بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

قطب‌های علمی در جهان به عنوان:

  يكی از مهمترين عوامل محرك توسعه كشورها در قرن بيست و يكم، شناخته شده است كه همچون موتورهای محرك توسعه ،در تعامل نزديك با نهادهای مولد فكر و انديشه (Thi k Ta ks) بوده و در واقع اين دو در كنار هم و مكمل يكديگرند.

اسلاید 2 :

ویژگی های قطب های علمی

قطب‌هاي علمي در قياس با اسلاف خود، يعني نهادهاي پژوهشي، علاوه بر دارا بودن نقاط قوت آنان، از مشخصه‌هايي برخوردار هستند كه موجب امتياز آنها مي‌شود، از آن جمله

 

معماري انعطاف‌پذير و ساختار معطوف به روابط دموكراتيك (همکاری وبکار گيری عقل جمعی)

برخورداري از ويژگي «Critical Mass» كه در حوزه تحقيقات علمي از آن با عنوان «انبوهي ضروري و موثر براي بقاء و رشد» ياد مي‌شود.

فعاليت بين رشته‌ايي و چند رشته‌ايي

استقلال عمل واحدها

امکان اعمال موثركنترل كيفيت

ارتباط با صنعت، اقتصاد و حيطه عمومي

تربيت نيروهای انساني ويِژه

برخورداری ازسرمايه اجتماعي

نگاه آينده‌انديشانه به مسايل اساسی

برخورداری از ارتباطات قوی و موثر بين‌المللي

برخورداري از حمايت بخش دولتي و خصوصي

اسلاید 3 :

تعریف قطب علمي در دوره اول

قطب علمي مركز ايجاد مزيت يا برتري در يك زمينه علمي است كه با نوآوري و توليد دانش و فناوري در جهت دستيابي به كيفيت بالاتر تلاش مي‏كند.

اسلاید 4 :

تعریف قطب علمی در دوره دوم

 

 قطب علمی نهادی متشکل از گروهی از اعضای هیأت علمی در یک مؤسسه با توان علمی بالاست که با برتری نسبی در یک زمینه علمی ـ تخصصی در علوم بنیادی یا کاربردی شناخته می شود و از طریق تمرکز بخشیدن به فعالیتهای خود در آن زمینه، برای دستیابی به کیفیت برتر علمی در سطح ملی، منطقه ای یابین المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور تلاش می کند.

اسلاید 5 :

ترکیب شوراي قطب‌هاي علمی در آیین نامه جدید

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)؛

معاون پژوهشي وزارت؛ (نایب رئیس)؛

معاون آموزشي وزارت

معاون فناوري وزارت؛

معاون طرح و توسعه وزارت؛

معاون پژوهشي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران؛

شش نفر از اعضاي هيأت علمي برجسته  کشور؛

دبیر شورا.

اسلاید 6 :

اختیارات شورای قطبهای علمی

سیاستگذاری در زمینه ایجاد، توسعه و یا انحلال قطبهای علمی در کشور؛

تائید و تصویب ضوابط، شناسایی ،ارزیابی و حمایت قطبهای علمی؛

تأیید نهائی صلاحیت قطبهای علمی.

اسلاید 7 :

فرایند صدور مجوز قطب علمی

.1درخواست از سوی مؤسسه  متقاضی؛

.2بررسی سابقه و توان علمی مؤسسه در دبیرخانه؛

.3بررسی وارزیابی امتیازات علمی اولیه اعضائ هسته مرکزی؛

.4ارزیابی برنامه توسط کمیسیونهای تخصصی؛

.5طرح در شورای قطبهای علمی؛

.6صدور مجوز موافقت اصولی؛

.7ارزیابی عملکرد در طول سه سال؛

.8صدور مجوز قطعی.

اسلاید 8 :

شرایط ایجاد قطب علمی  در دوره دوم

دارا بودن حداقل 7 نفر عضو هیات علمی فعال در یک زمینه علمی ـ تخصصی (تک رشته ای، میان رشته ای و چندرشته ای)، برای معرفی به عنوان هسته اولیه قطب علمی؛

 

دارا بودن برنامه تخصصی منسجم ، مدون وهدفمند در زمینه پیشنهادی منطبق بر نیازهای اساسی و اولویت دار کشور بر اساس تائید کمیسون های تخصصی

برخورداری ازتجهيزات تحقیقاتی و آزمايشگاهي، كتابخانه و امكانات نرم افزاری و اطلاع‌رساني لازم برای اجرای برنامه پیشنهادی.

اسلاید 9 :

كاميابی‌ها و دستاوردهای ممکن توسط قطب های علمی

ايجاد فضای رقابتی سالم براي كسب عنوان قطب علمي

بازسازی و نوسازی آزمايشگاههای تحقيقاتی

توسعه همكاريهای علمي بين‌المللي برای تحقق اهداف قطب

ايجاد بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای «نوآوری»

تلاش برای ارتباط موثرتر با بخشهای اقتصادی برای حل معضلات و رفع نيازها

فراهم شدن الگوهايی برای اصلاح كاركردی دانشگاهها

زمينه‌سازی برای جذب و حفظ نيروهای نخبه و استعدادهای درخشان در دانشگاهها

ارائه دستاوردهای تخصصي در هريك از قطبهای علمي

ایجاد بستر همکاری موثر و مفید بین رشته ای و بین دانشگاهی

اسلاید 10 :

منابع مالی قطبهای علمی

ماده 10 ـ آئينامه

برای حمایت مالی از قطب‌هاي علمي کشور، اعتبارات اختصاص یافته به وزارت بر اساس ارزیابی عملکرد سالانه قطبهای علمی به مؤسسه های وابسته به وزارت ابلاغ می شود و این مؤسسه ها موظف اند مبالغ اختصاص یافته به هریک از قطبهای علمی را به طور کامل در اختیار آن قطب قرار دهند تا در اجرای برنامه مصوب خود هزینه نمایند. علاوه بر این، کمکهای مالی مؤسسه و درآمدهای حاصل از فعالیتها و خدمات علمی قطب جزو منابع مالی قطبهای علمی محسوب می شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید