بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف :

   خارج کردن جنین از طریق برش روی شکم(لاپاروتومی)و رحم(هیستروتومی)است.

  شایعترین عمل جراحی در زنان میباشد.

اسلاید 2 :

اندیکاسیونهای سزارین

 • سزارین تکراری و دیستوشی اندیکاسیونهای اصلی سزارین هستند(50%موارد)

اسلاید 3 :

اندیکاسیونهای سزارین

 • الف- وجود کنتراندیکاسیون زایمان واژینال: بریچ،پلاسنتا پرویا،رگ سرراهی، سابقه سزارین با برش کلاسیک، سابقه جراحی ترمیمی رحمی، میومکتومی باورود به حفره رحم، پرزانتاسیون نامناسب، هرپس ژنیتال، سابقه سزارین همراه با مخالفت بیمار با زایمان واژینال.

اسلاید 4 :

اندیکاسیونهای سزارین

 • ب- القاء ناموفق زایمان
 • ج- موقعیتهای اورژانس و اجبار به ختم سریع حاملگی

اسلاید 5 :

 • مرگ و میر و عوارض سزارین در مقایسه با زایمان واژینال به طور چشمگیری افزایش می یابد که علت آن عبارتند از: اندومیومتریت،خونریزی
 • عفونت دستگاه ادراری ترومبوآمبولیسم.

اسلاید 6 :

انواع سزارین براساس محل برش رحم

 • 1)کلاسیک: برش روی تنه رحم(به طور عمودی)
 • 2)سگمانتر: برش روی سگمان تحتانی:
 • الف)low vertical
 • ب)low transverse

اسلاید 7 :

انواع سزارین براساس محل برش رحم

 • Low trasverse:برش عرضی روی سگمان تحتانی رحم که قابلیت انقباض ندارد و نازک نیز هست داده می شود.
 • فواید:احتمال خونریزی و پارگی کمتر است- ترمیم آسانتر وخطر چسبندگی هم کمتر است.
 • مضرات: احتمال گسترش به طرفین(پارگی عروق رحمی)و پایین(سرویکس و واژن)و وقت گیر بودن آن است.

اسلاید 8 :

انواع سزارین براساس محل برش رحم

 • Low vertical:برش عمودی روی سگمان تحتانی رحم که تقریبا همیشه به قسمت فوقانی(قابل انقباض) گسترش می یابد.
 • اندیکاسیون: پرزانتاسیونهای غیر عادی- چند قلویی- پره مچوریتی- نولی پاریتی- موقعیت خاص جفت
 • مضرات: گسترش به بالا و پایین- خطر پارگی رحم در حاملگی بعدی- ترمیم مشکل محل برش و خونریزی(در صورت گسترش پارگی)

اسلاید 9 :

انواع سزارین براساس محل برش رحم

 • برش کلاسیک: در این روش نیاز به جداسازی مثانه و کنار زدن پریتوئن وجود ندارد و برش عمودی روی سگمان فوقانی رحم انجام می شود.
 • مضرات: خطر پارگی- چسبندگی داخل صفاقی و خونریزی.
 • اندیکاسیون: در موارد کارسینوم-فیبروم-قرار عرضی-جفت سرراهی قدامی- کوچکی شدید جنین و نمای بریچ.

اسلاید 10 :

مراقبت قبل و حین عمل سزارین

1)آنستزی: درصورت صدمات یا جراحی ستون فقرات و اختلال انعقادی بیهوشی عمومی مناسب بوده ولی در سایر موارد بلوک اپیدورال مناسب میباشد.

2)سوند فولی

3)Iv-line از حدود 1تا2 ساعت قبل تاپایان مدت عمل مایعات (رینگر-قندی نمکی)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید