دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف

PowerPoint قابل ویرایش
139 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

:اصلاح الگوی مصرف

تعریف:نهادینه کردن الگوهای صحیح استفاده از منابع کشور.

فرایند اصلاح الگوی مصرف ،سبب ارتقای شاخص های بهره وری و اثربخشی در جنبه های مختلف فردی و اجتماعی،کاهش هزینه ها و بسط وگسترش عدالت می گردد.

سطوح فرایند اصلاح الگوی مصرف از لحاظ اجرایی:

۱- تولیدمحصولات و خدمات

۲- توزیع

۳- مصرف

استقرار نظام های استانداردها و الگوی مصرف در هر سه وجه مربوطه مستلزم فرهنگ سازی پایداراست که خود نیازمند ارائه راهکارهایی است تا همه افراد جامعه نگرش ها و رفتارهای مربوطه را اصلاح نمایند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

اسلاید ۲ :

برای نهادینه سازی و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم به منظور استقرار مطلوب الگوی مصرف اولین قدم ارائه آموزش های مناسب و اثربخش است.

بدیهی است که آموزشهای مناسب به تدریج موجب ایجاد شناخت و تغییر نگرش در افرادشده و همگام با تغییرنگرش تک تک افراد جامعه می توان امیدوار بود که نگرش جامعه اصلاح شده و تغییررفتار مناسب صورت گیرد.

اهمیت این مسئله از زمانی آشکار می شود که بدانیم علی رغم تاکید آموزه های دینی مبنی بر پرهیز از اسراف و تبذیرمتاسفانه نشانه های فاحشی از زیاده روی در مصرف منابع در ابعادی زندگی فردی،خانوادگی و سازمانی دیده می شود.ازجمله می توان به ضایعات نان و اتلاف منابع در حوزه مصرف انرژی دربخش خانگی و صنعتی نام برد که بسیار بالاتر از سطح استانداردهای جهانی است.بدیهی است تا زمانی که منابع ارزشمند و کمیاب ،با ارزانترین قیمت و به وفور در اختیار قرار می گیرد،نمی توان انتظار تحقق شعارهای صرفه جویی را داشت.لازم است تا در کنار ارائه آموزشهای لازم و فرهنگ سازی نسبت به منطقی کردن قیمت حامل های انر‍ژی اقدام نمود.از آنجایی که سازمان های دولتی از جمله بزرگترین مصرف کنندگان منابع انرژی و امکانات می باشند هرگونه اقدام در راستای استقرار نظام اصلاح الگوی مصرف بدون در نظر گرفتن این سازمانها مفید نخواهد بود.

اسلاید ۳ :

اهمیت و ضرورت توجه به استانداردها و الگوهای مصرف

واژگان و اصلاحات

استاندارد(standard):

 سندی مدون از ضوابط و شاخص هایی است که به عنوان پایه و اساس معیارها(عموما با ماهیتی کمی و فنی)با آزمایش ها و مطالعات گذشته ،مورد توافق و اجماع متخصصین مربوطه قرارگرفته و به عنوان یک نمونه یا مدل پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

الگو(pattern):

موضوعی است قابل برگشت و تکراری ،متشکل از حوادث گوناگون(عموما با ماهیت کیفی و رفتاری)شامل عناصر تشکیل دهنده آن پدیده که می تواندبه صورت قابل پیش بینی و قابل تکرار درآید.

مصرف(consumption):

در لغت به معنی زمان و منابع را خرج نمودن است و در اصطلاح اقتصادی و مدیریتی شامل تخصیص بودجه و هزینه کردن امکانات و درآمدهای عمومی از سوی دولت نیز می شود.

اسراف:

در لغت به معنی تجاوز و زیاده روی در مصرف است ،بنابراین هرگونه عمل انسان که خارج از حدود باشد،اسراف محسوب می شود.

تبذیر :

استفاده از منابع مالی در مواردی که سزاور نیست،چه کم باشد چه زیاد.

سازمان(organization):

گروهی از افراد که برای نیل به هدفی مشترک از طریق تقسیم کار و وظایف و از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسئولیت اعم از خصوصی و دولتی در کنار هم همکاری  و ارتباط دارند.

خط مشی(policy):

خواسته ها و جهت گیری های کلی یک سازمان که بطور رسمی توسط مدیریت ارشد سازمان اعلام می گردد.

اسلاید ۴ :

اهداف(objectives):

مقاصدی که در قالب عملکرد سازمانی است و سازمان خود را مقید به حصول آنها می داند .اهداف حتی المقدور باید کمی باشند.

نیازسنجی(need assessment):

به کار بردن شیوه هایی که به کمک آن بتوان نیازهای اهداف سازمانی را تعیین کرد.اولین هدف نیازسنجی ،تولید اطلاعات و شاخص ها درباره نیازهای مردم،سازمان ها و جامعه هدف است.

شاخص(index):

ملاک ها و اصولی است که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت بیان کرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می کندشاخص ها معمولا از اهداف ،خط مشی ها ،نگرش ها و یا موقعیت ها سرچشمه می گیرند و مانند علائمی که مسیر را مشخص کنند ،در استانداردها و الگوها مورد استفاده قرار می گیرند.

اثربخشی(effectiveness):

میزان تامین مقاصد تعریف شده توسط یک فرایند،شخص،محصول،برنامه یا میزان پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف. به عبارت دیگر انجام کارهای درست.

کارایی(efficiency):

بیشینه سازی بهره برداری و دستیابی به بهترین نتیجه ممکن با استفاده از کمترین ورودی ممکن.به عبارت ساده تر کارایی عبارت از انجام درست کارها.

بهره وری(productivity):

استفاده بهینه از منابع با پیاده سازی استانداردها و الگوها ،مطابق با شاخص ها(اعم از نیروی کار،سرمایه،زمین،موادو..)در فرایند تولید کالاها و ارایه خدمات.بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است.

اسلاید ۵ :

فرایند(process):

مجموعه ای از فعالیت های مرتبط یا تاثیرگذار که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند.

بازمهندسی فرایندها(process Reengineering):

عبارت است از بازاندیشی و بهبود مستمردر فرایندها و روشهای انجام کار(انتخاب و پیاده سازی بهترین الگوها و استانداردها در حیطه فعالیت ها)برای دستیابی به مطلوبترین سطح بهره وری در سازمان.

توسعه پایدار(sustainable Development):

در سال۱۹۹۲ بطور گسترده در ادبیات مدیریت و محیط زیست وارد شد و در کلیه ابعاد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و فنی مورد توجه قرارگرفت.عبارت است از استفاده بهینه از کلیه منابع برای توسعه نسل امروز با حفظ حقوق نسل های آینده و دیگران.

بهوبد مستمر(continual improvement):

فعالیتی است تکرارشونده برای افزایش توانایی برآوردهای الزامات در یک الگو و یا استاندارد .به عبارتی ساده تر بهبود مستمر همان اصلاح استانداردها و الگوهای موردنظر می باشد.

ممیزی(audit):

بررسی به منظور تعیین اینکه آیا فعالیت ها و نتایج حاصل از آنها با ترتیبات برنامه ریزی شده مطابقت دارد و آیا این ترتیبات بطور موثر و مناسب برای دستیابی به خط مشی و اهداف سازمان اجرا شده اند یا خیر؟

فرهنگ مصرف:

مجموعه ای از عادات ،ارزش ها،اخلاق و الگوهای خاص مصرف در شرایط گوناگون اجتماعی که نماد علمی آن الگوهای مصرف در هر سامانه از قبیل فرد،خانوار ،بنگاه دولت و ملت است.

اسلاید ۶ :

برچسب انرژی(Energy label):

صفحه ای است حاوی اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و تجهیزات انرژی بر.در این برچسب شاخص مصرف انرژی وسیله موردنظر به همراه رتبه های برچسب انرژی با حروفAتاGکه دارای رنگ بندی ازسبزپررنگ تا قرمزتیره می باشد،نشان داده شده است.این برچسب برای استفاده مصرف کنندگان مختلف برای مقایسه وسیله های پربازده و کم بازده مورداستفاده قرارمی گیرد.از لحاظ هزینه سرمایه گذاری اقلام رتبه انرژیA نسبت به Cپرهزینه ترند اما هزینه بهره برداری(هزینه برق مصرفی) آنها کمترند.

استانداردسازی(standarization):

عبارت است از فعالیت مربوط به استقرار و تثبیت شرایط و مقرارت لازم برای رسیدن به مطلوبترین سطح بهینه در زمینه های مورد انتظار .

اسلاید ۷ :

  • دین اسلام بر دوری از ”اسراف“ تاکیدفراوانی دارد.پرهیزگاری ،میانه روی و بهره گیری صحیح از نعمت های الهی به اندازه ای مورد تاکید اسلام است که رعایت این مهم ،مایه سعادت و خوشبختی فرد و جامعه تلقی گردیده است.تبذیر بر خلاف اسراف تنها یک واژه اقتصادی است و در معنای هدر دادن مال و به تعبیر عامیانه ریخت وپاش بکار رفته است.
  • بیش از یک قرن است مباحث مدیریت منابع و مصرف پایدار در دنیا بصورت جدی مطرح گردیده و الگوها ،مدل و استانداردهای مختلفی پیرامون مدیریت صحیح منابع ،بهبودمستمر فرایندهای کاری ، مهندسی مجدد ،یکپارچه سازی و سازگاری در حال پیاده سازی می باشند.

اسلاید ۸ :

دیدگاههای متفاوت درباره مصرف

در نظام های اقتصادی سرمایه داری،هدف اصلی از فعالیت های اقصادی را مصرف می دانند.در واقع هدف از تولید و توزیع در اقتصاد مصرف می باشدواگر مصرف در جامعه متوقف گردد تولید متوقف می شود و بیکاری رخ می دهد.

-دیدگاه مقابل ،نظر اسلام در اقتصاد است که همواره انسان را به صرفه جویی و پرهیز از اسراف دعوت می نماید و میانه روی در مصرف را مورد تاکید قرار می دهد.

اسلاید ۹ :

  • با نگاهی به آمار مصرف انرژی و شاخص های مهمی چون سرانه مصرف انرژی،شدت انرژی و بهره وری انرژی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان در می یابیم،در عرصه رقابت جهانی که به سمت مصرف کمتر(بهینه)و تولید بیشتر در حرکت است، اتلاف انرژی زیادی در بخش های عمومی_دولتی از جمله بیمارستانها را شاهد هستیم.

اسلاید ۱۰ :

مصرف گرایی

مصرف گرایی و اسراف دقیقا نقطه مقابل مصرف بهینه قرارگرفته است وبطور کلی هر گونه زیاده روی در کمیت و اتلاف در مصرف را شامل می شود.نخستین رگه های مصرف گرایی را می توان از انقلاب صنعتی در جهان غرب پیگیری کرد.نظام تبلیغات،امروز بطور مستقیم آدم های شاد،موفق و خوشبخت را به عنوان یک مصرف کننده خوب و تمام عیار معرفی  می کند. قدرت های بزرگ صنعتی که فرا ملیتی و جهانی شده اند برای انسان تصمیم می گیرند که چه چیزی خوب و چه چیز ی بد است و با قدرت عظیم رسانه ای و تبلیغات مجهز به آخرین فنون روانشناختی آن را به خورد ملت ها می دهند.در حقیقت مصرف گرایی عامل تخریب رشد،توسعه و از بین رفتن منابع ملی است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 139 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد