بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

به تصوير مقابل به دقت نگاه كنيد

حالا من در مورد اين مربع 4 سئوال مي پرسم

آماده اي؟

اسلاید 2 :

Q 1

بخش سفيد مربع ناحيه A را به دو قسمت مساوي تقسيم كن

اسلاید 3 :

بخش سفيد مربع ناحيه A را به دو قسمت مساوي تقسيم كن

جواب !

اسلاید 4 :

بخش سفيد مربع ناحيه A را به دو قسمت مساوي تقسيم كن

البته كه شما حل كردي !

اسلاید 5 :

بخش سفيد مربع ناحيه B را به سه قسمت مساوي تقسيم كن

ادامه بده زياد سخت نيست !

اسلاید 6 :

Q 2

بخش سفيد مربع ناحيه B را به سه قسمت مساوي تقسيم كن

جواب !

اسلاید 7 :

بخش سفيد مربع ناحيه B را به سه قسمت مساوي تقسيم كن

جواب را ميدونيد

اسلاید 8 :

!!!خوب

اسلاید 9 :

Q 3

بخش سفيد مربع ناحيه C را به جهار  قسمت مساوي تقسيم كن

خيلي سخت است ؟

بله درسته ؟

اسلاید 10 :

بخش سفيد مربع ناحيه C را به چهار قسمت مساوي تقسيم كن

هنوز جواب را نيافته اي!

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید