بخشی از مقاله

پيشگفتار
بنده مرتضی باقری دانشجوی رشته حسابداری هستم با توجه به اينكه در پايان دورة‌آموزشي پروژه اي با عنوان تحقیق بايد تحويل مي دادم تصميم به تحقيق و بررسي حسابداری يك كارخانه شير كنترل بخاري را گرفتم كه هم اكنون با عنوان شركت توان كاران در شهر مشهد مشغول به فعاليت مي باشد. در ضميمه خاطر نشان مي كنم آب و هواي سرد سيري استان و كشور و نياز به گرما و در نتيجه نياز به وسايل گرما از قبيل بخاري . . . و نيز رقيب كمتر در سطح استان نسبت به محصول توليدي در امر انتخاب موضوع شير كنترل سهيم بوده اند. مطالبي كه پيش روي شماست حاصل تلاش بنده و همكاري و مشاوره با شركت مذكور است.بديهي است مطالب ذيل با توجه به اطلاعات مهندسين شركت مي باشد. در پايان از همكاري ايشان و آن شركت محترم كمال تشكر را مي نمايم.

فصل اول
1-1 - مقدمه :
شير كنترل گاز بخاري دستگاهي است در بخاري جهت تنظيم فشار گاز و وسيله اي است جهت روشن و خاموش كردن بخاري هاي گاز سوز،‌جهت اينكه شير كنترل وظيفه خود را بخوبي انجام دهد نيازمند قطعاتي مكمل همچون ترموكوپل و پيلوت مي باشد. در داخل شير كنترل وسيله اي وجوددارد بنام مگنت كه به جهت خاصيت مغناطيسي آن جهت توليد جرقه براي روشن كردن بخاري استفاده مي شود. همچنين در بعضي مواقع كه گاز شهري داراي ناخالصي مي باشد. در داخل شير كنترل فيلتري وجود دارد كه ناخالصي هاي گاز شهري را جذب مي نمايد. پيچ تنظيمي درروي شير وجود دارد كه اگر آن را به سمت پايين فشار دهيم جريان گاز برقرار مي گردد و درجاتي در روي آن مي باشد كه براي زدن جرقه و خاموش و روشن كردن شمعك از آن استفاده مي شود.

1-2- معرفي محصول:
كشور ما داراي منابع عظيم سوخت هاي فسيلي و گاز مي باشد. امروزه در اكثر مناطق كشور،‌گاز رساني به شهرها انجام يافته و به همين دليل استفاده از وسايل گاز سوز افزايش يافته است. محصول توليدي مادر بخاري هاي گاز سوز مورد استفاده قرار مي گيرد. اين وسيله وظيفه هدايت و كنترل گاز به درون بخاري به ميزان مناسب بر عهده دارد. همچنين وسيله اي است جهت روشن و خاموش نمودن بخاري جهت انجام بهينه اين وظيفه از قطعات مكمل همچون ترموكوپل و پيلوت استفاده مي شود. ترموكوپل از جنس مفتولي است كه از يك طرف بوسيله اي به نام مگنت متصل مي گردد و از طرف ديگر به پيلوت متصل شده،‌و وظيفه آن هدايت جرقه اي است كه توسط مگنت توليد شده و جهت روشن نمودن بخاري عمل مينمايد.

1-3- بررسي هاي اقتصادي طرح :
قيمت تمام شده جهت توليد يك دستگاه شير كنترل مبلغ 40000 ريال مي باشد و قيمت فروش ان در بازار 70000 ريال مي باشد بنابراين سود حاصل از توليد يك شير كنترل مبلغ 30000 ريال برآورد مي گردد. جهت احداث كارخانه در مرحله اول نياز به يك ميليارد تومان سرمايه مي باشد كه مي بايست در مراحل بعدي جهت توسعه خطوط توليد اين ميزان سرمايه گذاري افزايش يابد.

1-4-كاربرد محصول:
كاربرد محصول در بخاري هاي گازسوز مي باشد. البته جهت شومينه هاي گازسوز و وسايل گازسوز ديگر همچون سماور، گازهاي پايه دار جهت آشپزخانه ها نيز كاربرد دارد.

1-5- کالاهاي رقيب محصول:
در حال حاضر اين محصول هيچ گونه كالاي رقيبي و جانشين ندارد. اما در آينده ممكن است چنين موردي اتفاق بيفتد.

1-6-ظرفيت توليد:
ظرفيت توليد متوسط كارخانه با توجه به توقف هايي كه ممكن است در خط توليد بوجود آيد حدود 12000 دستگاه مي باشد.

فصل دوم
2-1- بررسي بازار:
كل تعداد كارخانه هايي كه در اين زمينه در كشور فعاليت مي نمايند 5 كارخانه مي باشد همانند نگهبان گاز ـ‌توانكاران و . . . به همين دليل سرمايه گذاري در اين زمينه مي تواند سود آور باشد.
2-2- بررسي اقتصادي
مساحت زمين كارخانه و بخشهاي داخل آن
مساحت زمين مورد نياز در كارخانه بيش از 48000 متر مربع مي باشد كه بهتر است در ابعاد 80*60 متر مربع باشد.
A نگهبان 20متر مربع B جوشكاري 60متر مربع
C دايكبت 60متر مربع D اداري 15متر مربع
E فني مهندسي 75متر مربع Fفرزكاري 30متر مربع
G آشپزخانه 90متر مربع H دستشويي 50متر مربع

I كپرسور خانه 24متر مربع J رختكن 40متر مربع
K انباردر جريان ساخت 225متر مربع L خط توليد پيلوت 40متر مربع
M ماشينكاري 30متر مربع N خط توليد شير 40متر مربع
O طراحي و مركز كامپيوتر 20متر مربع P پاركينگ متر مربع
Q واحد آزمايشگاه و كنترل كيفيت 80متر مربع R CNC 60متر مربع

S انبار 450متر مربع T واحد تعميرات 20متر مربع
2-3- بررسي هاي فني (انتخاب تكنولوژي مناسب)
جهت توليد اين محصول از تكنولوژي مكانيكي و با كمك نيروي انساني توليد مي گردد. استفاده از قالب جهت توليد قطعات اوليه كه با استفاده از دستگاه هاي دابكست و استفاده از ماشين آلات ماشينكاري، سري تراش ، CNC و فرزكاري صورت مي گيرد البته در سالهاي آينده در طرح توسعه ميتوان از تكنولوژي ربات نيز استفاده نمود.
2-3- مشخصات ماشين آلات و خط توليد

الف : ماشين آلات دابكست : جهت واحد دايكست نياز به كوره ذوب آلومينيوم ود ستگاه پرس تحت فشار روي مي باشد. قالب پوسته شير بر روي يك دستگاه و قالب كفي شير نيز بر روي دستگاه دايكست ديگر نصب مي گردد و جهت توليد پوسته و كفي استفاده مي گردد.
ب : واحد CNC : جهت عمليات ماشينكاري و قلاويز كاري پوسته و كفي نياز به يك دستگاه CNC مارك Chiron مي باشد.
ج : واحد پرسكاري : از 5 دستگاه پرس با قدرتهاي مختلف بسته به نوع قطعه اي كه نياز به پرسكاري دارد مي توان استفاده كرد.
د‌‌: واحد سري تراش : استفاده از دستگاههاي تراش اتومات و نيمه اتومات جهت توليد قطعاتي كه نياز به سري تراشي دارند همانند پيچ تنظيم شعله زياد،‌شعله كم ميله محور و . . .
البته از دستگاههاي روسي نيز كه داراي برنامه توليد بوده و به صورت اتومات كاري كنند نيز مي توان استفاده نمود. همچنين از دستگاههايي سري تراش را مي توان از شركت صنايع ماشين افزار خراسان در مشهد كه در زمينه توليد اين دستگاه ها فعاليت مي نمايند تهيه نمود.

هـ) در تحت فرزكاري مي توان از دستگاههاي فرز روسي به تعداد 2 دستگاه استفاده نمود كه هر يك جهت انجام عمليات بر روي يك قطعه استفاه شود.
و) در قسمت تراشكاري: ميتوان از دستگاههاي تراش بتعداد 2 دستگاه استفاده نمود در اين قسمت با توجه به نقشه و قطعات قالب آن جهت توليد انبوه ساخته شود.
1ـ دستگاه جوشكاري : جهت جوشكاري و اتصال تكه ها به يكديگر
2ـ دستگاه برش ورق : جهت ورق با ضخامتهاي متفاوت
3ـ دستگاه پرس تحت فشار دايكست : اين دستگاه جهت قالب گيري پوسته مورد استفاده قرار مي گيرد.
4ـ كوره ذوب فلز : جهت ذوب كردن آلومينيوم مورد نياز براي قالب گيري پوسته مي باشد. بايد تا دماي –C 2000 باشد.

5ـ دستگاه تراش : جهت تراشكاري قطعات
6ـ دستگاه فرز : جهت فرز كاري برخي قطعات
7ـ دريل برقي كوچك : جهت سوراخكاري قطعات ظريف
8 ـ دريل برقي قدي ـ ‌اتومات : جهت سوراخكاري قطعات بزرگ
9ـ سنگ : جهت پرداخت سطوح
موارد (9ـ8ـ7ـ6ـ5) در قسمت قالبسازي كارخانه مورد استفاده قرار مي گيرد.

10ـ دريل اتومات : اين دستگاه در خط توليد جهت اسيجاد سطحي بهتر در پوسته ريخته گري شده مورد استفاده قرار مي گيرد و هر دستگاه داراي 5 ليتر مي باشد.
11ـ دستگاههاي ماشين كاري : اين دستگاهها چند منظوره بوده و جهت قلاوسيز كاري ، سته زدن،‌حديده و . . بر روي پوسته در خط توليد مورد استفاده قرار ميگيرد.
12ـ دستگاههاي سري تراش : جهت انجام كارهاي سري مورد استفاده قرار مي گيرد.
13ـ دستگاه CNC : جهت انجام عمليات ماشينكاري پاياني و سوراخكاري كه بايد دقيقا بر اساس اندازه هاي تعريف شده صورت پذيرد.
14ـ ليفتراك : جهت حمل و نقل در داخل كارخانه و بارها تا وزن 2 تن
15ـ دستگاه پرس : جهت پرسكاري قطعاتي مانند : انواع واشرهاي فلزي،‌دستگاه بالا و پايين پيلوت و. . .
16ـ دستگاه نقطه جوش : جهت اتصال بولك بالا و پايين پيلوت

17ـ دستگاه كمپرسور : جهت توليد بار براي پيچ گوشتي هاي باري و كمپرس باد جهت تميز كاري
18ـ كامپيوتر : در قسمتهاي طراحي،حسابداري، انبار مورد استفاده قرار مي گيرد.
19ـ پرينتر ليزري : در قسمت حسابداري و طراحي مورد استفاده قرار مي گيرد.
20ـ دستگاه كنترل دبي : جهت بدست آوردن ميزان فشار گاز در داخل شير با معيارهاي استاندارد
21ـ دستگاه سنجش ميزان Co2 خروجي شير : همان طوري كه از نامش پيداست جهت اندازه گيري ميزان گاز Co2 كه از شير خارج مي شود مورد استفاده قرار مي گيرد.
22ـ ترازوي ديجيتال : جهت بدست آوردن وزن واقعي قطعات.

23ـ پارچه اندازه گيري : جهت كاليبراسيون اندازه گيرها و اندازه گيري دقيق
24ـ دستگاه شات پلاست : جهت پرداخت كردن سطح پوسته و كفي شير
25ـ پيچ گوشتي بادي شينانو : جهت سفت كردن سريع پيچ هاي تنظيم در خط توليد
26ـ دستگاه تست شمعك پيلوت : جهت تنظيم شمعك پيلوتها
27ـ دستگاه تست پيچ تنظيم شير : اين دستگاه جهت اندازه گيري مقدار گاز خروجي با توجه به چرخش پيچ تنظيم شير مورد استفاده قرار مي گيرد.
28ـ دستگاه تست ميل محور : جهت تست ميل محورهاي پيچ تنظيم

29ـ آكواريوم شيشه : جهت جلوگيري از ورود گردوغبار هنگام گريسكاري بولكهاي شير كنترل
30ـ ساعت كارت زن : اين دستگاه براي تامين زمان ورود و خروج پرسنل وهمچنين تامين حقوق هر يك از آنها وب راي كمك به بخش حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد.
31ـ دستگاه لوله بر : براي برش لوله هاي فلزي و پلاستيكي مورد استفاده قرار مي گيرد.

2-4- توضيحات در مورد زمين:
زمين مورد نظر براي كارخانه در شهرك صنعتي مي باشد و مي بايست مساحت آن بي شاز 4800 M2 باشد كه ترجيحا بهتر است ابعاد آن به صورت 80*60 m باشد.قيمت واحد در شهرك صنعتي 000/000/1 ريال در متر مربع مي باشد قيمت كل براي 800/4 هزار ريال مي باشد.مساحت (مترمربع) قيمت واحد(ريال) قيمت كل (هزار ريال)بيش از 4800 m2 000/000/1 000/800/4

2-5- توضيحات در مورد زمين:
مساحت زمين مي بايست بيش از 4800 m2 مي باشد قيمت واحد هر m2 100000 ريال بوده و كل هزينه آن 480000 هزار ريال مي باشد.
حصار كشي : تعداد كار 280 M مي باشد قيمت واحد هر متر 300000 ريال مي باشد و كل هزينه آن 84000 هزار ريال مي باشد.
آسفالت و پياده رو سوزي : تعداد كار 800 m2 مي باشد قيمت واحد آن 50000 ريال مي باشد و كل هزينه ي برآوردي 40000 هزار ريال مي باشد.
ايجاد فضاي سبز ،‌روشنايي وغيره : تعداد كار 600 m2 مي باشد و قيمت واحد آن 70000 ريال مي باشد و كل هزينه مورد نياز 42000 هزار ريال مي باشد.
جمع كل هزينه مورد نياز قسمت محوطه سازي 64600 هزار ريال مي باشد.

2-6- ساختمان سازي :
سالن توليد : مساحت اين قسمت 2600 m2 مي باشد قيمت واحد آن 1000000 ريال در هر m2 است و هزينه برآوردي آن 26000000 هزار ريال مي باشد.
انبار مواد اوليه : مساحت اين قسمت 250 m2 مي باشد. قيمت واحد آن 1000000 ريال بوده و كل هزينه برآوردي اين قسمت 250000 هزار ريال مي باشد.
انبار محصول : مساحت آن 200 m2 مي باشد قيمت واحد آن 1000000 ريال در هر m2 مي باشد و كل هزينه ي برآوردي اين قسمت 200000 هزار ريال مي باشد.
ساختمان اداري : مساحت اين قسمت 140 m2 مي باشد. قيمت واحد آن 70000 ريال بوده قيمت كل آن 98000 هزار ريال مي باشد.
ساختمان نگهباني : مساحت اين قسمت 30 m2 ميب اشد قيمت واحد جهت ساخت اين قسمت 1000000 ريال مي باشد و قيمت تمام شده ي آن 60000 هزار ريال مي باشد.
كمپرسورخانه : مساحت آن 24 m2 مي باشد قيمت واحد اين قسمت 70000 ريال مي باشد و قيمت تمام شده ي آن16800 هزار ريال مي باشد.

جوشكاري : مساحت اين قسمت 12 m2 مي باشد. قيمت واحد آن 70000 ريال بوده و كل هزينه ي مورد نياز 8400 هزار ريال مي باشد.
وسائل حمل و نقل : يك عدد ليفتراك به قيمت 125000000 ريال و همچنين يك كمپرس 10 تن به قيمت 500050000 ريال و چهار عدد ميني بوس كه به طور كل 1000000 و كل هزينه اين قسمت 1625000 هزار ريال مي باشد.

سالن توليد : در اين سالن خط توليد قرار مي گيرد كه نوع ساختمان آن به صورت سوله بود. و ساخت آن 2600 m2 است كه قيمت واحد براي ساخت آن 000/000/1 مي باشد و كل هزينه ي برآورد اين قسمت 2600000 هزار ريال مي باشد.

ـ انبار مواد اوليه : در اين قسمت مواد اوليه ساخت نگهداري مي شود ساختمان آن به صورت سوله بوده و مساحت آن 250 m2 مي باشد قيمت واحد ساخت آن 1000000 ريال و كل هزينه ي برآوردي براي اين قسمت 250000 هزار ريال مي باشد.

ـ ساختمان اداري و سرويس : ساختمان اداري مخصوص رئيس شركت و حسابداري مي باشد سرويسها مخصوص سرويسهاي بهداشتي و رختكن مي باشد مساحت كل اين دو قسمت 140 متر مربع مي باشد. ساختمان اين قسمت به صورت آجري بوده قيمت واحد مساحت اين قسمت ها در هر متر مربع 70000 ريال مي باشد كه به صورت كلي 98000 هزار ريال برآورد مي شود.

ـ ساختمان نگهباني : اين بخش مخصوص نگهباني بوده و كنترل ورود و خروج كاركنان مي باشد. مساحت اين قسمت 30 متر مربع است . قيمت واحد جهت ساخت اين بخشدر هر متر مربع 7000 ريال مي باشد، كل هزينه ي برآوردي اين قسمت 21000 هزار ريال مي باشد.

دايكست : قسمت قالب گيري پوسته بوسيله قالبهاي دايكست مي باشد نوع ساختمان به صورت سوله است مساحت آن 60 متر مربع مي باشد. قيمت واحد جهت ساخت اين قسمت 100000 ريال مي باشد و كل هزينه ي برآوردي اين قسمت 60000 هزار ريال مي باشد.

‌كمپرسور خانه : در اين قسمت كمپرسور جهت توليد باد پيچ گوشتي هاي شينانو در خط توليد قرار م يگيرد نوع ساختان اين قسمت آجري مي باشد. مساحت آن 24 متر مربع
است. قيمت واحد براي ساخت اين قسمت در هر متر مربع 70000 ريال مي باشد و مساحت آن 24 متر مربع است وكل هزينه ي برآوردي اين قسمت 16800 هزار ريال مي باشد.
جوشكاري : اين بخش جهت برش ورقها و جوشكاري مورد استفاده قرار مي گيرد.ساختمان آن آجري مي باشد مساحت آن 12 متر مربع است قيمت واحد جهت مساخت هر مترمربع آن 70000 ريال مي باشد و كل هزينه ي برآوردي جهت ساخت ساختمان اين بخش 8400 هزار ريال مي باشد.‌جمع كل هزينه ي برآوردي براي قسمت ساختمان سازي 200/254/3 هزار ريال مي باشد.

2-7- برق رساني و آب رساني:
برق مورد نياز كارخانه از شركت توزيع برق تامين مي گردد كه معادل با kw 200 مي باشد قيمت هر kw 350 ريال مي باشد كه با توجه به ميزان برق مصرفي ماهيانه kw 16000 تعداد آن در حدود 5600 هزار ريال مي شود.

2-8- آب رساني:
آب مورد نياز كارخانه از شركت آب و فاضلاب تامين مي شود كه براي مصارف تميز كاري بهداشتي خنك كردن قطعات تحت ماشينكاري و سري تراش مورد استفاده قرار مي گيرد و ماهيانه در حدود 10000 m3 مصرف مي شود كه با توجه به قيمت واحد آن كه هر مترمكعب 13 ريال مي باشد قيمت برآوردي آب در هر ماه در حدود 130 هزار ريال مي باشد.خاكبرداري و تسطيح : به دليل وجود پرسهاي سنگين در كارخانه مي بايست خاكبرداري و كف سازي دقيق و محكمي صورت پذيرد.

2-8- محوطه سازي
تعداد خاكبرداري 4800 متر مربع مي باشد كه قيمت واحد آن در هر متر مربع 100000 ريال است و كل هزينه ي برآورد شده براي اين قشسمت 480000 هزار ريال مي باشد.
حصاركشي : مي بايست كل محيط كارخانه حصار كشي به صورت ديوار آجري باشد كه با توجه به ابعاد كارخانه 260 m حصاركشي لازم است قيمت واحد هر متر حصاركشي 300000 ريال مي باشد و كل هزينه برآوردي براي اين قسمت 84000 هزار ريال مي باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید