دانلود فایل پاورپوینت جرم وممنتم یک کوانتا نور

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جرم وممنتم یک کوانتا نور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جرم وممنتم یک کوانتا نور قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

جرم وممنتم يك كوانتا نور

پلانك در نظريه تابش، انرژي نور را به صورت كوانتيزه       E = h  مطرح كرد.

اینشتین در نظريه فوتون ، نور رابصورت بسته هاي متمرکز انرژي و ذره اي به نام فوتون يا كوانتاي نور معرفي كرد.

در اينجا مبحث جرم و ممنتم يك كوانتا نور را مورد بررسي قرار ميدهيم.

اسلاید 2 :

رابطه هم ارزي جرم و انرژي

درسال 1905 اینشتین رابطه معروف انرژي خود را بصورت 2E = mc ارائه كرد.

میتوان ابتداآنرا بصورت E= Eo=moc2 در نظر بگیریم، كه درآن E0 انرژي در حال سكون وm0 جرم در حال سكون جسم هستند، همچنین از نظر دیمانسیون داریم:

مربع سرعت × جرمmc2 =  = انرژي

ٌW = F. X = ma . x = kg . m/sec2 . m =

kg(m/sec)2 j

mc2 = kg. (m/sec)2 = j= انرژي

اسلاید 3 :

فکرهم ارزی جرم و انرژی بوسیله اینشتین اینطور تعمیم داده شد که هر صورتی از انرژي W (انرژي جنبشي,Kانرژي گرماييQ، انرژي پتانسيلU، و... )

طبق رابطه=mc2   = Wانرژی،

معادل مقداري از جرم تبديل يافته به انرژي است.

 

W = K = Ek = mkc2mk = K/c2 = Ek/c2,

 

W = Q = EQ = mQc2, mQ = Q/c2 = EQ/c2,

 

W = U = Eu = muc2, mu = U/c2 = Eu/c2,

اسلاید 4 :

به عبارت دیگر به ازای هر مقدار انرژی، از هر نوع که به یک جسم داده میشود، جرم آن جسم به اندازه W/c2 = Dm افزایش میابد:

Dm  = m – m0 = W/c2 ,

W = ( m – m0 ) c2  =  mc2 – moc2  =  E  -  E0 

لذا،انرژی کل برابر خواهد بود با:

)ساير انرژي هاW( + 2m0c = كلE

 

E = m0c2 + ( K, Q, U),

mc2 = moc2 + ( K/c2, Q/c2, U/c2)c2,

mc2 = moc2 + ( جرم تغییر یافته به انرژی )c2

 

اسلاید 5 :

و یابطور کلی داریم:

ساير انرژي ها + 2C (‌جرم در حال سكون ) = 2C (‌جرم افزايش يافته )

فرمول جرم افزايش يافته ویا جرم در حال حرکت  :

 

 

تبديل جرم به انرژي

 

 E = m0c2

اسلاید 6 :

t  = زمان در حال حركت 

0t  = زمان در حال سکون 

t0 >  t  : براي جسمي که با سرعتي نزديك به سرعت نور حركت مي كند زمان طولاني تر است و به عبارت ديگر زمان كند مي گذرد.      

                                                                                

انبساط زمان

انقباض طول

L = L0 [1 – (v/c)2]-1/2

L < L0                                     

اسلاید 7 :

مثــــال : از انفجـار kg 2 اورانيــم 235 (‌نظير بمب اتمي هيروشــيما ) در اثر شكسته شدن اتم هاي اورانيم مقدار 1.646 x 1014 j انرژي تابشي و حرارتي آزاد مي شود. جرم محصولات باقيمانده در واكنش را محاسبه كنيد.

m = E / c2 = 1.646 x 1014 j / (2. 998 x 108 m/s)2  =

0.183 x 10-2 kg = 2 gr                                                                                    

  1. 998 kg = kg   0. 183 x 10-2  - kg  2

جرم محصولات باقیمانده  بعد از انفجار

 % 0.183 x 10-2 kg /2kg ) x 100 = 915 x 10-4 (                 

درصد نسبي تبديل جرم (كيلوگرم) به انرژی

اسلاید 8 :

مثال : آزمايش نشان داده وقتي یک کیلوگرم تري نيتروگليسيرين منفجر مي شود مقدار 8.000 x 106 ژول انرژي آزاد مي كند،‌ جرم محصولات باقيمانده از واکنش را حساب کنید. در صد نسبي تبديل جرم را محاسبه کنید.

اسلاید 9 :

Ephoto = h

 

                            ® mphC2 = h ,

Ephoto = mphC2

 

 

mph = h /c2 ® mph .C.C = h ® mph.C =h /C

 

 

درتشابه با كلاسيك               

سرعت × جرم = ممنتم يا اندازه حركت

                                          

 

اسلاید 10 :

 

انرژی

اندازه حرکت

فركانس و طول موج از خواص موج میباشد.

جرم واندازه حرکت از خواص ذره میباشد.

از خواص موج و خواص ذره ای بودن نور: نور يا فوتون داراي خاصيت دوگانگي موجي – ذره اي است .

و اما اينكه اين خاصيت راچه وقت دارا است ؟

نور يا فوتون : بسته موج است كه ازبر همنهی تعداد زيادي از امواج تشكيل مي شود.

( چون بسته است، ‌ميتواند بصورت دزه عمل كند.

( چون موج است، ‌ميتواند بصورت موج عمل كند. )

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد همدوسی نور

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
همدوسي نور همدوسي كافي نور براي اثرات تداخل ضروري است اما هرهمدوسي ناچيزي مي تواند باعث ايجاد اثرات شبكه توري شود .براي مثال برهم كنش خيلي كوتاه طول ها به كاربرده مي شود يا زمان هاي مشاهده خيلي كوتاه به كاربرده مي شوند .اين زمان مشاهده مي تواند خيلي كوتاهتر از مدت بالس ليزر باشد براي مثال اگر ماده زمان هاي وا ...

دانلود مقاله نور و فیزیولوژی حرکت

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
نور و فيزيولوژي حركتسيستم حركتي :سيستم حركتي و تشكيلات مربوط به آن اساس برقراري تعادل لحظه اي ، ايجاد حركات موزون و كلاً كنترل وضعيت بدن در موجود زنده مي باشد . به طور ويژه در مهره داران ، ايجاد حركات ريتميك و موزون نظير تنفس (Respiration) و حركت (Locomotion) ، چگونگي ارتباطات گروه هاي نوروني خاص را در يك هما ...

دانلود مقاله در مورد نور

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
نورماهیت ذر‌ه‌ای اسحاق نیوتن (Isaac Newton) در کتاب خود در رساله‌ای درباره نور نوشت پرتوهای نور ذرات کوچکی هستند که از یک جسم نورانی نشر می‌شوند. احتمالاً اسحاق نیوتن نور را به این دلیل بصورت ذره در نظر گرفت که در محیطهای همگن به نظر می‌رسد در امتداد خط مستقیم منتشر می‌شوند که این امر را قانون می‌نامند و یکی ...

دانلود مقاله مطالعه و بررسی کنترل و کیفیت انواع تولیدات شرکت نما نور

word قابل ویرایش
152 صفحه
34700 تومان
تاريخچهاز لغات بهره وری و عملکرد به طور متداول در حوزه های علمی و تجاری استفاده می شود، اگرچه به ندرت تعریف یا توضیح مناسبی از آنها ارایه شده است.در حقیقت این لغات اغلب گیج کننده اند و با واژگانی چون کارایی،اثربخشی و سوددهی، مترادف در نظر گرفته می شوند(سینک و توتل، ۱۹۸۹؛ چو، ۱۹۸۸؛سومانث، ۱۹۹۴؛ کاس و لویز، ۱۹۹ ...

دانلود مقاله فیبر نوری و شبکه اترنت 10 گیگا بایتی

word قابل ویرایش
80 صفحه
28700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
فيبر نوري و شبكه اترنت 10 گيگا بايتيExecutive Summaryخلاصه وضعيت (سابقه)شبكه اترنت در طول عمر بيست و پنج ساه خود همواره به نحوي پيشرفت نموده است. كه بتواند نيازهاي روزافزون شبكه‏هاي Jpocket switched شبكه هايي كه در آنها ابتدا پيام اوليه به قسمتهاي كوچكتري تقسيم شده آنگاه اين قطعات كوچك در به مقصد به يكديگر پي ...

مقاله در مورد فیبر نوری و سالیتون

word قابل ویرایش
47 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
چكيدهفوتونيك علم ايجاد ‌، كنترل و آشكار كردن فوتونهايي كه كاربرد آن از زندگي روزمره گرفته تا علوم پيشرفته را شامل مي شود . از جمله نتايج خوبي كه اين علم به همراه داشته است اختراع فيبر نوري مي باشد .فيبر نوري هبزار ساخته شده از شيشه يا پلاستيك است به قطر تار موي انسان نور را در طول خود جا به جا مي كند . نور در ...

دانلود فایل پاورپوینت جرم وممنتم یک کوانتا نور

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پلانك در نظريه تابش، انرژي نور را به صورت كوانتيزه       E = h  مطرح كرد. اینشتین در نظريه فوتون ، نور رابصورت بسته هاي متمرکز انرژي و ذره اي به نام فوتون يا كوانتاي نور معرفي كرد. در اينجا مبحث جرم و ممنتم يك كوانتا نور را مورد بررسي قرار ميدهيم. اسلای ...

دانلود فایل پاورپوینت علل وجود جرم و جنایت

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : چرا این قدر جرم و جنایت؟ آیا من و شما هم در این امر سهمی داریم؟ اسلاید 2 : چرا جُرم &nbsp;                     وضعیت کلی + تمایل به جُرم = عمل مجرمانه مقاومت ذهنی و عاطفی در مقابل وسوسه اسلاید 3 : ویژگی های منفی انسان در قرآن «او بسیار ستمگر و بسی ...