بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست

حضرت علی (ع)

اسلاید 2 :

ترس از مردم ، شما را از رعایت حقی

که میدانید باز ندارد

حضرت محمد(ص) :

اسلاید 3 :

حضرت علی(ع) :

تمام محبتت را به پای دوستت بریز

نه تمام اعتمادت را

اسلاید 4 :

امام علي (ع):

هیچ دشمنی برای انسان٬ستمگرتر از نفس او نیست

اسلاید 5 :

امام علي (ع):

بالاترین عبادت تفکر و تعقل است

 

اسلاید 6 :

امام حسن (ع):

چنان براى دنیایت تلاش كن كه گویا همیشه

 زنده‏ اى، و چنان براى آخرتت تلاش كن كه گویى فردا مرگت فرا مى‏رسد.

اسلاید 7 :

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است                                                                                                                ( فرانکلین )

اسلاید 8 :

امام حسن (ع)


چنان با مردم رفتار نما كه ‏دوست دارى با تو رفتار كنند.

اسلاید 9 :

امام خمینی (ره) :

اساتید دانشگاه باید بدانندکه

 اگر چنانچه دانشگاه را بسازند،

کشورشان را بیمه

 کرده اند تا آخر

اسلاید 10 :

امام حسين (ع):


جز به یکى از سه نفر حاجت مبر:

به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید