تحقیق در مورد کودک ازاری

word قابل ویرایش
58194 صفحه
8700 تومان

مقدمه
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۹ چهل میلیون کودک صفر تا چهار ساله در سراسر جهان در معرفی انواع کودک آزاریها قرار گرفته اند . کودک آزاری(child abuse) رفتاری است که در آن کودک مورد انواع آزارهای جسمی ، جنسی ، بی توجهی و سوء استفاده های عاطفی قرار می گیرد . کودک آزاری آسیب اجتماعی است و به عنوان یکی از اولویتهای مسائل اجتماعی و بهداشتی درمانی در کشورهای مختلف جهان مطرح است . آمارهای مختلف حتی در کشورهای پیشرفته بیشتر تخمینی است و موارد واقعی همیشه بیشتر از آمارهای رسمی است زیرا کودک آزاری از هر نوع (جسمی، جنسی، بی توجهی و غفلت عاطفی) در جوامع مختلف مذموم است و در بسیاری از کشورها جرم تلقی شده و برای مرتکب آن عواقب قانونی وجود دارد .

تعریف کودک
کودک به کسی اتلاق می شود که کمتر از هجده سال سن داشته باشد . این تعریف با عنایت به تناقضهای موجود در قوانین و مقررات ایران در مورد سن طفل و فرد بالغ انتخاب شده است . خاطر نشان می سازد که در قوانین جاری سن تکلیف برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام می باشد . از سوی دیگر ، حداقل سن برای شرکت در فعالیتهای سیاسی – اجتماعی از جمله رای دادن شانزده سال در نظر گرفته شده است.

تعریف کودک آزاری
کودک آزاری طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از :
آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند (آقابیگلولی،۱۴:۱۳۸۰)
اما در اصطلاح متخصصین امر ، هر گونه آسیب جسمی یا روانی و سوء استفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر ۱۸ سال توسط افراد دیگر ، کودک آزاری تلقی می شود . اگرچه در این تعریف تلاش شده تا همه وجوه و ابعاد آزار کودکان توضیح داده شده شود اما در هر حال بسیاری از مفاهیم مندرج در آن ، ممکن است در بین

صاحب نظران اختلاف برانگیز باشد. در واقع ، تعاریف متعددی از آزار و خشونت با توجه به اهداف و کاربردهای متنوع آن ارائه شده است . چنانچه انجمن روانپزشکی آمریکا در چهارمین دفترچه راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی(۱۹۹۴) در فصلی تحت عنوان سایر شرایطی که ممکن است مورد توجه بالینی قرار گیرد کودک آزاری را مشتمل بر آزار جسمی و جنسی ، بی توجهی به کودک آزار عاطفی می داند( مدنی ۲۰:۱۳۸۳) .

در هر حال ، کودک آزاری طیف وسیعی از رفتارهای آسیب رسان ، از قبیل عدم برآوردن نیازهای اولیه کودک ، غفلت از مراقبت های بهداشتی ، فقدان رشد کافی ، تنبیه و بد رفتاری فیزیکی ، سوء استفاده جنسی و سوء رفتار هیجانی و آزار روانی را شامل
می شود (موسوی بجنوردی ،۴۱:۱۳۸۶)
انواع کودک آزاری
الف)کودک آزاری جسمی
کودکی که یکبار یا به دفعات مورد ضرب و شتم ، آزار و شکنجه قرار می گیرد، که عبارت است از حمله فیزیکی که به کودک به طوری که می تواند موجب درد ، بریدگی ، کبودی ، شکستگی استخوانی و سایر جراحات و یا حتی مرگ کودک گردد .
اشکال مختلف کودک آزاری جسمی شامل : شلاق زدن ، بستن کودک ، کوبیدن به دیوار ، سوزاندن با آب جوش یا مایعات داغ و تکان دادن شدید می باشد . حدود کودک آزاری از محروم ساختن کودک از غذا ، لباس ، سرپناه و محبت پدر و مادر تا مواردی که در آن کودکان از نظر جسمی توسط یک فرد بالغ مورد آزار و بدرفتاری قرار
می گیرد که آشکارا به صدمه دیدن و غالبا مرگ آنان منجر می شود گسترده است . قانون حمایت از کودک مصوب ۱۹۸۸ آزار بدنی را چنین تعریف می کند . آسیب دیدن و صدمه دیدگی کودک زیر ۱۸ سال توسط والدین یا سرپرست بلافصل وی که مسئول رفاه و آسایش اوست . به طوری که سلامت و ایمنی کودک طبق قوانین تدوین شده بوسیله وزارت بهداشت و خدمات اضافی به خطر افتاده است (آبروشن،۹۰:۱۳۸۴)

ب) کودک آزاری جنسی
بکارگیری، استفاده و واداشتن کودک به درگیر شدن با هر گونه رفتار روشن جنسی یا نمایش رفتارهای جنسی ، تجاوز تماس جنسی، فحشا و هرگونه بهره برداری از کودکان جهت کسب لذایذ و ارضاء میل جنسی می باشد . سوء استفاده جنسی از کودکان ظالمانه ترین واهانت آمیزترین تجربه انسانی است . موضوع سوء استفاده جنسی کودکان توسط بزرگسالان در طول تاریخ بشر همواره مطرح بوده است . در این بین ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نقش تعیین کننده ای در پذیرش یا نپذیرفتن این پدیده داشته اند (آقابیگلویی۱۴:۱۳۸۰)

تجاوز به خلوت کودک نیز سوء استفاده جنسی از اوست که از جمله دزدانه نگاه کردن به هنگام تعویض لباس یا حمام است . در این شرایط در حالی که هیچ کدام از این رفتارها در تعریف رسمی سوء استفاده جنسی قرار نمی گیرد ، قربانیان اغلب احساس تجاوز
می کنند و از بسیار از نشانه های روان شناسی مشابه قربانیان زنانی با محارم رنج می برند .(آبروشن۹۱:۱۳۸۴)
ج) کودک آزاری عاطفی

هر گونه رفتار نامناسبی که بر عملکرد رفتاری ، شناختی ، عاطفی و جسمی کودک تاثیر منفی داشته باشد همانند آزارهای کلامی و غیرکلامی ، سرزنش یا تحقیر، ناسزاگفتن، مسخره کردن ، دست انداختن ، مقررات و کنترل شدید و نامعقول ، ترساندن مکرر کودک از تنبیه سخت بدنی ، انتظارات و برخوردهای نامتناسب با سن کودک ، به خدمت گرفتن کودک در جهت ارضاء نیازهای عاطفی خود و پاسخ های رفتاری غیرقابل پیش بینی والدین که باعث بی ثباتی و دگرگونی شناختی کودک می شود .

آزارهای عاطفی گرچه برخلاف آزارهای جسمانی اثری قابل رویت بر جسم کودک بر جای نمی گذارد اما آثار آن ها به مراتب عمیق تر و فاجعه آمیزبار است و تا آخر عمر بر روح و روان فرد باقی خواهد ماند . پدر و مادری که دائما فرزند خود را تحقیر و سرزش می کنند و در مقام انتقاد از او بر می آیند وی را با همسالانش مقایسه می کنند والدینی که برای فرزند خود مقررات و کنترل های شدید در نظر می گیرند کسانی که انتظارات بیش از حد کودک خود دارند و از او می خوانند . مانند یک بزرگسال رفتار کند همگی کودک خود را در معرفی فشارهای روحی و روانی شدید قرار می دهند (آبروشن۹۱:۱۳۸۴)

د)کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامعه
عبارت است از عدم مراقبت و علاقمندی به کودک شامل محرومیت از نیازهای اساسی همانند غذا، پوشاک و محرومیت از اقداماتی که جهت رشد طبیعی و نمو کودک نیازهست و یا کودک را در معرفی خطر قرار دادن می باشد . مسامعه یا غفلت بصورت عدم مراقبت کافی جسمانی بهداشتی و عدم تامین نیازهای روحی ، هیجانی و آموزش کودک، ترک طفل و به حال خود رها کردن کودک ، فقدان محبت کافی ، صحبت نکردن با کودک ، عدم رسیدگی به وضعیت تحصیلی و بی توجهی به ترک مدرسه و نیز کودک را در معرض خطراتی چون سرما و گرما قرار دادن می باشد . به طور کلی ناتوانی یا غافل ماندن والدین از توجه و رسیدگی به نیازهای هیجانی و عاطفی کودک مسامعه عاطفی نامیده می شود .
همچنین غفلت یا مسامعه ممکن است در خصوص عوامل جسمی و عدم رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کودک باشد . خصوصیات بارز غفلت فیزیکی شامل علائم کمبود تغذیه ای همانند عفونتهای پوستی و درماتیت های ادراری قنداق بچه ، علائم کمبود ویتامینی بصورت بیماری بلاگرا و بری بری می باشد .

مسامحه و سهل انگاری معمولا همراه با گرسنگی شدید دیده می شود در این حالت عموما کودک بیش از ۴۰ درصد وزن خود را از دست می دهد و دچار اختلال تغذیه ای پروتئینی از نوع مرسموس یا کواشیورکور می شود بر اساس قانون در کشورهای توسعه یافته سهل انگاری والدین تخلف است و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند(آقابیگلولی۱۶:۱۳۸۰)
هـ) کودک آزاری تجاری
۱- به منظور اعمال منافی عفت
اطفال به صورت مختلف مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.تجاوز به حقوق کودک به صورت مشاهده صورت بچه ، ارتباط جنسی در وسایل سمعی و بصری، تلویزیون، اینترنت و سینما دارای اشکال مختلف می باشند . زودرس شدن بلوغ و تمایلات جنسی ، رابطه ای نامشروع با محارم ، بیماری روحی و اختلالات روانی ثمره تحمیل این شرایط بر اطفال به ویژه

دختران نوجوان می باشد . برخی از اعمال پیش گفته از قدیم الایام وجود داشته است ولی مشکل جدیدی از استثمار و بردگی جنسی نسبت به نوجوانان به ویژه دختران در سالهای اخیر به وجود آمده که نگرانی شدید جوامع بین المللی را برانگیخته است .امروز قاچاق زنان و کودکان برای فحشا و خود فروشی یکی از سودآورترین تجارت بعد از قاچاق مواد مخدر می باشد . برآوردها حاکی است که سالانه هفت میلیارد دلار سود حاصله از قاچاق ۴ میلیون نفر زنان و اطفال درجهان می باشد . روش قاچاق گاهی به صورت آدم ربایی، گاهی تهدید

والدین دختران و بعضا با خرید آنان از والدین می باشد . سن این بردگان نوین دنیای مورنیسم بین ۱۲ الی ۱۸ سال در نوسان است . طبق آمار سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال حاضر ۱۰۰ زن اوکراینی در مراکز فحشای اروپای غربی کار می کنند و سالانه بین ۷۰۰ هزار تا دو میلیون نفر زن و کودک قربانی برده داری دنیای امروز می باشند . به هر کیفیت فقدان کار مناسب درکشورها ، ناکافی بودن درآمد ، پایین بودن درآمدسرانه ، اعتیاد والدین از عوامل بروز و ظهور این تجارت سیاه و برده داری نوین گردیده که قربنانیان سیه روز آن را دختران و کودکان بی پناه تشکیل می دهند ( نجفی توانا۷۴:۱۳۸۴)

۲- به قصد تجارت اعضاء بدن
موضوع کودک آزاری از نظر پزشکی زمانی مطرح می شود که مسائل بهداشتی یا درمانی بودن کنترل و مراقبت صحیح انجام می شود . موضوع کودک آزاری ناشی از مراقبتهای پزشکی ، موضوع بسیار داغ و پرسروصدایی است که تبعات قانونی زیادی را در بردارد .فراهم نیاوردن یا اجازه ندادن والدین به انجام درمان های طبی لازم بر پایه عقاید مذهبی ، یکی از مواردی است که این امر به درک غلط یابی مبالاتی استوار است . کودک آزاری ناشی از پزشکی به اشکال مختلف نیز ظاهر می شود .

قاچاق اعضای بدن کودکان و امتحان داروهای جدید پزشکی روی کودکان بی سرپرست شبانه روزی ها از جمله مواردی است که خبرگزاری ها هر از چند گاهی اخباری را در این زمینه مخابره می کنند . بر پایه یک خبر که در ماه می ۱۹۹۷ به نقل از یک خبرگزاری غربی در روزنامه ها منتشر شد پژوهشگران غربی با مردم فقیر کشورهای آفریقایی مانند موشهای آزمایشگاهی رفتار می کنند و داروهای تایید نشده بیماری ایدز را روی زنان بارداری فاقد ویروس ایدز مشاهده می کنند . این خبر می افزاید : به د لیل کارا نبودن این قبیل داروها ، ویروس ایدز از مادر به نوزاد انتقال یافته و صدها کودک آفریقایی به همین دلیل جان خود را از دست خواهند داد. کودکان از سنین نوزادی تا جوانی موضوع جرایم گوناگون قرار دارند .

سرقت نوزادان و فروش آنها در بودن اطفال برای فروش اعضاء مختلف بدن آنان مانند کلیه ، قلب وغیره از جرایمی هستند که کودکان معصوم ، قربانیان آن به شمار می روند و متاسفانه این شرایط در کشورهای عقب مانده و جهان سوم به نسبت از ممالک پیشرفته که در آن قوانین جهت حمایت از کودکان و بهره کشی از آنان به حداقل ممکن می رسد اسف بارتر است.(پورناجی۷۲:۱۳۷۸)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 58194 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد