دانلود فایل پاورپوینت بررسی عرفان‌های کاذب

PowerPoint قابل ویرایش
150 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی عرفان‌های کاذب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی عرفان‌های کاذب قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مباحث مقدماتی: مفهوم‌شناسی

عرفان:«شناخت شهودی و باطنی خدای متعال، اسماء، صفات و افعال او»

تصوف: سهروردی در کتاب عوارف المعارف آرای بزرگان تصوف درباره حقیقت تصوف را بیش از هزار میداند.

مترادف با عرفان؛

مترادف با عرفان اسلامی

به معنای عرفان‌ کاذب در عالم اسلام

بعد اجتماعی گرایش عرفانی، در مقابل بعد فرهنگی آن (عرفان)

اسلاید ۲ :

  1. معنویت:

برخی: عصر جدید را عصر معنویت نامیدهاند. مالرو: قرن بیستم یا قرن معنویت است و یا اساساً قرنی وجود نخواهد داشت. اما تا به حال هیچ یک از اصطلاحنامهها و فرهنگنامهها یا دائره المعارفها تعریفی جامع و دقیق از این واژه ارائه ندادهاند. مؤلفه‌های اصلی معنویت: «شادی»، «آرامش» و «امید به زندگی»

اسلاید ۳ :

  1. عرفان حقیقی:

هدف:‌ قرب الهی؛ شیوه سلوکی: تابع شریعت و دستورات الهی

  1. عرفان کاذب:

هدف: غیر خدا، شیوه سلوکی: بی‌توجه به شریعت

اسلاید ۴ :

مباحث مقدماتی (۲)

علل روی آوری بشر جدید    به معنویت و عرفان

اسلاید ۵ :

۱٫ سرخوردگی بشریت از عقلانیت و علم مدرن

دنیس دیدرو (۱۷۱۳-۱۷۸۴م) پیام طبیعت را به انسان عصر جدید چنین بازگو میکند: «ای برده خرافات! بیهوده خوشبختی خود را فراسوی مرزهای این جهان که تو را در آن جای دادهام، جستجو مکن. شجاع باش و خود را از یوغ دین، این رقیب گردنکش من که حقوق مرا نمیشناسد، آزاد کن. خدایانی که قدرت مرا غصب کردهاند دور افکن و به قوانین من بازگرد … خود را دوباره به طبیعت، به انسانیت و به خویشتن واگذار کن. در این صورت در مییابی که مسیر زندگیات گلباران شده است.» (فلسفه روشنگری، ارنست کاسیرر، ترجمه یدالله موقن، ص۲۱۱٫)

موج علمگرایی در جهان اسلام حتی تفسیر خاتمیت را نیز تحت تأثیر قرار داد: تفسیر مرحوم اقبال لاهوری و دکتر شریعتی. تحلیلهای دینی مهندس بازرگان، تفسیرهای علمی از قرآن مثل تفسیر جواهرالقرآن طنطاوی و …

اسلاید ۶ :

۲٫ اثبات نادرستی فلسفه‌های معنویت‌ستیز

پوزیتویستها، متأثر از ویتگنشتاین با تجمع در وین، و تشکیل حلقهای مطالعاتی، دینستیزانهترین نظام فکری را در تاریخ غرب پدید آوردند: پوزیتویسم.

اما در نهایت نادرستی بنیانهای فکری پوزیتویسم آشکار شد. معیار معناداری آنان، که مهمترین مبنای فکریشان بود، مورد نقدهای فراوانی قرار گرفت. کمترین اشکال آن خودستیزیاش بود. این سخن که «فقط گزارههای تجربی معنادارند» خود گزارهای غیر تجربی است و بر اساس این مبنا باید بیمعنا باشد. و با سخنی بیمعنا نیز نمیتوان معیار معناداری همه سخنان و گزارهها را تعیین کرد!

به هر حال، این فلسفه و سایر فلسفههای مشابه نیز رو به زوال نهادند. و این خود حربه مناسبی در دست دینگرایان برای مبارزه با دینستیزان بود. افزون بر این، 

اسلاید ۷ :

۳٫ شکست نظام‌های معنویت‌ستیز

حدود نیمی از مردم دنیا در اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا در قرن بیستم دلبسته نظام کمونیسم، که یکی از شاخصه‌های آن معنویت‌ستیز بود، واقع شده بودند. و برآورده شدن همه آرزوهای دیرینه خود را از این نظام دینستیز میخواستند. اما مردم دنیا در اواخر قرن بیستم با ناباوری، شاهد فروپاشی و ورشکستگی رسمی این نظام بودند.

اسلاید ۸ :

۴٫ برنامه‌های نظامی و اطلاعاتی (۱)

سوابق نظامی رهبران برخی از مکاتب عرفانی جدید

مطالعه درباره سلاحهای سایکوترونیک )سلاحهای روان-الکترونیکی؛ سلاحهایی که از راه دور بر هدف مورد نظر تأثیر میگذارند و موجب اختلال عملکرد یا نابودی میشوند.)

شوروی از سال ۱۹۶۰

جک آندرسون، رونامهنگاران آمریکایی، در سال ۱۹۸۱ سه مقاله با عناوین «گروه ضربتی فراروانی به شدت مشغول فعالیت است» «پنتاگون در مورد جنگ ادراکات فراحسی سکوت کرده است» و «میزان توجه سیا به ادراکات فراحسی سریعا رو به افزایش است» منتشر کرد.

اسلاید ۹ :

برنامه‌های نظامی و اطلاعاتی (۲)

کمیته علوم و فنآوری کنگره آمریکا در ۱۹۸۱ پس از دو سال کار تحقیقاتی با عنوان «بررسی مسائل کنونی و آتی علوم و فناوری» موضوعات مهمی را گزارش کردند از آن جمله گفتند «نتایج آزمایشهای اخیر در مورد مطالعات دوربردی و دیگر موضوعات شبه فراروانشناسی نشان میدهد که ارتباطی درونی بین ذهن انسان و دیگر اذهان و ماده وجود دارد. به نظر میآید این ارتباط درونی در صحنه طبیعت عمل میکند و به وسیله نیت و احساس تقویت میشود. درباره نتایج تحقیقات بنیادی و اکتشافی مرتبط با جنبه فیزیکی آگاهی جاری، نمیتوان یقین حاصل کرد، ولی در زمینه دفاع ملی، اشارات آشکاری در مورد توانمندی بشر در ردیابی محلهای دور دست و تأثیرگذاری بر ابزار حساس و یا افراد، وجود دارد. شناخت میزان ارتباط متقابل ذهنها، میتواند ابعاد سیاسی-اجتماعی گستردهای برای این کشور در بر داشته باشد»

 

اسلاید ۱۰ :

۵٫ تبلیغات وسیع گروه‌های معنویت‌گرا

در این آشفته بازار تبلیغات معنوی، حتی یهودیت،‌ که در طول تاریخ تبلیغ نداشته است، نیز خود را از تبلیغ بیبهره نکرده است. با استفاده از شگردهای مختلف تبلیغاتی در معرفی عرفان کابالا یا قبالا تلاش میکند. ارباب کابالا و صهیونیستها به صورت مرموزانهای تلاش خود را بر جذب چهرههای شاخص و ستارههای سینمایی و هنری و ورزشی و همچنین خانوادههای متمول متمرکز کردهاند.

مدونا: فوق ستاره هنری هالیود و خواننده مشهور پاپ؛

دیوید بکهام و همسرش: ستاره فوتبال؛

خانم پاریس هیلتون: وارث خانواده ثروتمند هیلتون و دارنده هتلهای زنجیرهای هیلتون.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 150 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد