بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سرمازدگی

 سرمازدگی در اثر مواجهه با سرما رخ می دهد و رطوبت یا جریان هوا می‌توانند آن را تشدید کنند(16).

اسلاید 2 :

سرماگزیدگی

 • نوع خفیفی از سرمازدگی است
 • مشخصه آن رنگ‌پریدگی و بی‌حسی مناطق باز بدن است
 • اگر سریعاً تشخیص و درمان نشود ممکن است به سرمازدگی منجر شود.
 • سرماگزیدگی معمولا در انتها ها است(16).

اسلاید 3 :

مکانیسم‌های آسیب بافتی در سرمازدگی

 • دهیدراتاسیون سلولی
 • ایسکمی ناشی از انقباض عروق
 • افزایش ویسکوزیتة خون

اسلاید 4 :

تدبیر سردی هوا و برف و باران

 • قبل از حرکت، غذای حار به قدر اشتها بخورد و بعد از اینکه حرارت غذا در بدن منتشر گشت حرکت نماید(4.3.2.1).
 • در هوای سرد مخصوصاً روزی که باد و طوفان باشد معده نباید خالی باشد و به عوض آب مثلث موافق است(6.5).
 • بستن بینی و دهان (4.3.2.1)
 • در شدت سرما مصرف مقداری افیون(3.2.1)

اسلاید 5 :

غذای مسافر قبل از حرکت

 • غذایی که در آن مغز گردو، سیر، پیاز و روغن باشد(2.1).
 • سیر برای سرمای هوا از همه غذاها ارجح است هرچند که مضر دماغ و قوای نفسانیه می باشد(4).
 • مقداری سکنجبین عسلی با کمی فلفل(3.1).
 • شیر و روغن گاو (6.5).
 • روغن و گردو (4).

اسلاید 6 :

اقدامات لازم زمان رسیدن به منزل

.1باید که دفعتاً نزدیک آتش نرود (مخصوصاً زمانی که مجبور است بلافاصله آتش را ترک کند) (4)

.2ابتدا هوای خیمه و حجره که در آن فرود آمده گرم نماید و بعد از تسکین شدت سرما، نزدیک آتش برود(6.5.4.3.1)

.3دست و پا را با روغن زیتون و فرفیون گرم کرده چرب نمایند (6.5)

.4به تدریج خود را بپوشاند و دست و پا را در آب گرم بگذارد و در زیر پوششها و لحافهای گرم بخوابد (3.2.1)

اسلاید 7 :

در حفظ چشم از سرما و برف

 • لباس او سياه باشد (3.2.1).
 • زير چشم دستمال سياهي ببندد كه اكثر اوقات بر او نگاه كند (3.2.1).
 • نقابی از دم اسب سياه در طي مسافت در برف بر رو بكشد (3.2.1).
 • بستن عينك سبز و آبي(1).
 • كشيدن سرمه سنگ به چشم (3.2.1).
 • سر و چشم را بپوشاند و حسب‌المقدور در سرما حركت نكند(3.2.1).

اسلاید 8 :

سوزش و اشک ریزش در اثر سرما و برف (برف کوری)

 • بخور کاهِ گندم به سر و چشم (3.2.1)
 • بخور مرزنجوش و بابونه (1).
 • سنگي را به آتش گرم نمايد و در سركه انداخته سر را به بخار آن دهد، نافع است(1).
 • بخار پوست خربزه و یا تخم آن(2).

اسلاید 9 :

در تدبير حفظ صحت دست و پا

 • قبل از حرکت بايد دست و پا را به روغنهاي گرم بالقوه و بالفعل چرب نمايند و قطران بمالند(4.2.1).
 • مابين انگشتان را به پشم نرمي بپيچند (3.2.1).
 • دستكش‌هاي كرك و جوراب پشمي نرم بپوشند(3.2.1).
 • كفش و چكمه بايد تنگ نباشد(6.5.4.1).
 • از مرطوب شدن چکمه خودداری کنند(3.2.1).
 • در شدت سرما قدري از مسافت را پياده طي كند و پاها را از جوراب و موزه بيرون آورد و قدري بمالد و باز به راه افتد(3.2.1).

اسلاید 10 :

تدبير عضو سرما زده

 • علامت:

.1كم حسي عضو

.2تغيير رنگ

.3 ورم

 • درمان:

.1فورا پوشش عضو را عوض كنند.

.2عضو را بمالند و در آب گرم گذارند و دوباره بمالند.

.3کاهِ گندم را بجوشانند و عضو را در آن گذارند.

.4ضماد شلغم، كلم قمري، بابونه، بزر حلبه، بزرک پخته و گرم(3.2.1).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید