بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

                                    قبل جنگ:


بعد از اتمام جنگ جهانی اول کشور های متفقین بنادر آلمان هارا به بندرهای آزاد تبدیل کردند و این کار باعث خشمگین شدن آلمان ها و هیتلر شد.

اسلاید 2 :

                   آغاز جنگ: 
جنگ جهانی دوم باحمله رعد آسای آلمانیان به لهستان شروع  شد. 
.(درسال1929میلادی)
ایتالیا و ژاپن به آلمان پیوستند . ودولت های متحدین راتشکیل دادند. درآن سو .
آمریکاوفرانسه.انگلیس وروسیه بودند. که به آن هامتفقین می گفتند در این جنگ به دلیل حمله آلمان ها به بریتانیا. بمب باران لندن انگلیس تلفات زیادی داد. این جنگ در نواحی آسیا.اروپا.روسیه اقیانوس اطلس و آرام گسترش یافت.
   

اسلاید 3 :

در اوایل آلمان ها تغریبا تمامی اروپا و روسیه را گرفتند ولی با ورود آمریکا به جنگ همه چی دگرگون شد. آمریکا به بهانه غرق شدن یکی از کشتی هایش به متفقین پیوست.جنگ در هوا و زمین ادامه داشت و زیر دریایی ها کشتی هارا به ته اقیانوس ها میبردند.

 

اسلاید 4 :

در این جنگ اختراعات زیادی به وجود آمد نظیر :
تانک. موشک وی2 . هواپیما مودرن و.... به ثبت رسیداسلاید 5 :

رهبران این جنگ 6ساله:
استالین(شوروی)-هیتلر(آلمان)-روزولت(آمریکا)-چرچیل(انگلیس)
موسیلینی(ایتالیا)بودند.

اسلاید 6 :

تبعید رضا شاه :
در ابتدا جنگ ایران اعلام بی طرفی کرد. ولی متفقین به بهانه وجود سربازان آلمانی در ایران به ایران حمله کردند.
سپس آمریکا وارد ایران شد.متفقین بعد از گذشت سه هفته رضاشاه رابرکنار
و پسرش را به جای او نشاندند و اورا به جزیره ای در اقیانوس هند فرستادند.

اسلاید 7 :

تلفات انسانی در جنگ جهانی دوم:
دراین جنگ افراد زیادی مردند . کشور ما به دلیل اشغال توسط متفقین دچار قهتی شد . و افراد زیادی مردند.در دنیا بیش از میلیون هانفر مردندکه بیشترین آنها در اثر بمب باران اتمی هیرو شیما و ناکازاکی بود.که توسط هواپیما های آمریکایی صورت گرفت.

اسلاید 8 :

شوروی:                                22.100.000
آلمان:                                  7.133.000
ژاپن:                                   2.700.000
فرانسه:                                   484.600
انگلیس:                                  450.400
ایتالیا:                                 446.500
آمریکا:                                 418.500 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید