دانلود فایل پاورپوینت دستگاه عصبی

PowerPoint قابل ویرایش
155 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستگاه عصبی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستگاه عصبی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دستگاه عصبی

 • سیستم عصبی یکی از سیستم های تنظیمی است که اطلاعات را از داخل یا خارج بدن دریافت می کند و آنها را پردازش کرده و ایمپالسهایی برای کنترل اعمال مختلف بدن ارسال می کند.

اسلاید ۲ :

نورون

 • نورونها، سلولهای سازنده ی سیستم عصبی هستند. که دارای قدرت تحریک پذیری و قدرت تولید امواج عصبی می باشند.

 

اسلاید ۳ :

 • ا ز نظر فیزیولوژی نورونها به سه دسته تقسیم می شوند:
 • نورونهای آوران ( حسی)؛

     پیام را از محیط به سیستم عصبی مرکزی می برند.

 • نورونهای وابران ( حرکتی)؛

     سیگنال را از سیستم عصبی مرکزی به محیط می برند.

 • نورونهای رابط؛

     ۹۰ درصد نورونها را تشکیل می دهند و ارتباط بین قسمت های مختلف سیستم عصبی را برقرار می کند.

اسلاید ۴ :

 • نورونها ار نظر شکل به سه دسته تقسیم می شوند؛
 • چند قطبی: که به شکل ستاره ای و هرمی عمدتا در نخاع و قشر مخ دیده می شوند.
 • دو قطبی: دارای یک آکسون و یک دندریت هستند. در شبکه چشم، مخاط بویایی و مخچه دیده می شوند.
 • یک قطبی: محل انشعاب آکسون و

     دندریت از جسم سلولی در یک نقطه

     است.

اسلاید ۵ :

 • تارهای عصبی از نظر سرعت هدایت پیام عصبی به شکل زیر تقسیم بندی می شوند؛
 • تارهای نوع A: رشته قطور و میلین دار با سرعت زیاد هستند. رشته سوماتیک
 • تارهای نوع B: رشته های نازک و میلین دار هستند. پیش عقده ای سمپاتیکی
 • تارهای نوع C: رشته های نازک بدون میلین با سرعت کند هستند.

اسلاید ۶ :

تعریف واژه

 • پریکاریون: جسم سلولی نورونها را پریکاریون می گویند. اگر جسم سلولی در سیستم عصبی مرکزی باشد آنرا هسته و اگر خارج از آن باشد بنام گانگلیون می نامیم.
 • آکسون و دندریت: زوائد کوتاه و و منشعب بعنوان دندریت شناخته شده و از نظر علمی آوران هستند و زوائد بلند آکسون می باشند و از نظر عملکردی وابران هستند.
 • سیناپس: ارتباط بین دو نورون و یا یک نورون را با عضله سیناپس میگویند سیناپسها بصورت تحریکی یا مهاری عمل می کنند.
 • گانگلیون: تجمع جسم سلولی نورونها را عقده یا گانگلیون می گویند که معمولا در خارج از CNS وجود دارد به استثنای هسته های قاعده ای.

اسلاید ۷ :

 • نوروترانسمیتر: مواد انتقال دهنده پیام عصبی که در وزیکولهای پایانه آکسونی ذخیره می شوند. نظیر استیل کولین، کاتکول آمین ها، دوپامین.
 • بخش خاکستری: جسم سلولی نورونها و نوروگلیا ها هستند که یا بصورت یکپارچه ( قشر مخ و مخچه) و یا بصورت هسته های خاکستری دیده می شوند.
 • بخش سفید: مجموع رشته های عصبی همراه با نوروگلیا ها را بخش سفید می گویند.

اسلاید ۸ :

سلولهای پشتیبان

 • بیش از ۱۰۰ بیلیون نورون در سیستم عصبی مرکزی وجود دارد.
 • ۱۰ برابر تعداد نورونها سلولهای پشتیبان وجود دارد.
 • اعمال فیزیولوژیکی سلولهای پشتیبان عبارتند از:
 • محافظت فیزیکی و تغذیه ای سلولهای عصبی
 • پوشش میلینی سلولهای نورونی
 • دفع مواد زائد از محیط نورونها

این سلولها بعنوان سلولهای نوروگلیا یا سلولهای نگهدارنده نیز مطرح هستند.

اسلاید ۹ :

 • سیستم عصبی مرکزی:
 • Oligodendrocytes
 • Astrocytes
 • Microglia
 • Ependymal cells
 • سیستم عصبی محیطی:
 • Schwann cells
 • Satellite cells

اسلاید ۱۰ :

تنظیم محیط خارج سلولی بخصوص میزان الکترولیتها را تنظیم می کنند.

فراوانترین گلیاها محسوب می شوند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 155 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد