بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پیامبر اکرم:

“اسلام هرگز به علت قلت عدد شکست نخواهد خورد“

خطر این است که اسلام مثل پوستین مغلوب و وارونه پوشیده شود و زننده شود تا بتواند به آن خیانت بکنند و آن را زیر پا بگذارند.

رحیم پور ازغدی

اسلاید 2 :

هرگز اسلام از کفر ضربه نمی خورد،

                          بلکه از نفاق ضربه می خورد.

رحیم پور ازغدی

اسلاید 3 :

این تاریخ دردناک اسلام است،

 روح اسلام، قربانی کالبدش شد

و محتوایش پیش پای فرم اش شهید گشت.

رحیم پور ازغدی

اسلاید 4 :

نومید مشو،

که تو را نیز عاشورایی است

           و کربلایی که تشنه خون توست

اسلاید 5 :

و به کهف حسین لازمان و لا مکان ولایت ملحق شوی

و فراتر از زمان و مکان، خود را به قافله ی سال شصت و یکم هجری برسانی

اسلاید 6 :

و انتظار می کشد

 تا تو زنجیر خاک از پای اراده ات بگشایی

 و از خود و دلبستگی ها یش هجرت کنی

اسلاید 7 :

      و در رکاب امام عشق به شهادت رسی...            

شهید سید مرتضی آوینی

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید