دانلود فایل پاورپوینت تجزیه تحلیل تحقیق در مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
306 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تجزیه تحلیل تحقیق در مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تجزیه تحلیل تحقیق در مدیریت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

شناخت

فلاسفه و دانشمندان برای آگاهی از حقایق واقعیتهای جهان هستی وکشف حقیقت پدیده ها را به منابع و مبانی مختلفی متوسل شده اند.

این منابع عبارتند از:

-عقل

-تجربه

-قلب و دل

-وحی

-…..

اسلاید ۲ :

دیدگاههای شناختی

فلاسفه دیدگاههای شناختی را روش شناخت و آگاهی نسبت به اشیا و پدیده ها تلقی میکنند.

اسلاید ۳ :

انواع دیدگاههای شناختی

الف-دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتیوسم

ب-دیدگاه عقل گرایی

ج-دیدگاه استنباطی

د-دیدگاه ساختاری

ه-دیدگاه هرمنوتیک

اسلاید ۴ :

دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتویسم

بانی این طرز فکر فرانسیس بیکن است. این مکتب وسیله شناخت را حواس انسان میداند و معتقد است شناختی اعتبار دارد که به وسیله یکی از حواس قابل درک باشد.

اسلاید ۵ :

دیدگاه عقل گرایی

این دیدگاه اعتقاد دارد که حواس انسان هیچگاه کلیت و ضرورت اصول و مفاهیم را در نمی یابد و لذا منشا دیگری به نام عقل ضرورت دارد.

در این دیدگاه رابطه منطقی بین کبری و صغری و نتیجه بر قرار می گردد.

اسلاید ۶ :

دیدگاه ساختاری

این دیدگاه شامل دو رویکرد است:

الف-نظریه لاکاتوش درباره برنامه های پژوهشی

ب-نظریه توماس کوهن درباره پارادیم ها و انقلاب های علمی

اسلاید ۷ :

برنامه پژوهشی لاکاتوش ساختاری است که برای پژوهشهای بعدی به نحوی که ایجابی و سلبی رهنمونهایی را فراهم می سازد.

رهنمون سلبی یک برنامه این شرط را شامل میشود که مفروضات اساس برنامه نباید ترک یا جرح و تعدیل شود.

رهنمون ایجابی ,رهنونهای تقریبی ای را شامل میشود که چگونگی امکان تحول و توسعی برنامه پژوهشی را بیان می کند.

اسلاید ۸ :

       نظریه توماس کوهن

نظریه توماس کوهن بر جنبه انقلابی پیشرفتهای علمی تاکید دارد. به طوری که انقلاب متضمن طرد و رد یک ساختار نظری و جایگزینی آن با ساختار نا سازگار دیگر است.

اسلاید ۹ :

دیدگاه هرمنوتیک

در روش هرمنوتیکی با تفسیر و تاویل متن معنی و مفهوم نهفته در آن کشف و راز و رمز آن بازگشایی میشود.

اسلاید ۱۰ :

تحقیق علمی چیست؟

تحقیق علمی عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق خارجی داشته باشد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 306 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد