بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مفاهیم واصطلاحات

چيستي عرفان و اقسام و مشخصه های آنها

مهم‌ترين فرقه‌هاي جديد معنوي در ايران

راه‌هاي مقابله با عرفان های جعلی

اسلاید 2 :

عرفان از ريشه معرفت و شناخت است و تعريف آن در حوزه اسلامي شناخت هستي با محوريت الله است؛

در شناخت هستي، دو روش کلی داريم كه يك روش آن فلسفي وعقلاني محض است و روش ديگر شهودي است كه در حقيقت از راه قلب و تهذيب نفس انجام مي شود.

ازنظر محتوا محوريت خداوند براي شناخت هستي، مهم ترين شاخصه و عنصر اساسي در عرفان اسلامي است، برخلاف ديگر عرفان ها كه ممكن است بيشتر به شناخت انسان توجه داشته باشد

ازنظر روش نيز شريعت مداري از شاخصه هاي اصلي عرفان اسلامي است؛ زيرا دست يابي به حقيقت، تنها از راه شريعت، شدني است.

اسلاید 3 :

«معنويت»از جهت اصطلاحي-انتزاعي عبارت است از:

«حالتي نفساني و ذومراتب است كه در ارتباط با خدا يا امر متعالي در روان خودآگاه و ناخودآگاه آدمي از طريق تعقل، جوشش دروني و عمل بيروني آگاهانه و يا ناآگاهانه پديد آمده و بر شيوة نظر و عمل او تأثير مي‌گذارد».

معنويت در لغت لاتين ( (Spirtualityاست و به تقدس زندگى اشاره دارد. به اين معنا كه قلب خود را بگشاييم و ظرفيت تجربه عظمت، تقدّس و سپاسگزارى را در خود پرورش دهيم ، شور و شوق وجود را بشناسيم و خود را تسليم حقيقتى كنيم كه والاتر از ماست که اين حقيقت می تواند خداوند ويا غيرخداوند باشد.

 

اسلاید 4 :

.1عرفان حقيقي: شناخت شهودي خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او؛

.2عرفان کاذب: هر نوع عرفاني که هدف آن چيزي غير از قرب الهي باشد و راه سلوکي آن نيز مورد تأييد دين نباشد؛

.3معنويت: (spiratuality) اصطلاحي جديد است؛ معاني بسيار متفاوت و حتي متعارض دارد. از ديدگاه غربيان، معنويت هر چيزي است که «شادي، آرامش و اميد به زندگي» را به ارمغان بياورد.

اسلاید 5 :

عرفان اصیل : این عرفان چیزی در عرض دین نیست، بلکه عرفان داخل دین و وجه باطنی و درونی دین می باشد.

 

عرفان بدلی و کاذب  : غیر دینی ( بشری ) اغلب منکر الهی بودن ادیان اند و یا تنها ابعادی از دین را می پذیرند.

 

شريعت گريزي؛ از ویژگیهای عرفان بدلی و کاذب است.

غایت عرفان اصیل  :  قرب الهی ، رسیدن به خداست.   

   ابزار: قلب و شناخت شهودي

اسلاید 6 :

به اعتقاد استاد مطهري ، عرفان با تصوّف فرق دارد و اوّلي را مقوله‏اي فرهنگي و دومي را اجتماعي مي‏داند

 

عرفاني كه شهيد مطهري از آن سخن مي‏گويد در بطن و متن آموزه‏هاي قرآني و حديثي و سنّت و سيره علمي وعملي معصومان‏عليهم السلام ريشه دارد و هماره فطرت انسان به چالش كشيده مي‏شود.

 

پس در عرفان از دو مقوله «خدا» «و انسان كامل» يعني توحيد و موحِّد سخن به ميان مي‏آيد كه «شهود توحيد» يا «توحيد شهودي» و راه‏رسيدن به مقام منيع توحيد ناب و عرفاني در منازل و مقامات تعريف‏پذير و تحقّق بردار است كه سالك بايد لزوماً درسير و سلوك به آن دست يابد

 

«توحيد عارف يعني طيّ طريق كردن و رسيدن به مرحله‏جز خدا هيچ نديدن». عرفان از منظر استاد، به دو بخش عرفان علمي و عرفان عملي ‏تقسيم‏پذير است

اسلاید 7 :

استاد مطهري به ممتنع بودن و بي‏معنا بودن عرفان منهاي مذهب اشاراتي دارد:

 

اخيراً به عرفان توجّه پيدا كرده‏اند از باب اين‏كه آن را فرهنگ انسانگرا مي‏دانند كه اساس عرفان، خدا آگاهي و تسليم به خدا است‏مي‏خواهند عرفان را از خدا جدا كنند و عرفانی هم باشند. خيلي عجيب است! من در نوشته‏هاي امروز ايراني‏ها مي‏بينم به عرفان گرايش‏پيدا كرده‏اند. عرفان منهاي خدا و مذهب! اين خيلي عجيب است! امكان ندارد.

 

امام باقرعليهالسلام فرمود: «غَّرَبوا و شَرّقوا» (مجلسي،33/46 :1372) به غرب عالم برويد، به شرق عالم برويد آخرش بايد بياييد اين‏جا. زانو بزنيد تا حقيقت را بفهميد.

اسلاید 8 :

استعمار در طول تاريخ خود همواره يكي از راهبردهايي را كه براي مقابله با فرهنگ ها و ملتهاي جهان بكار گرفته است، راهبرد انحراف روحيه معنويت خواهي در قالب نحله هاي مختلف عرفاني بوده است.

 

بشر غربي در جستجوي راهي بود كه بتواند به پرسش هاي اساسي زندگي اش پاسخ بگويد و عالم را برايش معنادار كند، اما آنچه كه اين مكاتب عرفاني به او دادند، تنها يك نوع معنويت گرايي زميني است كه به هيچ غايت بالاتري ختم نمي شود.

 

 

اسلاید 9 :

همفر جاسوس معروف انگلیس می نویسد:

آنچه وزارت مستعمرات انگلیس به هنگام اعزام به شرق به من توصیه نمود عبارت بوده از:

  • گسترش همه جانبه مراکز درویش پروری همانند خانقاه‌ها و تکثیر و انتشار رساله ها و کتابهایی که مردم عوام را به روی گرداندن از دنیا و مافیها، گوشه گیری و مردم گریزی سوق می دهد؛ مانند کتاب احیاء العلوم غزالی، مثنوی مولوی، و کتابهای محی الدین عربی.

دستهاي ناپيدا- خاطرات مستر همفر صفحه 64 نشر گلستان کوثر

 

اسلاید 10 :

1 - سرخوردگی انسان از مدرنیته و عقل ابزاری مدرن

2 - اثبات نادرستی فلسفه های معنویت ستیز همچون پوزیتویسم در نیمه دوم قرن بیستم

3 - فروپاشی نظام های سیاسی معنویت ستیزمثل شورو ی

4- ارائه عرفان ومعنویت ناب اسلام به دنيا در پرتو انقلاب اسلامي و احساس خطر غرب

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید