بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

کلونورکیس سی نن سیس

کرم کبدی چین یا مشرق زمین، کلونورکیس سی نن سیس یکی از انگهای مهم انسان در خاور دور است.

اسلاید 2 :

چرخه زندگی و همه گیر شناسی

میزبانان قطعی  طبیعی کرم، به جز انسان عبارتند از:

سگ، خوک، گربه ، گربه وحشی، نوعی پرستو ،گورکن، سمور و به ندرت اردک، ترماتود بالغ ، کرمی پهن، کشیده، بدون خار، نرم و خاکستری تیره، با انتهای قدامی باریک و انتهای خلفی  گردتر است.

اسلاید 3 :

این کرم با وجوه زیر شناسایی می شود:

(1) اندازه متغیر، 20ـ 2 میلی متر در 5ـ 3 میلیمتر

 

(2) بادکش شکمی کوچکتر از بادکش دهانی در 1/4 قدامی کرم

(3) سکوم طویل و کشیده شده به طرف خلف کرم

 

(4 ) بیضه های قطعه قطعه و پشت سر هم در بخش خلفی بدن

(5) تخمدان قطعه ای و کوچک در قدام بیضه ها و در خط وسط،

 

اسلاید 4 :

(6) رحم پیچ خورده و ختم شده به سوراخ مشترک تناسلی

 

(7) غده زرده ی کمی فولیکولی در بخش جانبی و وسط بدن،

تخمها زرد مایل به قهوه ای کرم، هستند.

 

در انتهای باریکتر تخم دریچه در هاله ای با حدود مشخص قرار دارد ولی حدود دریچه تا قسمت خمیده ی تخم ادامه نمی یابد.

میزبانان واسط حلزونهای دریچه دار جنسهای آلوسینما و پارافوزارولوس می باشند.

اسلاید 5 :

تخمهای رها شده در مجاری صفراوی میزبان قطعی، با مدفوع از بدن خارج می شوند.

اگر چه تخمها حاوی میراسیدیوم کاملا رشد یافته ای هستند ولی پس از رسیدن به آب باز نمی شوند.

 

میراسیدیوم که دارای خار کند و محکمی بر روی پاپیل کوچک ناحیه ی سر خود می باشد، تا زمان خورده شدن تخم توسط حلزون های مناسب، خارج نمی شود.

 

در بافتهای حلزون، دگردیسی تا مرحله ی اسپوروسیست ، ردی وسرکر پیش می رود. سرکر با شنای آزاد در صورتی که در طی 48ـ 24 ساعت با ماهی برخورد نکند، خواهد مرد.

اسلاید 6 :

سرکر پس از ورود به زیر فلس های ماهی، دم خود را از دست داده و با کیستی شدن تبدیل به متاسرکر بیضی شکل، می شود.

 

این حالت عمدتا در عضلات و بافتهای زیر پوستی و به وفور کمتری بر روی فلس ها، باله ها  و برونش های قریب به 40 گونه از ماهیهای آب شیرین متعلق به 23 جنس از خانواده ی سیپرینیده روی می دهد.

 

اسلاید 7 :

در دئودنوم انسان دیواره ی خارجی تحت تاثیر تریپسین حل می شود.

در حالی که دیواره ی داخلی در نتیجه فعالیت متاسرکر پاره می گردد.

 

لارو آزاد شده به مجرای مشترک صفراوی مهاجرت کرده واز آنجا به مجاری صفراوی دور از مرکز می رود و در این مکان در عرض یک ماه بالغ می شود.

اسلاید 8 :

کرم در شاخه های کوچک بخش دور از مرکز مجرای صفراوی زندگی می کند ولی به مجرا نمی چسبد.

 

گاهی در عفونتهای شدید ممکن است کرم در مجاری صفراوی بزرگتر، کیسه صفرا و مجرای لوزالمعده دیده شود.

 

کرم در دئودنوم وجود ندارد زیرا در حضور شیره های گوارشی فقط چند ساعت زنده می ماند.

اسلاید 9 :

کلونورکیس احتمالا از ترشحات مجاری صفراوی فوقانی تغذیه می کند.

دوره ی زندگی کرم 25ـ 20 سال است و متوسط تخم خارج شده با مدفوع سگ و گربه، هر چند متغیر، 2400ـ 1100 عدد به ازاي هر کرم در روز است.

 

انسان معمولا با خوردن ماهی آلوده به متاسرکر به صورت نیم پز و به وفور کمتر، با خوردن متاسرکر همراه با آب آشامیدنی مبتلا به عفونت می شود.

 

کلونورکیازیس معمولا با نژاد شرقی در ارتباط است.

اسلاید 10 :

آسیب شناسی و نشانه شناسی

مجاری صفراوی محل زندگی کلونورکیس به علت حضور کرم و ترشحات سمی آن دچار تحریک مکانیکی می شوند در مراحل اولیه عفونت افزایش خفیف گلبول های سفید و نیز ائوزینوفیلی وجود دارد

 

کبد ممکن است بزرگ و حساس شود مجاری صفراوی به تدریج ضخیم، متسع و پیچ خورده شده و ازدیاد سلول های غده ای در اپی تلیوم صفراوی صورت می گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید