دانلود فایل پاورپوینت تحلیل مدهای خرابی و اثرات آن (Failure Mode & Effect Analysis)

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحلیل مدهای خرابی و اثرات آن (Failure Mode & Effect Analysis) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحلیل مدهای خرابی و اثرات آن (Failure Mode & Effect Analysis) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمهانگیزه های اصلی ارزیابیهای کمی قابلیت اطمینان:
   اخذ بهترین تصمیم ها در چگونگی بهبود عملکرد سیستم، چگونگی مدیریت مصالحه ها بین ملاحظات فنی، اقتصادی و ایمنی. 
 

üارزیابی کمی ریسک و احتمال وقوع رخدادهای نامطلوب و شدت عواقب آن برای رقابت شرکتهای برق ضروری شده است.

اسلاید ۲ :

روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان

    قابلیت اطمینان سیستم برحسب ترکیب منطقی احتمال وقوع رخدادهای تصادفی در سیستم ارزیابی می شود، و این مبنا در همه روشهای مختلف ارزیابی قابلیت اطمینان مشترک است.

          مدلسازی شبکه ای (Network Modeling)

 

 

          مدلسازی مارکوف (Markov Modeling)

 

         شبیه سازی مونت کارلو (Monte Carlo Simulation)

اسلاید ۳ :

سیستمهای سری

  • از دیدگاه قابلیت اطمینان برای عملکرد صحیح یک سیستم سری باید همه عضوهای آن در حال کار باشد و بنابراین از کار افتادن هر عضو موجب از کارافتادگی سیستم می شود.

 

  • سیستمهای سری ضعیف ترین نوع ساختاری سیستمها از نقطه نظر قابلیت اطمینان محسوب می شوند.

 

اسلاید ۴ :

سیستمهای موازی

از دیدگاه قابلیت اطمینان، یک شبکه موازی با عملکرد حداقل یک عضو سالم عملکرد انتظاری خود را خواهد داشت.

 

 

اسلاید ۵ :

سیستمهایی
با n  عضو

– سیستم متوالی با n عضو:

 – سیستم موازی با n عضو:

اسلاید ۶ :

مثال: سیستم سری- موازی

مفروضات مساله:

 

 

 

 

Q1 = 0.01

Q2 = 0.02

Q3 = 0.03

اسلاید ۷ :

Solution (cont’d)

احتمال رخداد خرابی در سیستم:

÷

÷

قابلیت اطمینان سیستم برابر است:

÷

÷

÷

  which is also equal to RSYS = 1 – QSYS

 

As shown in this example, the system probability of failure and reliability are dominated by the series component 1

¡i.e. a series system is as good as its weakest link

اسلاید ۸ :

ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های پیچیده

ü از آنجا که ساختار عموم سیستمها به سادگی سیستمهای سری یا موازی نیست، برای مدلسازی و ارزیابی قابلیت اطمینان آنها شیوه های دیگری نیاز است:

 

– تحلیل کات ست(Cut Set Analysis)

– تحلیل تای ست (Tie Set Analysis)

– درخت خطا (Fault Tree)

ü این روشها همگی در زیرمجموعه روش مدلسازی شبکه قرار می گیرد

اسلاید ۹ :

  کات ست (Cut Set)

 

                کات ست (Cut Set):

 مجموعه ای از اجزاء سیستم که خرابی همه آنها موجب خرابی سیستم می شود:

{F, AB, CD, AED, BEC, …}                                                               

                   مینیمال کات ست (Cut Set):

زیرمجموعه ای از کات ست ها که حتی در صورت عملکرد یکی از آنها نمی توان با قطعیت خرابی سیستم را نتیجه گرفت:

{F, AB, CD, AED, BEC}                                                                                

ü بر اساس مدهای خرابی سیستم عمل می کند.     

اسلاید ۱۰ :

  مجموعه انقطاع (Cut Set)

در سیستم های پیچیده باید با الگوریتمی MCS را بدست آورد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 32 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد