بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فهرست
هوش مصنوعي چيست؟
مباني هوش مصنوعي
تاريخچه هوش مصنوعي

اسلاید 2 :

مانند انسان عمل کردن Acting humanly
هنر ساخت ماشينهايي که کارهايي را انجام ميدهند که آن کارها توسط انسان با فکر کردن انجام ميشوند.
مطالعه براي ساخت کامپيوترها براي انجام کارهايي که فعلاً انسان آنها را بهتر انجام ميدهد.

اسلاید 3 :

مانند انسان فکر کردن Thinking humanly
تلاش جديد و هيجان انگيز براي ساخت ماشين هايي متفکر و با حس کامل
خودکارسازي فعاليت هاي مرتبط با تفکر انسان، فعاليتهايي مثل تصميم گيري، حل مسئله، يادگيري

اسلاید 4 :

مطالعه توانايي هاي ذهني از طريق مدل هاي محاسباتي (منطق گرايي)
مطالعه محاسباتي که منجر به درک و استدلال مي شود.

اسلاید 5 :

عاقلانه عمل کردن Act rationally
طوري عمل کند که بهترين نتيجه را ارائه دهد
هوش محاسباتي، مطالعه طراحي عامل هاي هوشمند است

اسلاید 6 :

مباني هوش مصنوعي
فلسفه: منطق، استدلال، ناشي شدن تفکر از مغز فيزيکي، مباني يادگيري، زبان و عقلانيت
روان شناسي: تطبيق، اثر طبيعي ادراک و تاثير آن بر محيط
زبان شناسي: علم ارائه، گرامر
رياضيات: نمايش رسمي الگوريتمها، محاسبات، تصميم پذيري و تصميم ناپذيري، احتمال

اسلاید 7 :

مباني هوش مصنوعي
نظريه کنترل و سيبرنتيک: تحت کنترل در آوردن محصولات مصنوعي، ثبات و پايداري، طراحي عامل بهينه
علوم عصبي: نحوه پردازش اطلاعات توسط مغز
اقتصاد: نظريه تصميمهاي عقلايي، نظريه بازي
مهندسي کامپيوتر: ساخت کامپيوترهاي سريع

اسلاید 8 :

تاريخچه هوش مصنوعي

1943، مک کولوچ و والتر پيتز: ارايه مدل نرون مصنوعي بيتي( دو حالته) قابل يادگيري به منظور محاسبه هر تابع قابل محاسبه.
1950، آلن تورينگ اولين بار ديد کاملي از هوش مصنوعي را تحت عنوان “ محاسبات ماشيني و هوشمند” ارايه نمود.
1951، هينسکي و ادموندز اولين کامپيوتر شبکه عصبي را طراحی کردند.
1952، آرتور سامويل: برنامه اي ساخت که ياد ميگرفت بهتر از نويسنده اش بازي کند؛ در نتيجه اين تصور را که “کامپيوتر فقط کاري را انجام ميدهد که به آن گفته شود” نقض کرد.

اسلاید 9 :


1956،نشست کارگروهي دورتموند: انتخاب نام هوش مصنوعي
1959، هربرت جلونتر: برنامه(GTP) را ساخت که قضايا را با اصل موضوعات مشخص ثابت مي کرد.
1958، جان مک کارتي: تعريف زبان ليسپ که بهترين زبان هوش مصنوعي شد.
1958-1973، جيمز اسلاگل: برنامه حل مسايل انتگرالگيري فرم بسته
تام ايوانز: برنامه حل مشابهت هاي هندسي
دانيل بابروز: برنامه حل مسايل جبري
ديويد هافمن: پروژه محدوده بينايي روبات در جهان بلوکها
ديويد والتز: سيستم بينايي و انتشار محدود
پاتريک ونيستون: نظريه يادگيري

اسلاید 10 :

(1973-1966) کند شدن مسير تحقيقات هوش مصنوعی

پيچيده شدن الگوريتم برنامه های جديد
برنامه ترجمه متون

انجام ناپذيری بسياری از مسائلی که سعی در حل آنها بود
عدم موفقيت اثبات قضايا با مفروضات بيشتر

بکارگيری بعضی محدوديتها روی ساختارهای اساسی
محدوديت نمايش پرسپترون دو ورودی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید