بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مكانيسم انعقاد خون

.Iانعقاد خون با خارج شدن ماده پيش ساز غير فعالي از پلاكت هاي ضايعه ديده شروع شده، و موجب فعال شدن ترومبوپلاستين ميگردد.

.IIترومبوپلاستين فعال شده موجب تبديل پروتئيني به نام پروترومبين به ترومبين مي شود.

.IIIترومبين، فيبرينوژن محلول را به شكل فيبرين در مي آورد.فيبرين گلبولها و پلاكتها را در بر گرفته و لخته خون را تشكيل مي دهد.

اسلاید 2 :

انعقاد خون

عوامل ضروري براي انعقاد خون

.1Vit K

.2Ca

.3…

انحلال لخته

انحلال لخته در بدن توسط آنزيم پلاسمين صورت ميگيرد

اسلاید 3 :

داروهاي ضد انعقاد

(aهپارين(معمولترين دارو)

(bضدانعقادهاي خوراكي

(cداروهاي ضد پلاكت

(dداروهاي ترومبوليتيك(لخته حل كن)

اسلاید 4 :

هپارين

Gتزريقي وريدي(انفوزيون)

Aمصرف در اورژانس هاي انعقادي

Bجذب گوارشي ندارد

اسلاید 5 :

ضد انعقادهاي خوراكي

lمهمترين ضد انعقادهاي خوراكي:ديكومارول، وارفارين

lجذب خوراكي

lمصرف 2تا6 ماه پس از انفاركتوس ميوكارد

 

اسلاید 6 :

داروهاي ضد پلاكت

پلاكتها به خصوص در لخته هايي كه در گردش خون شرياني تشكيل مي شوند اهميت دارند.

اعتقاد بر اين است كه پلاكتها در انسدادهاي كرونري و شريانهاي مغزي مهم هستند

داروهاي ضد پلاكت:آسپرين و ساير ضد التهابهاي غير استروييدي

اسلاید 7 :

داروهاي ترومبوليتيك(لخته حل كن)

تمام داروهاي اين گروه داخل وريدي تجويز ميگردند

مكانيسم:تبديل پلاسمينوژن به پلاسمين، پلاسمين نيز فيبرين را به قطعات كوچكتري ميشكند و لخته حل و تخريب ميگردد

اين داروها در اصل مكانيسم بدن را تسريع ميكنند

مصرف: اورژانسهاي ترومبوز شريان كرونري

 

اسلاید 8 :

داروهاي مورد استفاده در خونريزي
(داروهاي خون بند)

     علل انعقاد ناكافي خون:

كمبود Vit K

اختلالات ژنتيكي در ساخت فاكتورهاي انقادي(مثل هموفيلي)

عوارض برخي از داروها

ترمبوسيتوپني(كاهش پلاكتها)

اسلاید 9 :

داروهاي مورد استفاده در خونريزي
 (داروهاي خون بند)

lويتامينK

lفاكتورهاي انعقادي

lداروهاي ضد فيبرينوليزين

اسلاید 10 :

ويتامين K 

lويتامين محلول در چربي

lكمبود اين ويتامين در نوزادان و افراد مسن شايعتر است

lدرمان:تجويز مكمل هاي خوراكي يا تزريقي

lفيتوناديون(Vit K1)

lمناديون(Vit K2)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید