دانلود فایل پاورپوینت اصول بهداشت درمحیط جامعه

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول بهداشت درمحیط جامعه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول بهداشت درمحیط جامعه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

محیط عبارت است از مجموعه شرایط وعوامل خارجی که برزندگی وتکامل (پرورش)فرد یاجامعه اثر می گذارد

اسلاید ۲ :

محیط به سه نوع تقسیم می شود

محیط فیزیکی:شامل آب، هوا، نور،  حرارت ،سرماوغیره

محیط زنده(بیولوژیک):شامل میکروبها ویا منابعی است که عوامل بیماریزای عفونی

 را درخود نگه می دارند

محیط اجتماعی:عادات وآداب ورسوم، اعتقادات مردم در اداره امورزندگی

اسلاید ۳ :

بهداشت محیط

بنا به تعریف WHO،بهداشت    محیط عبارت است ازکنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی دررفاه وسلامت جسمی،روانی واجتماعی انسان تاثیر دارند ویا خواهند داشت

اسلاید ۴ :

اولویت های بهداشت محیط

تامین واستفاده ازآب سالم به مقدار کافی برای همه

جمع آوری ودفع بهداشتی زباله وفاضلاب

کنترل ومبارزه به حشرات،جوندگان وسایرحیواناتی

که باعث رشد وتکثیرعوامل بیماریزا هستند

حفاظت منابع آب از خطر آلوده شدن به مواد شیمیایی سمی،بیولوژیک ورادیواکتیو

تامین شرایط بهداشتی درمسکن،مدارس،اماکن عمومی

کنترل مشکلات بهداشتی حوادث وسوانح ناشی ازکار

رعایت ونظارت بر بهداشت موادغذایی

اسلاید ۵ :

آب وآلاینده های آن

oآب آلوده وبیماریهای ناشی از آن یکی ازمهمترین مسایل بهداشتی جوامع به خصوص در کشورهای درحال توسعه رابه خود اختصاص داده است

اسلاید ۶ :

خواص آب

(۱خصوصیات فیزیکی:آب آشامیدنی بایدبی رنگ،زلال وشفاف باشد.ونبایدبووطعم نامطلوبی داشته باشد. Hآب بایدحدود ۷باشدوجودگازهایی از قبیل هیدروژن، سولفورو انیدریدکربنیک درآب ایجاد اسیدیته نموده و Hآب را پایین می آورد

اسلاید ۷ :

(۲خصوصیات شیمیایی:وجوداملاح درآب تاحدودمعینی مجازو قابل قبول است و بیش ازآن برسلامت انسان اثر می گذارد

(۳خصوصیات بیولوژیکی:آب محیطی مناسبی برای فعالیت ورشدونمو بعضی ازموجودات ازقبیل باکتریها، قارچها، مخمرهاو..می باشد.الوده شدن آب، موجب بیماریهای جدی حتی همه گیر می شود

اسلاید ۸ :

بیماریهای قابل انتقال به وسیله آب

(۱بیماریهای میکروبی

ویروس ها(فلج اطفال)

باکتری ها(حصبه-وبا)

تک یاخته ای ها(آمیبیازیس-

ژیاردیازیس)

(۲بیماریهای غیرمیکروبی

بیماریهای گوارشی

اسلاید ۹ :

  • آبهای سخت دارای املاح کلسیم ومنیزیم،نیتریت،نیترات وسولفات هستند که برای آشامیدن وشستشو مناسب نمی باشند.نوشیدن آب سخت موجب اختلالات گوارشی می شود وپوست را خشک می کند

اسلاید ۱۰ :

آب سالم وجنبه های میکروبیولوژی آب

آب سالم آبی است که حاوی میکروبهای بیماریزا نباشد وعوامل شیمیایی وسمی مانند سرب یا ارسنیک که برای انسان وحیوان مضر است در آن نباشد

موادمعدنی محلول در آب از جمله کلسیم،منیزیم،سولفات ها ونیترات ها در آن در حد معیار واندازه باشد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 22 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد