دانلود فایل پاورپوینت اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  • منظور از الیاف خام چیست؟ الیاف یا بخش ساختمانی عبارتند از بخش های تشکیل دهنده دیواره سلول که قابلیت هضم کمی دارند و در گونه های تک معده ای قابلیت هضم ندارند اما در نشخوارکنندگان بواسطه حضور میکروارگانیسم های موجود در شکمبه که به عنوان یک شبکه تخمیر عمل می کنند قابلیت هضم از متوسط تا بالایی با توجه به کیفیت و مرغوبیت دارند.
  • مصرف مقدار کافی الیاف و مواد خشبی برای تولید طبیعی و سلامتی گاوهای شیری ضروری است. از طرفی وجود مقادیر زیادی الیاف، DMI و در ادامه بازده میکروبی و تولید شیر را محدود می کند. پس ما به یک میزان کمینه و حداقل الیاف نیاز داریم تا سلامت حیوان، میزان و درصد چربی، مصرف ماده خشک، مصرف انرژی و تولیدشیر در حداکثر باشد. این مقدار موثر و کمینه الیاف خام قسمتی است که نشخوار، میزان عبور غذا از شکمبه، ترشح بزاق، تولید استات شکمبه ای و درصد چربی را تحریک می کند

اسلاید ۲ :

دو منبع انرژی در گیاهان

محتویات سلول شامل:

  پروتئین ها

 فروکتان ها  وغیره

 اسیدهای آلی

 قندها

 نشا سته ها

 بالای۹۰%قابلیت هضم

 سریعا مورد استفاده قرار می گیرند.

اسلاید ۳ :

۲-دیواره سلولی شامل:

 سلولز

  همی سلولز

 لیگنین

  فنولیک ها

ü۴۰-۷۰% قابل هضم .

 بطور آهسته مورد استفاده باکتری های هضم کننده قرار می گیرند.

اسلاید ۴ :

نیازهای فیبری

شامل حد اقل توصیه ها ودستورالعمل ها با هدف:

  • حفظ اسیدیته طبیعی شکمبه
  • هضم فیبر
  • درصد چربی
  • پیش گیری از اسیدوز تحت حاد ) (SARA
  • پیش گیری ازجا به جایی شکمبه می باشد.

اسلاید ۵ :

   تجزیه ADFبر دیگر عوامل ارجحیت دارد،زیرا بهترین رابطه بین تغییرات درصد چربی شیروADFمشاهده شده است.

(۱وارنر۹۷۰)

 ADFالیاف خام بهترین نشانه ظرفیت خوراک در پیشگیری از کاهش در صد چربی شیر است. برای تامین غلظت طبیعی چربی شیر،مقدار ۱۹درصد ADFضروری می باشد.

                                                            )لاف گرین۱۹۷۰)

اسلاید ۶ :

حداقل NDFرا در جیره چه از علوفه و چه از کنسانتره ۲۵درصد پیشنهاد می کند.

واگر بیش از۲/۱درصد وزن بدن مصرف شود. بدلیل اختلال

در فراهمی انر‍‍ژ‍ی ،باعث توقف عملکرد شیردهی می شوند.

                                                           (NRC2001)

اسلاید ۷ :

با افزایش مصرف ماده آلی قابل تخمیر شکمبه ای((RFOM میزان جویدن و کل زمان نشخوار به ازای کیلوگرم مصرف FROMکاهش می یابد

برای براورد اسیدهای تخمیری تولیدی ازRFOMاستفاده می شود.

وبرای  تخمین میزان جریان بافری از زمان جویدن استفاده می کنند.

(نمودار۱و۲)

اسلاید ۸ :

 حداقلNDFوADFتوصیه شده برای گاوهای شیری در سه هفته اول شیردهی به ترتیب برابر  ۲۸و۲۱  درصداست.  

    اگر چه در زمان تولید شیر زیاد،مقدار ADFوNDFرا ممکن است به ترتیب۱۹و۲۵درصد کاهش داد.

                                                                                                                                

اسلاید ۹ :

۳۰lb علوفه  DM  X 40% NDF =   ۱۲٫۰lb NDF

۲۰lb کنسانتره DM X 10% NDF =     ۲٫۰lb NDF

۵۰lb Total DM          ۱۴٫۰lbNDF     ۱۴٫۰lb NDF/50lb DM = 28% NDF

۱۲٫۰lb NDF علوفه X 50% = 6.0lb eNDF

  ۲٫۰lb NDF کنسانتره X 10% = 0.2lb eNDF

۱۴٫۰lb NDF             ۶٫۲lb eNDF

۶٫۲lb eNDF/50lb DM = 12.4% eNDF

اسلاید ۱۰ :

تایزینک و آلن پیشنهاد کردند که چون غلظت استات شکمبه کاهش می یابد، کاهش در چربی شیر به وسیله کمبود استات، پیش ماده برای سنتز اسید چرب، در خود بافت در غدد پستانی اتفاق می افتد.

 

تولید استات در جیره های کاهش دهنده چربی، کاهش نمی یابد، بلکه تولید پروپیونات افزایش می یابد که باعث کاهش نسبت های مولار استات به پروپیونات می شود. این امر نشان می دهد که استات در هنگام کاهش چربی شیر، کمبود ندارد.

                                                           تایزینک و الن(۱۹۹۲)

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد