بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نام و ايده آغازين 6 سيگما به بيل اسمیت نسبت داده مي شود وي كه در دهه 70و80ميلادي به عنوان مهندس ارشد كيفيت و قابليت اطمينان در شركت موتورولا به فعاليت مشغول بود،اكنون پدر 6 سيگما نام دارد.
موتورولا به اين علت به 6 سيگما روي آورد كه در حال شكست خوردن در بازار رقابت كارخانجات خارجي بود كه محصولاتي با كيفيت بالاتر و هزينه كمتر توليد مي كردند . هنگاميكه يك كارخانه ژاپني كنترل بخشي از كارخانه موتورولا را كه دستگاههاي تلويزيون Quasar را در ايالات متحده آمريكا در سال 1970 توليد مي كرد ، بدست گرفت ، بي درنگ به فكر تغييرات مؤثر در طريقة عملكرد كارخانه افتاد . در مديريت ژاپني ، كارخانه به زودي تلويزيون هايي را با يك بيستم تعداد خرابي كه در مديريت موتورولا توليد مي شد ، توليد كرد .

اسلاید 2 :

شش سيگما يك ابزار مديريتی برای تغییر در سازمان، بر اساس نزديك شدن به خواست مشتري و كاهش ضايعات است؛ كم شدن ضايعات يعني هزينه كمتر و افزايش اعتماد و وفاداري مشتري، افزايش اعتبار توليد كننده به عنوان بزرگترين مسأله در رقابت توليدكنندگان كالا و خدمات.
بهره گيري از شاخص آماري براي اندازه گيري قابليت فرآيند مورد بررسي (Cpk (capability process) ) و مقايسه سازمان با رقيبان.
به عنوان یک متدلوژی

اسلاید 3 :

افزايش سهم بازار
كاهش هزينه ها
رشد سود نهايي
ساير اهداف:
كاهش تعداد نقص ها
بهبود بازدهي فرايند
افزايش رضايت مشتري
كاهش نوسانات و تغييرات
بهبود كيفيت
روشي سيستماتيك جهت حل مساله
كاهش سيكل زماني و تحويل به موقع
تقويت بنيه رقابتي سازمان

اسلاید 4 :

تعاریف:
واحد Unit : آنچه که از یک فرایند پدید می آید ( محصول)
خطا Defect :هرگونه عدم انطباق( منتج شده از مشخصه های بحرانی کیفیت ( CTQها))
واحد معیوب Defective: هر واحد محصول که حداقل دارای یک خطا باشد
فرصت خطا Defect opportunity: فرصت یا شانس بالقوه برای رخداد خطا در محصول

اسلاید 5 :

بازده Yield : نسبت خروجی های سالم به کل ورودی ها در یک فرایند
مثال: 97 واحد از کل 750 واحد آی سی در بر دارنده خطا هستند
Y=(750-97)/750=87.1%
DPU : تعداد خطا در هر واحد محصول(Defect per Unit)
مثال: 99 خطا در کل 750 واحد آی سی مشاهده شده است( 97 واحد معیوب می باشند)
ِDPU=99/750=13.2%
DPO : تعداد خطا در هر فرصت خطا(Defect per Opportunity)
مثال: 99 خطا در کل 750 واحد آی سی مشاهده شده است( 150 فرصت خطا)
DPO=99/(750*150)=0.00088
DPMO : تعداد خطا در یک میلیون فرصت خطا (Defect per million Opportunity)
مثال: در مثال فوق DPMO=DPO*1000000=880

اسلاید 6 :

Rolled Throughput Yield (RTY):
The yield of individual process steps multiplied together. Reflects the hidden factory rework issues associated with a process.

اسلاید 7 :

Customers want their pizza delivered fast!


Guarantee = “30 minutes or less”


What if we measured performance and found an average delivery time of 23.5 minutes?
On-time performance is great, right?
Our customers must be happy with us, right?

اسلاید 8 :

Reduce Variation to Improve Performance How many standard deviations can you “fit” within customer expectations?

اسلاید 9 :

“اگر مجبور شوم که با تعداد کمي کلمه حرفم را به گوش مديريت برسانم ، خواهم گفت که همه چيز با کاهش واريانس انجام مي شود.”
W. Edwards Deming

اسلاید 10 :

In a world at 3 sigma. . .

There are 964 U.S. flight cancellations per day.

The police make 7 false arrests every 4 minutes.

5,390 newborns are dropped each year.

In one hour, 47,283 international long distance calls are accidentally disconnected.
In a world at 6 sigma. . .

1 U.S. flight is cancelled every 3 weeks.

There are fewer than 4 false arrests per month.

1 newborn is dropped every 4 years.

It would take more than 2 years to see the same number of dropped international calls.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید