دانلود فایل پاورپوینت محاسبه نرخ صعود در هواپیما

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت محاسبه نرخ صعود در هواپیما توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت محاسبه نرخ صعود در هواپیما قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هواپیمائی را در پرواز بدون شتاب، پایدار،
در حال اوجگیری در نظر بگیرید.
سرعت در امتداد مسیر پرواز و مسیر پرواز
زاویه را با امتداد افق می‌سازد.
نیروی برآ و پسا عمود و موازی سرعت
می‌باشند و وزن هواپیما عمود بر امتداد افق
می‌باشد. نیروی جلوبرندگی را در امتداد
مسیر پرواز در نظر بگیرید. بر خلاف بحث
قبلی‌مان که نیرو جلوبرندگی فقط نیروی پسا
را خنثی می‌کرد، در حالت اوجگیری
نیروی جلوبرندگی مؤلفه نیروی وزن را نیز
باید خنثی بکند

اسلاید ۲ :

اگر جمع نیروهای موازی در امتداد مسیر پرواز را در نظر بگیریم :
(۳-۳۶)
و عمود بر مسیر پرواز:
(۳-۳۷)
طبق معادله (۳-۳۷) نیروی برا از نیروی وزن کمتر می‌باشد. معادلات (۳-۳۶) و (۳-۳۷) معادلات حرکت برای پرواز پایدار و برای حالت اوجگیری هواپیما می‌باشند که شبیه معادلات (۳-۸) و (۳-۹) معادلات بدست آمده برای پرواز پایدار و پرواز بحالت افقی می‌باشند.
با ضرب کردن معادله (۳-۳۶) در خواهیم داشت:
(۳-۳۸)
قسمت دوم معادله (۳-۳۸)، سرعت قائم هواپیماست که در (شکل ۳-۲۱) نشان داده شده است. به سرعت قائم فوق نرخ صعود هواپیما می‌گویند.
(۳-۳۹)
سمت چپ معادله (۳-۳۸)، قدرت موجود از معادله (۳-۳۱) می‌باشد که همان می‌باشد. ترم دوم سمت چپ معادله (۳-۳۸)، همان مقدار قدرت لازم در پرواز افقی می‌باشد. برای حالت اوجگیری مقدار نمی‌تواند از مقدار قدرت لازم بیشتر باشد زیرا قدرت باید برای خنثی کردن نیروی پسا بکار برده شود

اسلاید ۳ :

قدرت اضافه اختلاف بین قدرت موجود و قدرت مورد نیاز می‌باشد.
(۳-۴۰) = قدرت اضافه
با ترکیب معادله (۳-۳۸) با (۳-۴۰) خواهیم داشت:
(۳-۴۱)

اسلاید ۴ :

طبق (شکل ۳-۲۲) مقدار قدرت اضافه با       تغییر می‌کند. برای هر دو نوع هواپیمای ملخی و جت مقدار فوق برای سرعتی ماکزیمم می‌شود. برای این نقطه از معادله (۳-۴۱) خواهیم داشت:
                                             ماکزیمم قدرت اضافه 
 

اسلاید ۵ :

برای پرواز  صعودی، نیروی برا کمتر از وزن  می باشد، در  حقیقت:
 
 
علت این رفتار در پرواز صعودی آن است که بخشی از وزن هواپیما توسط نیروی رانشی خنثی می شود. برای  پرواز درحال اوجگیری یکنواخت میتوان نوشت: 
 
 
 

اسلاید ۶ :

در هواپیمای جت اساساً نیروی رانش با سرعت ثابت می‌ماند، بنابراین معادله قبلی نشان می‌دهد که حداکثر زاویه اوج‌گیری  هنگامیکه نسبت برا به پسا دارای حداکثر مقدار است بدست می‌آید‌، بنحویکه برای هواپیمای جت:
 
با استفاده از معادله             :

اسلاید ۷ :

سرعت پرواز متناسب با             بصورت زیر محاسبه می‌شود، داشتیم:
 
 
برای حداکثر                  داشتیم:
 
با نشاندن معادله ضریب برا در معادله برا،مقادیر       و        بصورت          و            تبدیل می‌شوند:
 
بنابراین برای هواپیمای جت خواهیم داشت :
 

اسلاید ۸ :

سرانجام، نرخ اوجگیری که متناسب با حداکثر زاویه اوجگیری است بوسیله رابطه زیر مشخص می‌شود:
 
 

اسلاید ۹ :

برای هواپیمای Gulf stream IV،تغییرات              بر حسب ارتفاع را رسم کنید، با استفاده از این منحنی مقدار سقف پرواز مطلق را بدست آورید.
حل: با استفاده از روابط موجود                  در ارتفاع‌های مختلف از سطح دریا تا ۶۰۰۰۰:
 

اسلاید ۱۰ :

نرخ اوجگیری، طبق تعریف، مولفه عمودی سرعت هواپیماست، که بطور ساده بصورت تغییرات زمانی ارتفاع  می‌باشد. بنابراین، 
زمان صعود از ارتفاع h1 به h2 با انتگرال‌گیری معادله بدست می‌آید:
 
 
بنابراین، زمان صعود از سطح دریا به هر ارتفاع داده شده دیگر h2 :
 
اگر در رابطه  حداکثر نرخ اوج‌گیری برای هر ارتفاع مورد استفاده قرار گیرد، سپس t حداقل زمان صعود به ارتفاع h2 می‌باشد : 
 
 
 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 49 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد