دانلود پاورپوینت سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره (MDGs)

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره (MDGs) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره (MDGs) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

بیانیه هزاره
 که در اجلاس هزاره در نیویورک در سپتامبر ۲۰۰۰ توسط ۱۴۷ رئیس جمهور و روسای کابینه – در مجموع ۱۹۱ کشور به تصویب رسید

* اصول و ارزش های مشترک

* iصلح، امنیت و خلع سلاح

* iiتوسعه و ریشه کنی فقر

* vحفاظت از محیط زیست مشترک مان

.vحقوق بشر، دموکراسی و حکومتمداری مطلوب

.viحمایت از آسیب پذیرها

.viiرفع نیازهای خاص آفریقا

.viiiتقویت سازمان ملل متحد

اسلاید ۲ :

این بیانیه به نقشه راهی تبدیل شد که آرمانهائی که باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند را مشخص میکند.

برای سنجش آرمان های توسعه هزاره، ۸ آرمان، ۱۸ هدف و ۴۸ شاخص تعیین شده اند.

اسلاید ۳ :

III. برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره به چه چیزهائی نیاز داریم؟

 • افزایش چشمگیر در کمک به کشورهای فقیر از ۲۰ میلیارد دلار کنونی به حداقل ۱۳۵ میلیارد دلار در ۲۰۰۶ و ۱۹۵ میلیارد دلار تا قبل از ۲۰۱۵
 • همخوانی بین سیاست های اقتصادی و توسعه اجتماعی
 • سیاست های اجتماعی باید فرا بخشی، مشارکتی و انعطاف پذیر باشند
 • سیستم مناسب برای پایش و ارزیابی به منظور تضمین تعهد پذیری
 • هماهنگی بین تمام اشخاص ذینفع

اسلاید ۴ :

پیگیری پیشرفت اهداف توسعه هزاره در ایران

 • گزارش اهداف توسعه هزاره برای سال ۲۰۰۴
 • پیشرفت چشمگیر در اهداف توسعه هزاره به استثناء اهداف ۳ (جنسیت) ، ۶ (اچ.آی.وی/ایدز) و ۷ (پایداری زیست محیطی)

اسلاید ۵ :

جنسیت

 • پیشرفت ملموس در سواد، آموزش، سلامت شامل بهداشت باروری در زنان در طی ۱۵ سال گذشته
 • شکاف در فرصت های اقتصادی، مشارکت سیاسی و حقوق قانونی زنان

  – مشارکت زنان در مشاغل دستمزدی (خارج از بخش کشاورزی ۱۲ درصد است)

  – درصد کرسی های مجلس که در اختیار زنان است

 ۴  /۴ درصد

  – درصد قانونگذاران زن، مسئولین و مدیران زن ۱۳ درصد است

  – شکاف های قوانین مدنی و خانواده

اسلاید ۶ :

حوزه های کلیدی سرمایه گذاری به منظور شتاب بخشیدن به اهداف توسعه هزاره

 

 • سرمایه گذاری در آموزش، بهداشت باروری، فرصت های اقتصادی و مشارکت زنان دستاوردهای کوتاه مدت و بلند مدت در پی دارند (بردهای سریع با تاثیر زیاد)

اسلاید ۷ :

VI. مشارکت به منظور دستیابی به اهداف توسعه هزاره (سازمان ملل متحد، دولت، مجلس، جامعه مدنی)

اسلاید ۸ :

نقش سازمان ملل:

 • چارچوب کمک های توسعه ای سازمان ملل (UNDAF): تقویت ظرفیت ها و توانمندی ها برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره

üخدمات آموزش ابتدائی کیفی

üبهداشت ابتدائی برای همه

üظرفیت های ملی برای پایش آرمان های توسعه هزاره

اسلاید ۹ :

ارزیابی نتایج مورد انتظارچارچوب کمک های توسعه ای سازمان ملل (UNDAF) 1

الف. دستاوردها

ب.  چالش ها و درس های آموخته

ج. فعالیت های آینده

اسلاید ۱۰ :

دستاوردها

 • افزایش آگاهی عمومی و ترویج بیشتر (توجیه اشخاص ذینفع، بروشورها، فیلم به زبان فارسی، وب سایت ها، نمایشگاه های پوستر، ارائه اولین گزارش آرمان های توسعه هزاره، کنفرانس های مطبوعاتی)
 • تقویت سیستم آماری ملی (سرشماری، آموزش و ظرفیت سازی وزارتخانه های ذیربط، بررسی و هماهنگ سازی متدولوژی جمع آوری اطلاعات توسط مرکز آمار ایران،سازمان ثبت احوال و وزارتخانه های ذیربط، سیستم پایش آرمان های توسعه هزاره)
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 27 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد