دانلود فایل پاورپوینت حقوق تجارت

PowerPoint قابل ویرایش
259 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حقوق تجارت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حقوق تجارت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  اهداف درس:

اهداف کلی درس حقوق تجارت را می توان بشرح زیر خلاصه نمود :

آشنایی با اصول کلی قوانین و مقررات تجاری .

آشنایی با انواع شرکت های تجارتی .

  آشنایی با انواع اسناد تجارتی .

آشنایی با انواع قراردادهای تجارتی، ضمانت و ورشکستگی

اسلاید ۲ :

 تعریف حقوق تجارت :

حقوق تجارت عبارت است از :

      مجموعه مقررات حاکم بر تجار و روابط تجاری

     تعریف حقوق :

  حقوق جمع حق است و حق عبارت است از امتیازی که در جامعه بر حسب قانون، قرارداد یا عرف و عادت برای شخص ایجاد و دیگران موظف به احترام آن هستند.

اسلاید ۳ :

تقسیمات حقوق

الف حقوق خارجی

عبارت است از کلیه قوانین، مقررات، قراردادها و عرف و عاداتی که حاکم بر روابط خارجی دولتها و اشخاص است.

ب حقوق داخلی

 به کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط و عرف عاداتی گفته می شود که حاکم بر قلمرو یک کشور معین و مشخص است.

اسلاید ۴ :

تقسیمات حقوق خارجی

الف حقوق بین الملل عمومی

رشته ای از حقوق خارجی که موضوع آن دولتها می باشد

ب حقوق بین الملل خصوصی

 رشته ای از حقوق خارجی که موضوع آن اتباع کشورهای مختلف می باشد

اسلاید ۵ :

تقسیمات حقوق داخلی

الف حقوق  عمومی

رشته ای از حقوق داخلی است که به نحوی از انحاء دولت در اجرای آن سهیم بوده و پای منافع عمومی در میان است.

ب حقوق  خصوصی

 رشته ای از حقوق داخلی است که روابط خصوصی افراد را تحت نظم و قانون در می آورد .

اسلاید ۶ :

>

>   سازمان قضایی کشور و اجزای آن 

 

 رسالت قوه قضاییه :

    رسالت قوه قضاییه رسیدگی به شکایات و صدور احکام عادلانه به منظور حفظ حقوق مردم و بالمآل تامین و تعمیم عدالت .

وظایف قوه قضاییه :

    ۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری

    ۲- تهیه لوایح قضایی

    ۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها

    ۴- سایر وظایف محوله طبق قانون

اسلاید ۷ :

تشکیلات قوه قضاییه

۱- دادگاه عمومی : این دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی و شکایات را دارد مگر آنکه از صلاحیت آن خارج باشد.

۲-دادگاه اختصاصی : دادگاههایی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر آنچه را که صراحتا قانون در صلاحیت آنها قرارداده است.

۳- دادگاه های عالی : نه جزء دادگاه های عمومی و نه جزء دادگاه های خصوصی می باشند اگر چه در برخی موارد صلاحیت رسیدگی به دعاوی خاصی را هم داشته باشند.

۴- دیوان عدالت اداری : به دعاوی دولت یا مامورین دولتی در رابطه با وظایف اداری آنها و مردم رسیدگی می کند.

اسلاید ۸ :

منابع حقوق تجارت

تعریف : منابعی است که قاضی برای قضاوت در مورد یک مسئله و احراز واقعیت به آن مراجعه می نماید .

منابع حقوق تجارت :

۱- متون قانونی

۲- رویه قضایی

۳- عرف و عادات تجاری

۴- نظریه علمای حقوق

اسلاید ۹ :

منابع حقوق تجارت-ادامه

 

متون قانونی . مجموعه قوانین چاپ شده ای است کـه در اختیار ساکنین یک کـشور قـرار گـرفته بـه ترتیب اهمیت شامل :

  ۱-  قانون اساسی

  ۲-  قوانین عادی

  ۳-  وآیین نامه ها می باشد. 

اسلاید ۱۰ :

منابع حقوق تجارت-ادامه

 

 عرف و عادت . مجموعه عادات و رسومی که نفیاً یا اثباتاً در یک جامعه، گروه و یا منطقه معمول بوده و خلاف آن عمل کردن موجب سرزنش دیگران می شود. 

عقیده علماء . برداشت حقوقدانان از متون قانونی

رویه قضایی . صدور رای واحد در موارد قضایی مشابه

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 259 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد