بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


بیوماس
بیوماس نوعی ماده آلی است که به وسیله گیاهان، اعم از گیاهان خاکی ( که در زمین می‌رویند) و گیاهان آبی ( که در آب می‌رویند ) و مشتقات آنها تولید می‌شود. بیوماس شامل گیاهان جنگلی و پس‌مانده‌های آنها ،‌گیاهانی که به خاطر محتوای انرژی شان در «مزارع انرژی»کاشته می‌شوند، و شامل کود حیوانی نیز می‌شود.
 به هر ماده آلی غیر فسیلی با منشأ حیاتی که بخشی از آن یک منبع انرژی زای قابل بهره برداری را تشکیل دهد، بیوماس گویند. انرژیهای بدست آمده از اغلب سیستمهای بیوماس را به عنوان انرژی تجدید پذیر به شمار می‌آورند.
بیوماس را می‌توان منبع انرژی تجدید پذیر تلقی کرد زیرا عمر گیاه تجدید می‌شود و هر سال به مقدار آن اضافه می‌شود. بیوماس را می‌توان شکلی از انرژی خورشیدی تصور کرد، چون که در واقع این انرژی در نتیجه فتوسنتز و رشد گیاهان حاصل می‌شود . هر وات ظرفیت آن 3-9/0 دلار سرمایه گذاری لازم دارد.

اسلاید 2 :


فن آوري هاي استفاده از انرژي بيوماس  بيوماس (Biomass) ، انرژي ذخيره شده خورشيدي در مواد گياهي (عموما" چوب و ضايعات چوبي) مي باشد. بطور كلي فن آوري هاي استفاده از بيوماس در نيروگاههاي توليد برق را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد :

1- نيروگاههاي فقط با سوخت بيوماس
2- نيروگاههاي دوگانه سوز كه از بيوماس به عنوان سوخت فرعي همراه با زغال سنگ استفاده مي كنند.
3- نيروگاههاي گازي كه بيوماس را به سوخت گازي با ارزش حرارتي پايين يا متوسط تبديل مي كنند و معمولا" آن را براي احتراق در توربين هاي گازي مورد استفاده قرار مي دهند.
4-فرآيندهاي بيولوژيكي مانند هضم و تخمير.

اسلاید 3 :


تهيه كنندگان سوخت بيوماس در آينده ممكن است جهت اطمينان از گستردگي منابع و اجتناب از ايجاد بي ثباتي در بازار سوخت از محصولاتي كه براي كسب انرژي اختصاص داده شده اند، استفاده كنند.

براي شركتهايي كه نيروگاههاي با سوخت زغال سنگ را اداره مي كنند، بهره گيري از بيوماس ممكن است آسانترين روش براي اضافه كردن منابع تجديدپذير به منابع سوخت مرسوم آنها باشد.

نيروگاههاي سوخت مستقيم بيوماس در نقاط مختلف كاملا" قابل اجرا بوده و با سيستم هاي مولد بخاري كه با استفاده از سوختهاي فسيلي كار مي كنند قابل رقابت هستند.

اسلاید 4 :


نيروگاههاي زغال سنگي را مي توان به سرعت و با هزينه اي كم (در مقايسه با هزينه سرمايه گذاري نيروگاههاي جديد با سوخت بيوماس يا ديگر منابع تجديدپذير) به نيروگاههاي دو گانه سوز همراه با بيوماس تبديل كرد.

استفاده از برخي پس مانده هاي گياهي ضمن پائين آوردن هزينه سوخت مي تواند مزايائي را براي محيط زيست از طريق كاهش آلاينده هائي از قبيلSOx و NOx ، بهمراه داشته باشد. بعلاوه اگر از يك جسم با دوام به عنوان سوخت استفاده شود، اين كار بطور مستقيم انتشار دي اكسيدكربن را هم كاهش مي دهد.

اسلاید 5 :

 

پروژه هاي بيوماس ارتباط توليدكنندگان برق با مصرف كنندگان را تقويت مي كند. در اين خط مشي در توليد برق از منابعي مانند ضايعات جنگلي و كشاورزي استفاده مي شود. بعلاوه اين امر باعث رشد اقتصاد محلي نيز شده و براي كساني كه در كار تهيه، انتقال و فرآورش مواد سوختي هستند نيز كار ايجاد مي كند.

طي چند برنامه تحقيقاتي كه در EPRI انجام شده، مزاياي فني، اقتصادي و زيست محيطي فن آوري هاي بيوماس به مدت 20 سال مورد بررسي قرار گرفته است كه مي توان از گزارش هاي متعدد فني كه در اين زمينه وجود دارد براي اجراي برنامه هاي بيوماس استفاده نمود.

اسلاید 6 :

 

كارهايي كه اخيرا" در زمينه انرژي هاي تجديدپذير (سبز) انجام شده بر شرايط دو گانه سوزي با سوخت بيوماس (هم سوختي با بيوماس) ، تعيين وضعيت و آينده توسعه فن آوري هاي بيوماس و نيز تشخيص نقش بالقوه بيوماس براي كاهش دي اكسيدكربن، متمركز بوده است.

نرم افزارهاي تهيه شده توسط EPRI مي توانند به مهندسين و طراحان كمك كند تا جنبه هاي فني و اقتصادي استفاده از انرژي بيوماس و فن آوري هاي تبديل سوخت مذكور را با تشخيص مزايا و محدوديت هاي آنها، تعيين كنند.
 از نرم افزار BESIE ( ارزيابي كننده اوليه سيستم انرژي بيوماس ) مي توان براي انجام ارزيابي اقتصادي پروژه هاي انرژي بيوماسي استفاده كرد كه در آنها از مواد چوبي پرورش داده شده استفاده مي شود.

اسلاید 7 :


دلايل عمده در توجه به ساختار انرژي بيوماس عبارتند از:

1- دسترسي به پس‌ماندهاي بيوماس در جهت توليد تركيبي برق و حرارت
2- توليد برق از منابع غني و طبيعي بيوماس
3- توليد توان براي مكانهاي دور از دسترس منابع بيوماس
4- تجديد‌پذير بودن اين نوع انرژي

ميزان توان توليدي از منابع بيوماس بسيار زياد است خصوصاً با توجه به بازار جهاني (از منظر عرضه و تقاضاي انرژي)، اما عملاً‌ اين منابع تجديد‌پذير كمتر مورد استفاده قرار گرفته و به نسل جديدي از نيروگاههاي بيوماس نياز دارند.


اسلاید 8 :


كاربرد انرژي بيوماس:
بيوماس مي‌تواند به عنوان يك منبع انرژي در يكي از راه‌هايي كه در ذيل آمده است بكار رود:

Co-firing: اضافه كردن درصد كمي از بيوماس به سوخت تهيه شده براي نيروگاه
 زغال سنگ (اين عمل كوفايرينگ نام‌گذاري شده است)، آسانترين راه براي افزايش كاربرد بيوماس در توليدب برق است.

در حال حاضر نحوه كاركرد 6 نيروگاه در ايالات متحده كوفايرينگ بيش از 15 درصد از سوخت تركيبي (حرارت و برق) است كه اغلب آنها از ضايعات چوب استفاده مي‌كنند. از طرف ديگر كوفايرينگ در بيوماس 40 درصد مي‌تواند جانشيني براي سوخت زغال‌سنگ در يك نيروگاه زغال‌سوز باشد.

اسلاید 9 :


اشتعال مستقيم:

اشتعال مستقيم بيوماس هم‌اكنون به طور وسيع در صنايع بخصوص مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اين صنايع شامل كارخانه الوار، اسباب و اثاثيه، كارخانه‌هاي آسياب‌كننده و كارخانه‌هاي شكر است.

در يك اشتعال مستقيم به شكلي عملي، بيوماس معمولاً در يك بويلر بزرگ براي توليد بخار مي‌سوزد كه نتيجه اين عمل سيكل رانكين است. اين مورد شبيه فرآيند مورد استفاده در نيروگاههاي زغال‌سوز است. با اين تفاوت كه در كاركرد تجهيزات سوخت متفاوت هستند. نيروگاههاي اشتعال مستقيم اغلب كوچك بوده و عملكرد بازده آنها حدود 20 درصد است.


اسلاید 10 :

مبدل گاز:
تبديل كردن به گاز سريع‌تر و اثربخش‌تر از سوختن بيوماس است و يك روش پاك در استخراج انرژي حرارتي خواهد بود. در اين فرآيند بيوماس در يك محيط بدون اكسيژن گرم شده و به شكل مواد آلي درمي‌آيد.
در حال حاضر در گرونيگن هلند يك سيستم تصفيه بيوماس استفاده مي‌شود كه اجزا جامد زباله‌هاي شهري را براي توليد 25 مگاوات برق تصفيه مي‌كند.
بيوگاز:
بيوگاز بعنوان يك سوخت با راندمان بالا در توربين گازي بكار مي‌رود. سيستمهاي چرخه تركيبي تبديل گاز شامل يك سيكل بالاي توربين گاز، يك سيكل پايين توربين بخار براي رسيدن به بازده نزديك به دو برابر اشتعال مستقيم در آنها است.
تصفيه بي‌هوازي: روش ديگر براي توليد انرژي از بيوماس استفاده از تصفيه بي‌هوازي مواد آلي براي توليد متان است كه مي‌تواند بعنوان سوخت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از تصفيه بي‌هوازي براي توليد متان از فاضلاب شهري، كارخانه‌ها، كود حيوانات و ديگر مواد استفاده مي‌كنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید