دانلود فایل پاورپوینت انرژی و انرژی درمانی

PowerPoint قابل ویرایش
66 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انرژی و انرژی درمانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انرژی و انرژی درمانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

واژه «مت» (MET) هم ارز متابولیکی انرژی و اکسیژن است .

 هر ۸۲/۴ کیلوکالری (تقریباً ۵) برابر با یک لیتر اکسیژن مصرفی است.

مقدار میلیلیتر اکسیژن مصرفی درهر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه               (ml.kg-1.min-1) با متها بیان میشود .

 یک «مت» تقریباً برابر۳/۳ تا ۶/۳ میلیلیتر اکسیژن در هر کیلوگرم در دقیقه است.

هر MET   حدود یک   کیلو کالری در دقیقه بازاء هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت است .

اسلاید ۲ :

RER: Respiratory Exchange Ratio

Between 0.71  to 1.00 (fat<prot<cho)

One liter O2 = ?? Kcal energy

Average 4.82 ( 4.69 – ۵٫۰۵ ) kcal

اسلاید ۳ :

The  Ratio between these CO2 / O2  (percent) is the respiratory exchange ratio (RER).

Measuring RER can be used for estimating the respiratory quotient (RQ), an indicator of which fuel (carbohydrate or fat) is being metabolised to supply the body with energy.

RER is about 0.8 at rest with a modern diet.

This value however, can exceed 1 during intense exercise as CO2 production by the working muscles becomes…

اسلاید ۴ :

 Calculation of RER is commonly done in conjunction with exercise tests such as the Vo2max test .

 Can be used as an indicator that the participant is nearing exhaustion and the limits of their cardio-respiratory system. An RER of approximately 1.2 is reached at this point.

An RER of 0.70 indicates 100% oxygen, fat use,

 RER of 0.85 indicates a mix of 50/50 between oxygen and carbon dioxide,

 and any value above 1.00 is indicative of purely carbon dioxide, or carbohydrate use.

اسلاید ۵ :

انرژی مورد نیاز پایه BEE or BMR

 انرژی مورد نیاز در استراحت   یا         REE or RMR

 

انرژی مورد نیاز در خواب SEE or SMR

اسلاید ۶ :

گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال :   REE = ( 17.5 X BW ) + 651 

گروه سنی ۱۸تا ۳۰ سال :   REE = ( 15.3 X BW ) + 679 

گروه سنی ۳۰ تا  ۶۰ سال :   REE = ( 11.6 X BW ) + 879 

اسلاید ۷ :

گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال :   REE = ( 12.2 X BW ) + 746 

گروه سنی ۱۸تا ۳۰ سال :   REE = ( 14.7 X BW ) +496 

گروه سنی ۳۰ تا  ۶۰ سال :   REE = ( 8.7 X BW ) + 829 

اسلاید ۸ :

 در خانمها :

  • حاصلضرب عدد ۹۵/۰ در وزن برحسب کیلوگرم در ۲۴

در آقایان :

  • حاصلضرب عددیک در وزن برحسب کیلوگرم در ۲۴

اسلاید ۹ :

راههای محاسبه کل انرژی مورد نیاز روزانه

اسلاید ۱۰ :

محاسبه BEE   یا  REE  و استفاده از ضریب فعالیت

استفاده از جداول تعیین کننده مقدار انرژی لازم بر حسب نوع فعالیت

 محاسبه   TEE

محاسبه EER 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 66 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد