دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه هواپیما بوئینگ

PowerPoint قابل ویرایش
239 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه هواپیما بوئینگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه هواپیما بوئینگ قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Boeing FamiliesBoeing 707

Boeing 717

Boeing 727

Boeing 737

Boeing 747

Boeing 757

Boeing 767

Boeing 777

Boeing Future Models

اسلاید ۲ :

History:
America entered the age of the jet transport on July 15, 1954, when the Boeing 707 prototype, the model 367-80, made its maiden flight. Forerunner of the more than 8,000 Boeing jetliners built since, the B707 was the center of attraction in the aviation world of its time, giving many airline pilots, airline executives, and military and government officials their first taste of jet flying.

تاریخچه: امریکا در ۱۵ جولای سال ۱۹۵۴، زمانی که بوئینگ ۷۰۷ نمونه، مدل ۳۶۷-۸۰، ساخته شده اولین پرواز خود را وارد عصر جت حمل و نقل. پیشرو از بیش از ۸۰۰۰ هواپیمای جت بوئینگ از ساخته شده است، B707 مرکز جاذبه در جهان حمل و نقل هوایی از زمان خود بود، به بسیاری از خلبانان خطوط هوایی، مدیران هواپیمایی، و مقامات نظامی و دولت برای اولین بار طعم خود را از جت پرواز.

اسلاید ۳ :

History:
Designed specifically for efficient short-haul service, short-field operations and fast turnarounds, the Boeing 717-200 is positioned in the heart of the growing 90 to 110 seat regional market.
تاریخچه: به طور خاص برای کارآمد خدمات مسافت های کوتاه، عملیات کوتاه زمینه و برگردان سریع طراحی شده است، بوئینگ ۷۱۷-۲۰۰ در قلب از رشد ۹۰ تا ۱۱۰ صندلی بازار منطقه قرار گرفته است.

اسلاید ۴ :

BOEING 727-100

اسلاید ۵ :

تاریخچه: اولین ۳ جت معرفی به خدمات تجاری، بوئینگ ۷۲۷ هواپیمای پرفروش در جهان در طول ۳۰ سال اول خدمت حمل و نقل جت بود. ۷۲۷-۱۰۰ اولین هواپیمای جت بوئینگ به انجام آزمایش خستگی دقیق بود، به طور کامل کنترل پرواز شده، با استفاده از فلپ سه چاک دار و به یک واحد قدرت کمکی. شرقی هواپیمایی مشتری راه اندازی برای ۷۲۷-۱۰۰، با سفارش برای ۴۰ هواپیما بود. خدمات درآمد آغاز شد؟ ۱ فوریه ۱۹۶۴٫ تولید ۷۲۷-۱۰۰ متوقف در سال ۱۹۷۳

History:
The first 3 jet introduced into commercial service, the Boeing 727 was the best-selling airliner in the world during the first 30 years of jet transport service. The 727-100 was the first Boeing jetliner to undergo rigorous fatigue testing, have completely powered flight controls, use triple-slotted flaps and to have an auxiliary power unit. Eastern Airlines was the launch customer for the 727-100, with an order for 40 aircraft. Revenue service began on
February 1, 1964. production of the 727-100 ceased in 1973

اسلاید ۶ :

History:
The first 3 jet introduced into commercial service, the Boeing 727 was the best-selling airliner in the world during the first 30 years of jet transport service. The 727-200, introduced in December 1967, had increased gross weight and a 20-foot longer fuselage that could accommodate as many as 189 passengers in an all-economy configuration. In all its variations, 1,245 of the -200s were sold. The last version, the727-200F, had a 58,000-pound, 11-pallet cargo capacity

تاریخچه: اولین ۳ جت معرفی به خدمات تجاری، بوئینگ ۷۲۷ هواپیمای پرفروش در جهان در طول ۳۰ سال اول خدمت حمل و نقل جت بود. ۷۲۷-۲۰۰، معرفی شده در دسامبر سال ۱۹۶۷، وزن ناخالص و بدنه ۲۰ فوت دیگر است که می تواند به عنوان بسیاری از ۱۸۹ مسافر در یک پیکربندی تمام اقتصاد جای افزایش یافته بود. در تمام تنوع آن، ۱۲۴۵ از -۲۰۰s فروخته شد. آخرین نسخه، the727-200F، یک ۵۸۰۰۰ پوند، ۱۱-پالت ظرفیت محموله حال

اسلاید ۷ :

History
The Boeing 737 is the best-selling jetliner in the world. Much of the credit for this achievement belongs to the 737-200, which accounted for 1,114 (nearly one third) of all 737s ordered. Though often operated on shorter routes, the 737-200 can fly nonstop up to 2,880 statute miles (4,630 km) with a full passenger payload. A self-sufficient airplane, it can serve remote airfields without the need of ground support equipment such as jet ways, electric power units and baggage conveyors. The last 737-200 model was produced in 1971 and delivered
۵, April,1971 to Indian airlines

تاریخچه : ۷۳۷ هواپیمای پرفروش در جهان است. بسیاری از اعتباری برای این موفقیت متعلق به ۷۳۷-۲۰۰، که برای ۱۱۱۴ (نزدیک به یک سوم) را به خود اختصاص از همه ۷۳۷s سفارش داد. هر چند اغلب در مسیرهای کوتاه تر عمل، ۷۳۷-۲۰۰ می توانید بدون توقف تا با یک محموله مسافر کامل پرواز به ۲۸۸۰ مایل را دارد (۴۶۳۰ کیلومتر) است. یک هواپیمای خود به اندازه کافی، می تواند از راه دور فرودگاه بدون نیاز به تجهیزات پشتیبانی زمینی مانند راه جت، واحد برق و نوار نقاله چمدان خدمت می کنند. ۷۳۷-۲۰۰ آخرین مدل در سال ۱۹۷۱ تولید شد و به خطوط هوایی هند تحویل داده ۵، آوریل، ۱۹۷۱

اسلاید ۸ :

History:
Launched in March 1981, the Boeing 737-300 was borne of the highly competitive era after U.S. airline deregulation. From the outset, one of the main objectives of the 737-300 program was to maintain commonality with the existing fleet. The airplane would use new and larger CFM56-3 engines, an advanced-technology flight deck and a common airframe. Unlike its predecessor, the 737-200, which was powered by Pratt & Whitney JT8D engines mounted against the underside of the wing in long, thin nacelles, the power plants for the 737-300, as well as all subsequent versions of the 737, are mounted forward of the wing on struts. Relocating engine accessories from the bottom of the engine to the side and flattening the bottom of the inlet lip solved the ground-clearance problem created by the larger engines and resulted in the easily recognizable nacelle shape associated with “Classic” B737s.
تاریخچه: راه اندازی در ماه مارس ۱۹۸۱، بوئینگ ۷۳۷-۳۰۰ از دوران بسیار رقابتی پس از ایالات متحده آزادسازی خطوط هواپیمایی به عهده گرفت. از همان ابتدا، یکی از اهداف اصلی این برنامه ۷۳۷-۳۰۰ برای حفظ مشترک با ناوگان موجود بود. هواپیما موتور را CFM56-3 جدید و بزرگتر، عرشه پرواز پیشرفته تکنولوژی و یک بدنه مشترک استفاده کنید. بر خلاف سلف خود، ۷۳۷-۲۰۰، که توسط موتورهای پرات و ویتنی JT8D مجهز شده بود در برابر زیرین بال در طولانی، nacelles نازک نصب شده، برق برای ۷۳۷-۳۰۰، و همچنین تمام نسخه های پس از آن از ۷۳۷، به جلو از بال در بالادست نصب شده است. جابجایی لوازم جانبی موتور از پایین موتور به سمت و مسطح پایین لب ورودی مشکل زمین ترخیص کالا از گمرک ایجاد شده توسط موتورهای بزرگتر حل و منجر به شکل ناسل به راحتی قابل تشخیص در ارتباط با “کلاسیک” B737s.

اسلاید ۹ :

History:
The 737-400 was formally launched in June 1986 to offer a 737 twinjet with a 10-foot (3 m) fuselage stretch that would add three more economy seat rows and two more first class seats, or 21 more two-class passengers when compared with earlier the 737-300.During development work on the airplane, Boeing kept as a goal long service life and low maintenance, as well as elimination of any excess weight in the airplane. The latest aluminum alloys are used in the structure, along with increased carbon composite parts. A special program of corrosion prevention is designed to assure customers that the airplane will maintain its original structural soundness in any operating environment.

تاریخچه: این ۷۳۷-۴۰۰ به طور رسمی در ماه ژوئن سال ۱۹۸۶ راه اندازی شد برای ارائه یک twinjet 737 با ۱۰ فوت (۳ متر) کشش بدنه که سه ردیف صندلی بیشتر اقتصاد و دو صندلی های کلاس اول، و یا ۲۱ بیشتر دو طبقه اضافه مسافران هنگامی که با زودتر کار توسعه ۷۳۷-۳۰۰٫During در هواپیما در مقایسه، بوئینگ به عنوان یک زندگی هدف طولانی و تعمیر و نگهداری پایین، و همچنین حذف هر وزن بیش از حد در هواپیما نگه داشته شود. آخرین آلیاژهای آلومینیوم در ساختار استفاده می شود، همراه با افزایش قطعات کامپوزیت کربن. یک برنامه خاص از جلوگیری از خوردگی طراحی شده است برای اطمینان مشتریان که هواپیما را صحت ساختاری اصلی خود را در هر محیط عملیاتی را حفظ کند.

اسلاید ۱۰ :

History:
The Boeing 737-500 was launched on May 20, 1987, with a fuselage 10 inches (25 cm) longer than the popular 737-200. Including the advanced technologies used in the larger 737-300 and -400 models, the 737-500 was designed to provide airline operators with a replacement for the ubiquitous 737-200. First delivery was made to Southwest Airlines on March 2, 1990.
تاریخچه: بوئینگ ۷۳۷-۵۰۰ در ۲۰ ماه مه سال ۱۹۸۷ با بدنه ۱۰ اینچی (۲۵ سانتی متر) طولانی تر از محبوب ۷۳۷-۲۰۰ است آغاز شد. از جمله فن آوری های پیشرفته مورد استفاده در بزرگتر ۷۳۷-۳۰۰ و -۴۰۰ مدل ها، ۷۳۷-۵۰۰ به ارائه اپراتورهای خطوط هوایی با جایگزینی برای همه جا ۷۳۷-۲۰۰ طراحی شده است. تحویل اولین در ۲ مارس سال ۱۹۹۰ به خطوط هوایی جنوب غربی ساخته شده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 239 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد