دانلود فایل پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

حقوق بشر در منشور ملل متحد

مقدمه‌ی منشور:

… اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ…

اسلاید ۲ :

ماده‌ی یک:

مقاصد سازمان ملل:

۳- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌الملل که دارای جنبه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب.

اسلاید ۳ :

ماده‌ی ۵۵:

با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین‌المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد، امور زیر را تشویق خواهد کرد:

الف- بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی.

ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی-اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی…

ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

اسلاید ۴ :

ماده‌ی ۵۶:

کلیه‌ی اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده‌ی ۵۵ در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.

اسلاید ۵ :

ماده‌ی ۱۳:

۱-

مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات مطالعه و صدور توصیه‌هایی را فراهم می‌کند:

الف- ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن.

ب- ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه و بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

اسلاید ۶ :

ماده‌ی ۶۲:

۲-

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه توصیه‌هایی بنماید.

اسلاید ۷ :

ماده‌ی ۶۸:

شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون‌هایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر و همچنین هرگونه کمیسیون‌های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد، تأسیس کند.

اسلاید ۸ :

ماده‌ی ۷۶: (اهداف نظام قیومیت)

بند ج- تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز از حیت نژاد، جنس، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند می‌باشند.

اسلاید ۹ :

.۱بین‌المللی شدن حقوق بشر در منشور سازمان ملل

.۲فراهم شدن فرصت تعریف و تدوین این حقوق، برای سازمان ملل

.۳روشن شدن حوزه‌ی تعهدات دولت‌ها در ارتقای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تضمین اجرای آنها با شکل‌گیری نهادهای حقوق بشری

اسلاید ۱۰ :

بخش دوم:

نهادهای حقوق بشری

سازمان ملل متحد

Les organes des droits de l’homme des Nations Unies

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 55 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد