بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

قطب علمی

به عنوان جایگزین نهادهای پژوهشی سنتی علاوه بر دارا بودن نقاط قوت آنها، از خصوصیات ویژه دیگری نیز برخوردارند که امتیاز قطب علمی محسوب می شود.

اسلاید 2 :

قطب علمی به عنوان یکی از شاخص های

   رشد و بالندگی

دانشگاه محسوب می شود.

اسلاید 3 :

قطب های علمی با به کارگیری ودر آمیختن 4 عنصر مفهومی واصلی خود یعنی:

.1 نوآوری

.2 رقابت

.3 کیفیت

.4 دانش فنی

تلاش می کنند به نیازهای اصلی جامعه پاسخ دهند.

اسلاید 4 :

اهداف قطب علمی

اهداف قطب علمی عبارت است از:

افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش و اعتلای موقعیت علمی کشور؛

دستیابی به آخرین یافته های علمی و فناوریهای نوین در زمینه های خاص؛

تولید دانش فنی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور؛

فراهم ساختن زمینه پرورش پژوهشگران و دانشمندان تراز اول؛

ایجاد محیط علمی پویا و مولد علم؛

 

اسلاید 5 :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز براساس معیارها و ضوابط تعیین شده، 26 قطب علمی را در دانشگاه های علوم پزشکی کشور راه اندازی کرده است.

اسلاید 6 :

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد به دلیل سابقه، فعالیت های علمی و ویژگی های آموزشی و پژوهشی خود، پس از تصویب در وزارت متبوع به عنوان

” قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور“

انتخاب گردیده است.

اسلاید 7 :

سابقه دانشگاه علوم پزشكي مشهد

سابقه دانشگاه علوم پزشكي مشهد در زمينه تكنولوژي آموزشي بواسطه فعاليتهاي شايان توجهي بوده است كه اين دانشگاه را واجد شرايط لازم براي  انتخاب شدن بعنوان قطب علمي مطابق با معيارهاي لازم نموده است. از جمله  اين فعاليتها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

.1برگزاري اولين كارگاههاي كشوري تكنولوژي آموزشي  در سالهاي 1373-1375 .

.2راه اندازي واحد تكنولوژي آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در سال1379

.3انجام نياز سنجي وسيع  از واحدهاي تابعه دانشگاه در زمينه سخت افزار، نرم افزار و نيروي انساني مجرب آشنا با مسائل مربوطه

.4برگزاري كلاسهاي آموزشي متعدد و منسجم براي تربيت نيروي انساني ماهر در زمينه تكنولوژي آموزشي در سطح دانشگاه

 

اسلاید 8 :

.5خريداري و تهيه بيش از  80 نمونه از جديدترين ابزار آموزشي از جمله ديتا پروژكتور، فلكسي كم، اورهد، اسلايد پروژكتور و توزيع آنها در واحدهاي زير مجموعه دانشگاه و مراكز بهداشت در سطح استان در سالهاي 79-80

.6راه اندازي واحدهاي تكنولوژي اموزشي در كليه دانشكده ها و بيمارستانهاي آموزشي

.7مطالعات اوليه در مورد برگزاري اولين جشنواره توليد مواد آموزشي

.8ساخت بيش از 8 نوع فيلم آموزشي و ارائه در همايشهاي كشوري

.9احراز  رتبه كشوري بواسطه تدوين فيلمهاي آموزشي در همايشهاي كشوري آموزش پزشكي در سالهاي 1387-1388

 

اسلاید 9 :

حیطه های فعالیت قطب علمی تکنولوژی در آموزش پزشکی کشور

نرم افزار

سخت افزار

آموزش مجازی

اسلاید 10 :

اهم فعالیتهای اقدام شده در قطب

تشکیل دبیرخانه قطب

شناسایی افراد متخصص و صاحب نظر در دانشگاه و تشکیل شوراهای سیاستگزاری – کمیته علمی و اجرایی

تهیه 21 پروپوزال آموزشی و پیگیری جهت اجرا

پی گیری اعتبارات قطب

راه اندازی سایت قطب و اطلاع رسانی (مکاتبات و مشاوره به سایر دانشگاه ها، ..........) از طریق ایمیل اختصاص یافته به قطب

برنامه ریزی جهت پیاده سازی استانداردهای تکنولوژی آموزشی

پیشنهاد تشکیل مرکز تکنولوژی آموزشی در دانشگاه و طراحی چارت تشکیلاتی آن که به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسیده و پس از تأئید شورای دانشگاه جهت اجرایی نمودن آن اقدام خواهد شد.

راه اندازی مرکز مهارت های ارتباطی و فعال نمودن نرم افزار مربوطه

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید