دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A.)

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A.) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A.) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف سازمان :

    یک سیستم اجتماعی است که در آن گروهـــی از افراد برای رسیدن به اهداف مشترک و از پیش تعیین شده آگــاهـانــه و بطور منظم مشارکت میکنند ، لازم بذکر است که سازمان زمانی تشکیل میشود که رسیدن به هدف از عهده یک نفر بر نمی آید .

تعریف شغل :

    عبارتست از وظایف از پیش تعیین شده که توســـط واحـد ستادی منابع انسانی ارزیابی و سطح حقوق خاصی برای آن در نظر گرفته می شود .

طراحی شغل :

     عبارتست از تعیین و در کنار هم قرار دادن وظایفی که بصورت یک واحــد کاری میتواند توسـط فــردی با مهارتـهای خاصی انجـــام گیرد و پاسخگوی بخشی از نیازهای سازمان باشد .

اسلاید ۲ :

شیوه های طراحی شغل :

۱- روش مهندسی صنایع :

تحت عنوان روش مدیریت علمی ازآن یاد شده است .

۲- روش ارگونومیک     : (Ergo omic)

مسائل زیست شناسی و روان شناسی نیز در آن لحاظ شده است .

۳- روش سیستمی

۴- روش انگیزشی قابل انعطاف

تعریف J.A. :

۱) به زبان ساده  ”جمع آوری اطلاعات لازم در مورد یک شغل“

اسلاید ۳ :

۲) J.A.  فراینـــدی است کـه از طــریق آن ماهیت و ویـژگیهـای هریک از مشاغل در سازمان بررسی می شود و در مورد آنها

    اطلاعات کافی جمع آوری و گزارش می شود .

بـا J.A. معـلوم میشود کــه هـر شغــل چـه وظایفــی را شــامــل

میشـود و برای احراز آن چـه مهـارتهایی و توانــایی لازم است .

مراحل تجزیه و تحلیل شغل :

۱- بررسی کلی سازمان بمنظور مطابقت مشاغل با اهداف کلی سازمان

۲- تعیین اینکه اطلاعات بدست آمده از J.A. چگونه استفاده خواهد شد

۳- انتخاب نمـونه هایی از مشاغـل بـرای مطالعـه و تجـزیه و تحلیل آن

۴- کسب اطلاعات لازم با استفاده از روشهای مختلف

۵- تنظیم J.D.

 

اسلاید ۴ :

۶- تنظیم J.S.

۷- طراحی شغل با استفاده از اطلاعاتی که در شش مرحله قبل

   بدست آمده است

۸- ارزیابی طــراحی شغــل و انجـــام دادن اصلاحات لازم در صـــورت نیــاز

روشهای تجزیه و تحلیل شغل :

۱- روش مشاهده مستقیم (Direct Observatio )    

  ســاده ترین روش است و بیشتـر در مـورد مشــاغــل خیلی و

 تکراری قابل استفاده می باشد .

۲- روش عملکردی (Job Performa ce)          

مستقیما در شغل دخالت میکند و تجربه و اطلاعات کسب میکند. 

اسلاید ۵ :

۳- روش مصاحبه (I terview Method)            

تحلیل گر با کسانی که در آن شغـل توانمند هستند ارتباط برقرار

میکند و با روش مصاحبه باز یا بسته صورت میگیرد .

۴- روش وقایع حساس (Critical I cide t)           

این روش بــا روش مصـــاحبه ای با هــم صـورت میگردد و از

شاغلین یک شغــل خـواسته می شــود کـه وظایف مهم و وقــایع

حساس شغلشان را ثبت کنند و ارائه دهند .

۵- روش پرسشنامه ای (Questio aire Method) 

این نوع پرسشنامه جنبه رفتاری شغل را تجزیه و تحلیل مینماید

و شامل ۱۹۴ سوال عینی وقضایی میباشد .

هیچکدام از روشهای فوق بر دیگری ارجحیت ندارد .

 

اسلاید ۶ :

تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی و سرپرستی

تجــزیه و تحلیل مشاغـل مدیریتی و سرپرستی بــر خلاف مشاغل اجرایی

از دشواریهای خاصی برخوردار است و دلیل آن عبارتست از :

۱- مدیران تمایل به تنظیم محتوای شغـــل و شیــــوه مدیریت خــود ندارند

۲- بررسـی عملکــرد و وظایف مــدیر در طــول یک هفته یا روز کاری

سخت و در بعضی موارد غیر ممکن است

 – بعلت دشواریهای ذکر شده تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی در سطــح

مدیران استراتژیک تقریبا غیر ممکن است ولـی در مـورد مدیــران رده

پائین تر در روش وجود دارد که عبارتند از :

۱- پرسشنامه توصیف پست مدیریت (MPDQ) که شامـل ۱۹۷ سوال

میباشد و با نگرش رفتـــاری بمنظــور تـوصیف ، مقایسه ، طبقه بندی و ارزیابی شغل مدیران طراحی شده است .

 

اسلاید ۷ :

۲- پرسشنامه توصیف پست سرپرستی (STDQ) که ۱۰۰ نـــوع فعالیت سرپرست را در ۷ حوزه ی کار با زیــر دست ، سازمانـدهی کــار زیر دست ، برنــامه ریزی کــار، حفــظ ضــوابط کیفیت و کارایی ، ایمنی و نظافت محل کار، نگهداری ماشین آلات ، تنظیم و جمع آوری گزارشات مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .

 تنظیم J.D.

   وظایف ، مسئولیتها و شرایط کلی کـار بطـور خلاصــه درج میشـود بنابراین

 J.D.    یعنی دریابیم کـــه متخصص شغل چــــه وظایفی را چگونه و در چــه شرایطی انجام دهـد و فـــرم استانـــداری بــــرای آن وجــود ندارد بلـکه هــر سازمان بر حسب نیاز و نوع ساختار سازمانی می تواند فرم خاصی را برای خود طراحی و به کار ببندد . 

اسلاید ۸ :

 تنظیم J.S.

حداقل شرایطی شاغل باید دارا باشد تا بتواند با موفقیت از عهده آن شغل

 برآید . بنابراین قدم بعد از شرح شغل تعیین خصوصیات ، تجربیات و

مهارتهایی است که متصدی شغل باید دارا باشد .

رابطه J.A. & J.S. & J.D.

اسلاید ۹ :

کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل :

Ma -Power Pla i gبرنامه ریزی نیروی 

                    انسانی

I dustrial Relatio روابط صنعتی          

 

Staffi gاستخـدام                                    

 

Selectio /Placeme tگزینش / انتصاب  

 

Wage & Salary     تعیین حقـوق و دستمزد

 

Researchپژوهش و تحقیق                       

 

Employme t Regulatio مقررات     

                 استخدامی  

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 11 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد