دانلود فایل پاورپوینت دکتر اعظم السادات هاشمی فوق تخصص بیماریهای خون و انکولوژی اطفال ( مرکز تحقیقات خون و سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد )

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دکتر اعظم السادات هاشمی فوق تخصص بیماریهای خون و انکولوژی اطفال ( مرکز تحقیقات خون و سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دکتر اعظم السادات هاشمی فوق تخصص بیماریهای خون و انکولوژی اطفال ( مرکز تحقیقات خون و سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سن: انسیدانس کانسر پستان با سن افزایش می یابد، تا سن منوپوزال هر 10 سال دو برابر می شود. در مقایسه با کانسر ریه، کانسر پستان در سنین پایین تری شایع است. در بعضی از کشور ها در سن منوپوزال فلت شدن منحنی انسیدانس را بر اساس سن می بینیم.

اسلاید 2 :

 

واریانس جغرافیایی : نمودار آن بر حسب شیوع ضمیمه می باشد. بررسی ها نشان داده در مهاجران ژاپنی به هاوایی میزان کانسر پستان شبیه به همان کشوری می شود که به آن مهاجرت کرده اند یعنی فاکتور های محیطی بیش از ژنتیک اهمیت دارند.

اسلاید 3 :

سابقه خانوادگی: وجود کانسر سینه در فامیل درجه اول بعد از 50 سالگی شانس ابتلا را 8/1 برابر و قبل از 50 سالگی 3/3 برابر، دو فامیل درجه اول 6/3 برابر، فامیل درجه دوم 5/1 برابر افزایش می دهد.

اسلاید 4 :

}موتاسیون های ژنی BRCA2  و BRCA1 در کروموزوم 17 و 13 در خانواده با ریسک بسیار بالا دیده میشود.

}تابش اشعه ایکس: ریسک کانسر سینه را دو برابر می کند. به خصوص در دختران نوجوان که جوانه های پستان در فاز Rapid formation هستند می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.

اسلاید 5 :

}عوامل هورمونی: زنانی که در سن پایین تری Mense می شوند(منارک قبل از 12 سالگی
) و زنانی که منوپوز با تاخیر بیشتری شروع می شود (یاسگی بعد از 55 سالگی 4 برابر افزایش ریسک) اولین بارداری بعد از 30-35 سالگی شانس ابتلا را 2 برابر بیشتر می کند (حتی بارداری که
Full term  نشود نقش محافظتی ندارد)، مصرف هورمون های اگزوژن مثل HRT (در میان مصرف کنندگان HRT و افرادی که تا 4 سال قبل دارو را مصرف می کرده اند ریسک افزایش یافته ای دارند به علت تاخیر در زمان منوپوز. در افرادی که از استروژن و پروژسترون همزمان استفاده می کنند این ریسک بالا تر است.

اسلاید 6 :

اهداف وي‍ژه:

تعيين و مقايسه توزيع فراواني اضطراب در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور و گروه شاهد

تعيين و مقايسه توزيع فراواني اضطراب در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور و گروه شاهد بر حسب سن

تعيين و مقايسه توزيع فراواني اضطراب در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور و گروه شاهد بر حسب تحصيلات مادر

تعيين و مقايسه توزيع فراواني اضطراب در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور و گروه شاهد بر حسب جنس

تعيين و مقايسه توزيع فراواني اضطراب در بيماران مبتلا به هموفيلي و گروه شاهد

تعيين و مقايسه توزيع فراواني اضطراب در بيماران مبتلا به هموفيلي و گروه شاهد بر حسب سن

تعيين و مقايسه توزيع فراواني اضطراب در بيماران مبتلا به هموفيلي و گروه شاهد بر حسب تحصيلات مادر

تعيين و مقايسه توزيع فراواني اضطراب در بيماران مبتلا به هموفيلي و گروه شاهد بر حسب جنس

 

اسلاید 7 :

روش کار

این مطالعه از نوع تحلیلی بوده که به روش کوهورت تاریخی انجام گرفته است .

جامعه مورد مطالعه را كليه بيماران تالاسمي(34 بیمار) و هموفيلي(32 بیمار) در گروه سني بالاتر از 11 سال كه به مركز بيماريهاي خاص استان يزد مراجعه كرده اند تشكيل مي دهند .

به ازاي هر بيمار دو نمونه سالم به عنوان گروه شاهد كه از نظر سن و جنس با بيمار match باشند انتخاب شدند.

هيچ يك از افراد مورد بررسي به بيماريهاي شناخته شده رواني و جسمي ديگري ،بجز بتا تالاسمي ماژورو هموفيلي و عوارض اين بيماريها ،مبتلا نبودند.

اسلاید 8 :

داده هاي مردم شناختي شامل : سن ،جنس ،تحصيلات مادر بوسيله پرسشنامه و داده هاي مربوط به اضطراب توسط پرسشنامه اضطراب كتل از همه بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور (سن بالاتر از 11 سال )  پس از پايان برنامه درماني و حالت تثبيت بيماران گرد آوري شد .

همچنين داده هاي مربوط به افراد سالم به همين ترتيب از دانش آموزان سالم گرد آوري شد

در این آزمون امتیاز کمتر از 4 بدون اضطراب (شخصی آرام ، پابرجا )، امتیاز 4 تا 6 درجه اضطراب متوسط ،امتیاز 7تا 8 یک مضطرب و امتیاز بالاتر از 8 مضطرب شدید در نظر گرفته می شود که ما در این مطالعه امتیاز بالاتر از 4 را بعنوان نشانه اضطراب در نظر گرفتیم.

اسلاید 9 :

در مورد بيماران هموفيلي نيز با همين روش در يك محيط آرام و بدون ا سترس با آنان صحبت كرديم . بعد از ايجاد رابطه با بيماران و اطمينان بخشيدن به آنان كه اين تست فقط جنبه تحقيقاتي دارد و براي بدست آوردن آماري درباره مشكلات همه بيماران هموفيلي و تالاسمي مي باشد تمام سوالات براي بيماران  خوانده شد و گزينه هاي مورد نظر علامت گذاري شد .

داده ها از طريق نرم افزار spss و آزمون Mann Whitney U test   و کاید مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و P<0.05  به لحاظ آماری معنی دار تلقی شد.

 

اسلاید 10 :

نتايج

Z در اين مطالعه 34 بيمار تالاسمي(17 نفر مرد و 17 نفر زن) در مقايسه با 66 نمونه سالم همتا و 32 بيمار هموفيلي(همگي مرد) در مقايسه با 64 نمونه سالم همتا مورد بررسي قرار گرفتند.

Z ميانگين سني بيماران تالاسمي 7/5 ±15/16 و گروه شاهد براي بيماران 1/5±06/16 بود .

Z همچنين 32 بيمار هموفيلي با ميانگين سني 15/9 ±25/25 و گروه شاهد 8/7 ±87/24 بود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 31 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلودمقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
1- اتكينسون – اسميت – بم – هكسما – اتكينسون زمينه روانشناسي هيلگارد (ويرايش دوازدهم). ترجمه: رفيعي محسن، سميعي مرسده، ارجمند محسن، تهران: انتشارات ارجمند، 1382، جلد 2 ص 145 – 143 و 136 – 133.2- پايان نامه 307 لازاروس و فولكمن به نقل از Bramon و … اصلاح شود.3- Mosley TH, Perin SG, Neral SM, etal. Stress, copin ...

دانلود مقاله رابطه ی رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان رسمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( ساختمان مرکزی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیدهاین پژوهش به منظور بررسی ارتباط رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (ساختمان مرکزی)انجام شد . برای سنجش رهبری اخلاقی در این پژوهش از مدل براون و همکارانش و برای سنجش تعهد سازمانی از مدل تعهد سازمانی آلن و مایر که دارای سه بعد تعهد عاطفی،هنجاری و مستمر می باشد ،استفاده شد. جامعه آ ...

دانلود مقاله بررسی موانع انجام پژوهشهای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهواژه توانمندسازي (صغکعطکwپژعغ) به معنی قدرتمند شدن، مجوز دادن، قدرت بخشیدن و توانا شدن است. این واژه در اصطلاح در برگیرنده قدرت و آزادي عمل بخشیدن براي اداره خود است و در مفهوم سازمانی به معنی تغییر در فرهنگ و شهامت ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است.توانمندسازي مفهوم تازهاي نیست و به صورتهاي مختلف در منا ...

دانلود پاورپوینت اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاه

PowerPoint قابل ویرایش
78 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1-اولويت های تحقيقاتی کلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2- اولويت های تحقيقاتی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3-اولويت های تحقيقاتی شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 4-اولويت های تحقيقاتی معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ...

دانلود فایل پاورپوینت مراحل اجرایی پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بر اساس دستورالعمل وزارتی ،اولين جلسه كميته راهبردي درتاريخ 21/10/83 با دعوت از NGOها و سازمانهای دولتی باهدف آشنايي باپروژه برگزار گردید. &nbsp; دومين جلسه كميته راهبردي مورخ 12/11/83 باهدف تعيين منطقه تحت پوشش پايگاه وشناسايي الفباي ورود به جامعه تشكيل گ ...

مقاله ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی   چکیده در کشور ما نیز در سالهای اخیر حرکتهایی به سمت استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی انجام پذیرفته است از جمله می توان به دانشگاه ع ...

مقاله ارزیابی اخلاق حرفهای اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی اخلاق حرفهای اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه چکیده سابقه و اهدافه: آموزش عالی نیروی محرکه و عامل پیشرفت هر جامعه ای است. دانش آموختگان علوم پزشکی نقش اساسی در تأمین سلامت جامعه دارند؛ لذا آموزش عالی در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و از دو بعد انتق ...