دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

اعصاب مغزی

زوج۱: بویائی ، زوج ۲: بینائی

زوج ۳: عضلات اطراف چشم و اسفنکتر مردمک (پاراسمپاتیک)

زوج ۴: عضلات اطراف چشم ، زوج ۵ (سه قلو): فک بالا، فک پائین و کاسه چشم

زوج ۶: عضله اطراف چشم

زوج ۷: عضلات چهره ، غده اشکی، غدد زیرزبانی و تحت فکی (پاراسمپاتیک)

زوج ۸: شنوائی تعادلی

زوج ۹: زبان و حلق و غده بناگوشی (پاراسمپاتیک)

زوج ۱۰: عضلات حلق و حس و حرکت لوله گوارش فوقانی، قلب، ریه ها و حنجره (پاراسمپاتیک)

زوج ۱۱: عضلات گردن ، زوج ۱۲: عضلات زبان

 

اسلاید ۲ :

نورونها، چرخه های عصبی را تشکیل می دهند.

در نوروآناتومی (آناتومی اعصاب) به شرح چرخه های عصبی پرداخته می شود.

چرخه عصبی

گیرنده عصبی: نورونهای و یژه ای که پیامهای فیزیکی و شیمیائی را به پیام عصبی تبدیل می کنند (توضیح)

الیاف آوران به مرکز

مرکز عصبی (جسم سلولی نرونها)

الیاف وابران از مرکز

 

اسلاید ۳ :

گیرنده عصبی

گیرنده های عمومی (سوماتیک: پوست، فاسیاها،عضلات، استخوان و مفاصل و احشائی: جدار عروق، جدار لوله گوارش و سایر احشاء)

فشار، لمس، درد، سرما و گرما

گیرنده های اختصاصی: گیرنده های بینائی شبکیه چشم، گیرنده های چشائی (پرزهای چشائی)، گیرنده های شنوائی (سلولهای موئی گوش) و گیرنده های بویائی

 

اسلاید ۴ :

چرخه عصبی سوماتیک (بدنی)

مثال: شنیدن، لمس کردن و درد و …

 گیرنده سوماتیک                الیاف آوران به مراکز بدنی

مراکز سوماتیک عصبی (جسم نورونهای خاصی که در نقاط

مختلف مغز و نخاع در جایگاههای ویژه ای قرار دارند)

الیاف وابران از مرکز (اعصاب مغزی یا نخاعی)

اسلاید ۵ :

چرخه عصبی احشائی

 گیرنده احشائی                الیاف آوران به مراکز احشائی

مراکز احشائی عصبی (جسم نورونهای خاصی که در نقاط

مختلف مغز و نخاع در جایگاههای ویژه ای قرار دارند)

الیاف وابران از مرکز= الیاف سمپاتیک یا پاراسمپاتیک

اسلاید ۶ :

خلاصه سیستم پاراسمپاتیک مغزی

گیرنده احشائی        الیاف آوران به مرکز (آوران احشائی): اعصاب مغزی ۱۰و ۹و ۷و ۳

مرکز پاراسمپاتیک: نورونهای موجود در هسته اعصاب مغزی ۱۰و ۹و ۷و ۳

اعصاب مغزی ۱۰و ۹و ۷و ۳

اسلاید ۷ :

خلاصه سیستم پاراسمپاتیک لگنی

گیرنده احشائی       الیاف آوران به مرکز (آوران احشائی): اعصاب اسپلانکنیک لگنی 

s2-s4 مرکز پاراسمپاتیک: نورونهای موجود در شاخ طرفی

اعصاب اسپلانکنیک لگنی

                                                                                    شبکه مزانتریک تحتانی

                                                                                    (پسین روده)

                             مرکز دوم: شبکه هیپوگاستریک تحتانی

                                     (شبکه جلومهره ای)

                                                                                                   شبکه لگنی

اسلاید ۸ :

خلاصه سیستم سمپاتیک

الیاف آوران به مرکز (آوران احشائی): اعصاب اسپلانکنیک

مرکز سمپاتیک: نورونهای موجود در شاخ طرفی نخاع سینه ای

الیاف ارتباطی به عقده های کنار مهره ای (ممکن است سیناپس انجام نگیرد: معده)

مرکز دوم: نورونهای موجود درگانگلیونهای کنار مهره ای

اعصاب اسپلانکنیک

مرکز سوم: نورونهای موجود درگانگلیونهای جلو مهره ای (خیلی مهم!)

الیاف پس عقده ای سمپاتیک از عقده های جلو مهره ای و شبکه های عصبی جلو مهر ه ای به احشاء

اسلاید ۹ :

اعصاب اسپلانکنیک

اعصاب اسپلانکنیک سینه ای

اسپلانکنیک بزرگ، اسپلانکنیک کوچک و اسپلانکنیک زیرین

اعصاب اسپلانکنیک کمری و خاجی

 

اعصاب اسپلانکنیک لگنی (پاراسمپاتیک)

اسلاید ۱۰ :


عقده های جلو مهره ای و شبکه های عصبی جلو مهر ه ای

شبکه سیلیاک          شبکه های مزانتریک فوقانی، شبکه کلیوی، شبکه هائی که در طول شاخه های سیلیاک قرار دارند

شبکه آئورتی             شبکه های مزانتریک تحتانی، شبکه اسپرماتیک و شبکه ایلیاک خارجی

شبکه هایپوگاستریک فوقانی          اعصاب هایپوگاستریک

              شبکه های هایپوگاستریک تحتانی و لگنی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد