بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 رشد ترافيك IP

روند رشد ترافيك صوت و داده

از سال 2000 به اينطرف ، 80%    سود فراهم كنندگان سرويس‌هاي اطلاعاتي ازسرويس هاي مبتني بر IP حاصل شده است.

اسلاید 2 :

روند رشد سرمايه گذاري در تجارت الكترونيك در آسيا- اقيانوسيه

اسلاید 3 :

نفوذ فناوري اطلاعات در كليه عرصه‌ها

اسلاید 4 :

نفوذ فناوري اطلاعات در كليه عرصه‌ها

بخشهاي دفاعي- استراتژيك

- دفاعي

  - امنيتي

  - سياسي

اسلاید 5 :

نفوذ فناوري اطلاعات در كليه عرصه‌ها

بخشهاي زيربنايي

- حمل و نقل

  - انرژي

  - ارتباطات

  - آب و خاك

اسلاید 6 :

نفوذ فناوري اطلاعات در كليه عرصه‌ها

بخشهاي توليدي

  - صنايع الكتريكي و فلزي

  - صنايع ماشين سازي

  - صنايع غيرفلزي

  - صنايع معدني

  - امور زراعت و حفظ نباتات

  - امور دام، طيور و شيلات

  - توسعه روستايي

  - توسعه شهري و مسكن

اسلاید 7 :

نفوذ فناوري اطلاعات در كليه عرصه‌ها

بخشهاي اقتصادي و خدمات بازرگاني

  - شبكه بانكي

  - شبكه مالياتي

  - بازار بورس و اوراق بهادار

  - گمرك

  - صادرات و واردات

  - تعاوني ها

  - شركتها

  - مشاغل و اصناف

اسلاید 8 :

نفوذ فناوري اطلاعات در كليه عرصه‌ها

بخشهاي خدمات فرهنگي- اجتماعي

  - آموزش

  - بهداشت و درمان

  - تامين اجتماعي

  - اطلاع رساني

  - تربيت بدني

  - فرهنگ

  - خدمات شهري

اسلاید 9 :

نفوذ فناوري اطلاعات در كليه عرصه‌ها

بخشهاي قضايي و حقوقي

  - محاكم و حقوق

  - جرايم

  - بازرسي و نظارت

اسلاید 10 :

نفوذ فناوري اطلاعات در كليه عرصه‌ها

بخشهاي ستادي و حكومتي

  - رهبري

  - قوه مجريه

  - قوه قضاييه

  - قوه مقننه

  - نهادهاي عمومي غيردولتي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید