دانلود فایل پاورپوینت آنزیم های باکتری لاکتیکی درپروتئولیز پنیر

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آنزیم های باکتری لاکتیکی درپروتئولیز پنیر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آنزیم های باکتری لاکتیکی درپروتئولیز پنیر قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

پروتئولیز کمک می کند به:

 توسعه بافت پنیر:

هیدرولیز شبکه پروتئینی پنیر

 کاهش aW

 افزایش pH

 طعم وشاید بد طعمی:

تولید پپتیدهای کوتاه واسیدهای آمینه

نقش سوبسترایی اسیدهای آمینه

تسهیل آزاد شدن ترکیبات فرار از شبکه پنیر طی جویدن

 

 

اسلاید ۲ :

مایه پنیر

شیر

اسیدلاکتیک باکتریهای استارتری

اسیدلاکتیک باکتریهای غیر استارتری

فلور ثانویه

پپتیدازها و پروتئینازهای اگزوژناز

اسلاید ۳ :

 پروتئینازهای باکتریهای لاکتیکی

سیستم های انتقال پپتید و اسید آمینه

پپتیدازهای درون سلولی

اسلاید ۴ :

 لاکتوسپین

یک نوع پروتئیناز کمک کننده به بلوغ پروتئینهای مترشحه

اسلاید ۵ :

 پروتئینازی متصل به دیواره سلول

 نقش اصلی آن تخریب کازئینها و ایجاد پپتیدهای کوتاه است.

 بر طبق نظر Fox& McSweeney آنها پس از عملکرد کیموزین یا پلاسمین وارد عمل می شوند.

اسلاید ۶ :

 لاکتوسپین ها بسته به نوع سوبسترا به دو دسته تقسیم می شوند:

پروتئینازهای نوع pI

پروتئینازهای نوع pIII

پروتئینازهای نوع خاصی از لاکتوکوکوس خصوصیات متوسطی ما بین نوع pI و pIII دارند.

اسلاید ۷ :

 بر اساس نوع سوبسترا اسید لاکتیک باکتریها دارای ۳ نوع اندوپپتیداز هستند:

 

 Pep O- دی یا تری پپتیدها را هیدرولیز نمی کند.

Pep F – قادر به هیدرولیز پپتیدهای شامل ۷ تا ۱۷ اسید آمینه است.

Pep E

اسلاید ۸ :

تری پپتیدازها –  هیدرولیز تری پپتیدها با باقیمانده های اسید آمینه ای N ترمینال اسیدی، بازی یا خنثی

دی پپتیدازها –هیدرولیز کلیه دی پپتیدها به استثنای آنهایی که حاوی پرولین هستند

اسلاید ۹ :

اگزو پپتیدازهایی که هیدرولیز پپتیدها را از C ترمینال انجام      می دهند.

هیچ فعالیت کربوکسی پپتیدازی در لاکتوکوکسی ها پیدا نشد.

اسلاید ۱۰ :

 PepN – ترجیح سوبستراهایی با باقیمانده هیدروفوب و بازی در N  ترمینال

PepC  – فعالیت بالا در مورد سوبستراهای ساخته شده با اسیدهای آمینه هیدروفوب

 PepA – خارج کردن تنها یک  Nترمینال Glu یا Asp را از دی، تری یا الیگوپپتیدهایی با بیش از ۱۰ اسید آمینه

PepL – ترجیح دی پپتیدها با یک با قیمانده لوسیل درN ترمینال

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 35 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد