بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف:
در پايان اين مبحث از شرکت کنندگان انتظار ميرود که:

.1تفاوت ميان آنفلوانزاي پرندگان، آنفلوانزاي فصلي و پاندمي آنفلونزا را توضيح دهند

.2چگونگي ايجاد پاندمي آنفلوانزا را توجيه نمايند

.3دامنه و نتايج پاندمي آنفلوانزا را بطور خلاصه ذکر کنند

.4علائم و نشانه هاي آنفلوانزا را فهرست نمايند

.5چگونگي سرايت آنفلوانزا را توضيح دهند

.6با توجه به راه هاي انتقال بيماري، روش هاي پيشگيري را آموزش دهند

اسلاید 2 :

آنفلوانزا چيست ؟

 • آنفلوانزا يک عفونت مسري حاد مجاري تنفسي و ريتين است
 • اين بيماري توسط يکي از ويروس هاي گروه آنفلوانزا ايجاد مي شود

اسلاید 3 :

تفاوت بين آنفلوانزاي پرندگان ، فصلي و پاندمي آنفلوانزا چيست ؟

 • هر سه نوع بيماري توسط ويروسهاي گروه آنفلوانزا ايجاد مي شوند
 • بيماري اول در پرندگان ايجاد آنفلوانزا مي کند
 • آنفلوانزاي فصلي هر ساله در فصل زمستان و ماههاي سرد سال رخ مي دهد و در انسانها ايجاد آنفلوانزا مي کند و دامنه آن محدودتر از پاندمي است
 • پاندمي آنفلوانزا هر 30-40 سال يکبار ايجاد ميشود و بيماري وسيعي را ايجاد مي کند که در جريان آن ميليونها نفر درگير مي شوندو در طي 2-3 ماه سبب مرگ گسترده انسانها مي گردد
 • زير گروه هاي جمعيتي آسيب پذير (کهنسال) در معرض خطر بالاتري هستند

اسلاید 4 :

منشا آنفلوانزا کجاست ؟

 • تاکنون منشأ تمام ويروس هاي آنفلوانزاي انساني از پرندگان بوده است

 

 • ويروس هاي آنفلوانزاي پرندگان تنها قدرت ايجاد بيماري در پرندگان را دارند و معمولاً فقط پرندگان را بيمار ساخته و در ابتدا قادر به بيمار کردن انسان نيستند

اسلاید 5 :

پرندگان مبتلا چگونه ويروس را به ساير پرندگان انتقال مي دهند؟

 • پرندگان بيمار از طريق عطسه و سرفه قطرات تنفسي حاوي ويروس را به خارج پرتاب مي کنند که توسط ساير پرندگان استنشاق مي گردد

 

 • پرندگان همچنين ويروس را از طريق فضله خود دفع مي کنند
 • چگونه ممکن است انسانها به آنفلوانزاي پرندگان مبتلا شوند ؟
 • زماني که پرندگان و انسانها در نزديکي همديگر زندگي کنند اين شانس وجود دارد که ويروس آنفلوانزاي پرندگان بتواند خود را تغيير داده و قابليت سرايت به انسان را کسب کند

اسلاید 6 :

چگونه ويروس آنفلوانزاي پرندگان مي تواند از پرندگان به انسان سرايت کند ؟

 • تماس انسان با پرندگان / جوجه هاي بيمار يا تلف شده
 • تماس با فضله پرندگان / جوجه هاي بيمار يا تلف شده

اسلاید 7 :

چگونه ويروس آنفلوانزاي پرندگان مي تواند از پرندگان به انسان سرايت کند ؟

 • کندن پر و آماده سازي پرندگان /جوجه هاي بيمار يا تلف شده جهت خوراک پزي
 • عدم پخت کامل پرندگان يا تخم آنها پيش از خوردن
 • عدم شستشوي دستها پس از تماس با لاشه طبخ نشده پرندگان يا ترشحات آنها
 • عدم شستشوي سطوحي که براي آماده سازي پرنده بمنظور طبخ مورد استفاده قرار گرفته اند

اسلاید 8 :

آيا گزارشي جديد مبني بر ابتلا انسان به ويروس آنفلوانزاي پرندگان وجود دارد ؟

 • اخيرا يک نوع ويروس جديد آنفلوانزاي پرندگان موسوم به H5N1 پا به عرصه گذاشته است
 • اين ويروس بسيار کشنده است و سبب ابتلا و مرگ ميليونها پرنده در بسياري از کشورهاي جهان شده است
 • اين ويروس نسبت به زماني که اولين بار در پرندگان بروز نمود، تغيير يافته و هم اکنون قابليت سرايت از پرنده به انسان را پيدا کرده است

اسلاید 9 :

آيا گزارشي جديد مبني بر ابتلا انسان به ويروس آنفلوانزاي پرندگان وجود دارد ؟(2)

 • تاکنون ويروس آنفلوانزاي پرندگان H5N1 به بيش از 351 انسان سرايت کرده که حدود 67% اين افراد فوت نموده اند ،بنابراين براي انسان بسيار کشنده محسوب ميشود
 • البته تاکنون سرايت سهل و آسان ويروس آنفلوانزاي پرنده اي از انسانهاي مبتلا به ساير انسانها گزارش نشده است
 • پس ويروس هنوز قابليت انتقال انسان به انسان را کسب نکرده است

اسلاید 10 :

درصورت ابتلا انسانها به آنفلوانزاي پرندگان چه اتفاق مي افتد ؟

 • ويروس آنفلوانزاي پرندگان بطور نرمال به انسانها سرايت نمي کند
 • بنابراين هيچ انساني در حال حاضر بر عليه آن ايمن و حفاظت شده محسوب نمي شود
 • پس در صورت سرايت ويروس فوق به انسان، بيماري بسيار شديد است
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید