دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

اهداف رفتاری (ویژه )
دانشجو در پایان این جلسه درس قادر خواهد بود :

 • مفاهیم مرتبط با نیازهای خاصرا تعریف کند
 • تعریف کودکان بانیازهای خاص از نظر بخش بهداشت مادر وکودک کودکان راتعریف کند
 • شیوع بیماریهای مزمن در کودکان رانام ببرد
 • عوارض بیماریهای مزمن کودکان لیست کند
 • اهم موارد مراقبت از کودکا با بیماری مزمن راتوضیح دهد

اسلاید ۲ :

 • اثرات بیماری مزمن در گروههای سنی مختلف را توضیح دهد
 • مراقبت از خانواده با کودک در حال احتضار را شرح دهد
 • شیوه گفتگو با کودک در باره مرگ را توضیح دهد
 • نیازهای خانواده در فرایند مراقبت از کودک محتضر را شرح دهد
 • نوزاد پرخطر را تعریف کند
  نوزادان پرخطر برحسب جثه را تقسیم بندی کند
  مشکلات اساسی نوزادان premature را نام ببرد

اسلاید ۳ :

 • بهترین شیوه اندازه گیری حجم ادرار را بیان کند
 • راههای جمع آوری نمونه خون از نوزاد را لیست کند
  مراقبت از نوزاد ان پرخطر را توضیح دهد
 • Nonshevering thermorgenesisvh را توضیح دهد

اسلاید ۴ :

 • عوارض استرس سرما را نام ببرد
 • مکانیسم اسیدوزمتابولیک
 • روشهای حفط گرمای خنثی را نام ببرد
 • مضرات گرمای زیاد را توضیح دهد
 • تشخیص های پرستاری شایع در نوزادن پرخطر را لیست کند
 • استفاده از انکوباتور را توضیح دهد
 • ظرق از دست دادن حرارت از را ه تبخیر را نام ببرد

اسلاید ۵ :

 • عوامل خطر برای کاهش ححجم مایعات را لیست کند
 • راههای کاهش عفونت در بخش را نام ببرد
 • مشکلات تغذیه ای در نوزادان نارس را نام ببرد
 • حمایت تغذیه ای از نوزاد را توضیح دهد
 • مداخلات لمس در NICUرا توضیح دهد
 • شیوه خوابیدن در نوزادان را توضیح دهد

اسلاید ۶ :

 • مراقبت خانواده محور در کودکان با بیماری مزمن :

اسلاید ۷ :

مفاهیم مرتبط با نیازهای خاص:

 • بیماری مزمن chronic illness :وضعیتی که بیش از ۳ماه در کارهای روزمره تداخل داشته به طوری که سبب بستری شدن بیش از ۱ ماه در سال شود (هر دو ویا هریک از شرایط فوق)

اسلاید ۸ :

 • ناتوانی مادر زادی congenital disabilityبروز ناتوانی از بدو تولد (به شکل ارثی یا اکتسابی)

اسلاید ۹ :

 • تاخیر تکاملی developmental delaydتکامل آهسته وغیر عادی وعملکرد کمتر از همسن وسالان

اسلاید ۱۰ :

 • ناتوانی تکاملی developmental disability ناتوانی فیزیکی یا ذهنی که قبل از ۲۲ سالگی ایجادشده وهمچنان ادامه دارد
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 53 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد