بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

...

    تأكيد ميكنم

        بر روى بصيرت.

 

 

 

 

اسلاید 2 :

البته من اين را هم به شما بگويم:

 امروز بصيرت جوانهاى ما از جوانان آن روزگارِ اول انقلاب و در اثناى انقلاب، يقيناً بيشتر است.


 

 

 

 

اسلاید 3 :

البته من اين را هم به شما بگويم:

 امروز بصيرت جوانهاى ما هم از جوانان آن روزگارِ اول انقلاب و در اثناى انقلاب، يقيناً بيشتر است.

خيلى چيزها را شما امروز ميدانيد، براى شما جزو واضحات است، كه آن روزها بايد براى جوانها، آنها را شرح مي داديم، بيان مي كرديم؛ اما امروز جوانهاى ما اينها را ميدانند؛ بصيرت بالاست.

در عين حال من تأكيد مي كنم بر روى بصيرت.

 

 

 

 

اسلاید 4 :

يك عنصر ديگرى كه لازم است، بصيرت است.

 اينى كه ملاحظه ميكنيد بنده مكرر در ديدار جوانها ، دانشجويان، قشرهاى مختلف مردم، بر روى بصيرت تكيه مي كنم،

 براى اين است كه در وضع بسيار مهم امروزِ دنيا و موقعيت استثنائى كشور عزيز ما - امروز در دنيا كه موقعيت ممتازى است - هرگونه حركت عمومى به يك بصيرت عمومى احتياج دارد.
 

 

 

 

اسلاید 5 :

من نگاهم به آينده،

خوشبينانه است؛ نه از روى توهم،    بلكه از روى بصيرت.

 

 

 

 

 

اسلاید 6 :

    جوانان عزيز!

 ميهن شما امروز احتياج دارد به آگاهى، به بيدارى.

حركات كسانى را كه دلها را از وحدت و صميميت مي خواهند دور كنند،

 رصد كنيد.

اسلاید 7 :

يك مبارزه‌ى صحيح، منطقى و معقول و در عين حال قاطع، احتياج دارد به چند چيز:
يكى انگيزه‌ى برخاسته از ايمان است... يك عنصر ديگرى كه لازم است، بصيرت است...

 

 

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید