ در کشتارگاه و کارخانه های استان فارس

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
چکیده:با افزایش جمعیت نیاز به منابع پروتئینی نیز بیشتر می گردد از این رو فراهم کردن غذای کافی همراه با رعایت مسائل بهداشتی آن همیشه مورد نظر مسئولین امر بوده است.استفاده از غذاهای آماده در جهت تامین گوشه ای از این نیازها مد نظر بوده و در بین این غذا ها سوسیس، کالباس و همبرگر از بازارپسندی بالایی برخوردار است. ...