بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نگاهی به وضعیت انتشار گازهای گلخانه ای

ورود 27 گیگا تن گاز گلخانه ای طی 200 سال اخیر به اتمسفر زمین

افزایش غلظت CO2 جو از 290 ppm در سال 1880 به 397 ppm در سال 2014

افزایش 0.85 °C دمای زمین

اسلاید 2 :

اثرات افزایش غلظت گازهای گلخانه ای

افزایش دمای زمین

ذوب شدن 40 درصد یخهای قطبی و به هم خوردن تعادل حرارتی زمین

بالا آمدن 20 cm سطح آب دریاها

تغییرات اقلیمی و به هم خوردن الگوهای بارش

افزایش وسعت مناطق بیابانی، ایجاد خشکسالی، طوفان و سیل

کاهش منابع آب شیرین

...

اسلاید 3 :

آیا زمین وضعیت به وجود آمده را تحمل خواهد کرد؟

 

افزایش 2 درجه سانتیگراد دمای زمین آن را به نقطه بی بازگشت خواهد رسانید.

اسلاید 4 :

چه باید کرد؟

کنوانسیون تغییر آب و هوا، 1990

اجماع جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانه ای

پروتکل کیوتو، 1997

الزام کشورهای توسعه یافته به کاهش گازهای گلخانه ای

تعبیه مکانیسمهای تشویقی برای کشورهای در  حال توسعه

اجلاس دوحه، 2012

توافق بر ایجاد رژیم حقوقی الزام آور

 

اسلاید 5 :

اجلاس لیما، 2014

اعلام سهم انتشار و برنامه های کاهش به اجلاس پاریس توسط کلیه کشورها

اجلاس پاریس، 2015

نهایی نمودن ساختار حقوقی الزام آور

اجرایی شدن توافقات و تعهدات از 2020 برای کلیه کشورها

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

برنامه کاهش 30 درصدی گازهای گلخانه ای طی یک برنامه پنج ساله

اسلاید 6 :

وضعیت انتشار درصنعت پتروشیمی

 

2.5 % کل انتشار کشور معادل 20 میلیون تن در سال

 

منابع اصلی انتشار

احتراق سوختهای فسیلی

فلرینگ

منابع فرآیندی نظیر واحدهای اسید نیتریک، اتیلن اکساید، آمونیاک و استحصال اتان

اسلاید 7 :

اولویتهای کاهش نشر در صنعت پتروشیمی

بازیابی تلفات حرارتی

بهبود راندمان انرژی

بازیابی گازهای ارسالی به فلر

استفاده از ونتهای فرآیندی

تجزیه گاز N2O منتشره از واحدهای اسید نیتریک

 

اسلاید 8 :

چالشهای پیش رو درصنعت پتروشیمی

 

ارائه میزان انتشار و برنامه کاهش در سال 2015

الزام به کاهش از سال 2020

رعایت استانداردهای مصرف انرژی برای انواع محصولات تولیدی

وضع محدودیتها و تحریمهای (احتمالی) در صورت عدم توفیق در کاهش نشر

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید