بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

برنامه درسی    ترم دوم 87-86         

  • شروع کلاسها : 16/11/86
  • اتمام کلاسها : 13/3/87
  • تعدادجلسات :31( 5/46 ساعت)
  • محل تشکیل کلاس : خودرو 7
  • زمان کلاسها : 1شنبه و3شنبه
  • از9 تا 5/10
  • آزمون میان ترم : 5شنبه 22/1/87
  • (کتاب بسته)
  • آزمون پایان ترم : 3 شنبه عصر 23/3/87 (کتاب باز)    

اسلاید 2 :

مدل ارزشیابی درس               

   آزمون میان ترم  (کتاب بسته) / ده فصل کتاب درسی : 5 نمره        آزمون پایان ترم(کتاب باز) / تمام کتاب درسی : 6 نمره                        

پروژه درسی گروهی : 8 نمره                      

موضوع :  سامانه مدیریت یک پارچه مجتمع پذیرائی نیاسان      

پیشنهاد(1)/تعریف(1)/طراحی(2)/پیاده سازی(3)/مستندسازی و تحویل(1)

مطالعه انفرادی 1 نمره                            

موضوع  : ابزارهای نوین تولید سامانه های اطلاعاتی            

 

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید