دانلود فایل پاورپوینت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل محیطی بر سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل محیطی بر سازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل محیطی بر سازمان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

رهیافتهای عمده در سیر تکوین نظریههای سازمان و مدیریت

 • رهیافتهای سنتی: که بر ارائه‌ی اصول جهانشمول برای کاربرد در وضعیت‌های گوناگون، تأکید دارند؛
 • رهیافتهای منابع انسانی: که بر تأمین نیازهای انسانی، ایجاد گروه کاری و توجه به نقش عوامل اجتماعی در محیط کار تأکید دارند؛
 • رهیافتهای کمی ( علم مدیریت ): که بر اهمیت استفاده از فنون ریاضی برای حل مسائل مدیریتی تأکید دارند؛
 • رهیافتهای سیستمی و اقتضایی: که بر ضرورت اتخاذ دیگاه سیستمی و تفکر اقتضایی در تحلیل مسائل مدیریتی تأکید دارند و تعهدات جاری نسبت به کیفیت و عملکرد عالی را مورد توجه قرار می‌دهند.

اسلاید ۲ :

رهیافتهای سنتی به مدیریت

  به طور کلی، رهیافت‌های سنتی بر این فرض استوارند
که افراد با انگیزه‌های مادی به کار می‌پردازند

    فرصت‌های فراهم شده برای خود را به طور منطقی بررسی می‌کنند

    برای به حداکثر رساندن منافع شخصی، به هر اقدامی دست می‌زنند.

در مجموعه‌ی رهیافت‌های سنتی به مدیریت، سه شاخه‌ی اصلی مطرح می‌شود که عبارتند از:

 • مدیریت علمی
 • اصول علم اداره یا نظریهی فراگرد مدیریت
 • نظریهی بوروکراسی

اسلاید ۳ :

مدیریت علمی

« بهتر آن است که هدف اصلی مدیریت، به حداکثر رساندن کامیابی کارفرما و کارمند باشد».

تیلور بر ضرورت علمی کردن فعالیت‌های هر شغل و تدوین قوانین حرکت برای انجام آن تأکید داشت.

اسلاید ۴ :

شعار مدیریت علمی

انتخاب بهترین روش برای انجام هر کار

اسلاید ۵ :

اصول مدیریت علمی

 • علمی کردن فعالیتهای هر شغل، شامل تدوین قوانین حرکت، استاندارد کردن انجام کارها و ایجاد شرایط کاری مناسب.
 • انتخاب دقیق کارکنان دارای تواناییهای مناسب برای هر شغل.
 • آموزش دقیق کارکنان انتخابی و فراهم کردن انگیزههای مناسب برای جلب همکاری آنان به انجام علمی کار.
 • حمایت از کارکنان، از طریق برنامهریزی کردن کار آنها وهموار کردن راه انجام کار.

اسلاید ۶ :

اصول علم اداره ( نظریهی فراگرد مدیریت)

هنری فایول مدیر حرفهای، دانشمند و نویسندهی فرانسوی مکتب مبتنی بر                     «اصول علم اداره » (مکتب اصول گرایی در مدیریت)      را مطرح کرد. فایول کل سازمان را در قالب پیکرهای واحد تصور میکرد و فعالیتهای آن را به شش دستهی قابل تقسیم میدانست:

۱) فنی و تولیدی       ۲) بازرگانی و مبادله

۳) مالی و بهینه سازی              ۴) ایمنی و حفاظت از اموال و افراد

۵) وظایف مدیریتی        ۶) حسابداری و تعیین وضعیت مالی

اسلاید ۷ :

۱۴ اصل برای بهبود مدیریت سازمان و انجام وظایف مدیریت

 • ۱) تقسیم کار ۲) اختیار
 • ۳) انضباط ۴) وحدت فرماندهی
 • ۵) وحدت مدیریت ۶) تبعیت اهداف و منافع فردی ازاهداف ومنافع عمومی
 • ۷) تمرکز ۸) جبران خدمات کارکنان
 • ۹) سلسله مراتب ۱۰) نظم
 • ۱۱) عدالت ۱۲) ثبات
 • ۱۳) ابتکار عمل ۱۴) احساس وحدت و یگانگی

اسلاید ۸ :

نظریهی بوروکراسی

  بوروکراسی یعنی شکل سازمانی مطلوبی که به طور منطقی طراحی گردد، بسیار کارآ باشد، از اصول منطق و نظم پیروی کند، و بر مبنای اختیار مشروع بنا نهاده شود.

اسلاید ۹ :

چند ویژگی مهم از نظریه‌ی بوروکراسی

تقسیم کار روشن

سلسله مراتب اختیارات روشن

قواعد و رویه‌های رسمی

برخورد غیر شخصی

مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی

اسلاید ۱۰ :

نظریه های کلاسیک (۱۹۰۰-۱۹۵۰)

نظریه مدیریت علمی

 • شیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کار

.۱مطالعات زمان و حرکت

.۲سرپرستی تخصصی

.۳انگیزه های فردی

.۴اصول مدیریت علمی

۴اصل

مدیریت علمی

گزینش علمی کارکنان و تربیت آنان

همکاری صمیمانه مدیر با کارکنان و اطمینان از انجام علمی کارها

تقسیم مساوی کار و مسئولیت بین مدیر و کارکنان

علم واحد برای هر جزء کار

نظریه مدیریت بروکراتیک

 • مشخصات

قوانین و مقررات

غیر شخصی بودن

تقسیم کار

ساختار سلسله مراتبی

تعهد برای کار مادام العمر

ساختار اختیار

نظریه مدیریت اداری(فایول)

 • اصول مدیریت

تقسیم کار

اختیار

انضباط

وحدت فرماندهی

وحدت جهت

اولویت منافع عمومی بر منافع فردی

جبران خدمات کارکنان

تمرکز

سلسله مراتب

.۱۰نظم

.۱۱انصاف

.۱۲ثبات شغلی و استخدامی

.۱۳ابتکار

.۱۴روحیه کار گروهی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 57 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد