بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف فرآوردههای بیولوژیک:مطابق تبصره چهار ماده سیزده قانون مربوط به امور پزشکی مصوب 29/3/1343 مجلس شورای اسلامی فرآورده بیولوژیک به موادی اطلاق می شوذ که دارای منشاء انسانی یا حیوانی بوده و برای تشخیص٬ پیشگیری ویا درمان بیماریها بکار می رود شامل٬ واکسنها سرمهای درمانی ٬فرآوردههای خونی ٬ مشتقات پلاسمایی و فرآوردههای حاصل از تکنولوژی نوترکیب می باشد.

اسلاید 2 :

ضایعات: به هرچه که دور انداختی است گفته می شود.

امحاء (دفع زباله ها): به کلیه روشهای از بین بردن و یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی و یا زباله سوزی را گویند.

پردازش: به کلیه فرآیندهای مکانیکی ٬ شیمیایی و بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات امحاء گردد گفته می شود.

پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که بطور مستقیم حاصل از فعالیت انسان است و از نظر تولید کننده زائد محسوب می شود.

اسلاید 3 :

انواع پسماندها:

1) عادی: به کلیه پسماندهایی که بصورت معمول از فعالیت روزمره انسانها تولید می شود

2- پزشکی (بیمارستانی): به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها و مراکزبهداشتی گفته میشود.

3- ویژه: پسماندهایی که بدلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت بیمار یزایی و قابلیت انفجار و یا سایر عوامل نیاز به مراقبت ویژه داشته باشد.

اسلاید 4 :

4 - کشاورزی: پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولید در بخشهای کشاورزی را گویند. (شامل فضولات، لاشه حیوانات و محصولات فاسد).

5- صنعتی: کلیه پسماندهایی که از فعالیتهای صنعتی و معدنی (صنایع گاز، نفت، پتروشیمی)تولید می شود.

بدلیل قرابت زباله های بیولوژیک با زباله های دارویی و عدم دسترسی به یک راهنمای اختصاصی برای فرآورده های بیولوژیک لذا اطلاعات موجود از منابع راهنمای امحائ زباله های داروئی گرفته شده اند که در طبقه بنذی مذکور در گروه پسماندهای ویژه قرار می گیرد .

اسلاید 5 :

در بسیاری از کشورها مدیریت زباله دارویی با مدیریت سایر زباله ها یکی است ولی در واقع مدیریت زباله های دارویی یک مدیریت تخصصی است که بایستی تحت نظرمستقیم ادارات وزارت بهداشت باشدو با آگاهی کامل و وجود امکانات و تجهیزات مناسب این نوع زباله ها را به صورتی بهداشتی امحاء نمود. کمیته تخصصی مذکور بایستی شامل کارشناسان اداره دارویی وزارت بهداشت،کارشناس وزارت محیط زیست، بازرس وزارت بهداشت و یکنفراز استاتید دارو سازی دانشگاه باشد و مسئولیت انجام کار می تواند بعهده یکنفر مهندس بهداشت، کارشناس محیط زیست و با شیمیت باشد.

اسلاید 6 :

جنبه های اجرایی دفع زباله های دارویی:

تعداد بسیار کمی از کشورها دارای قوانین اجرایی نحوه برخورد با زباله های دارویی و بیولوژیک هستندبطور کلی داروها جزء اموال دولتی بوده و دستور العملهای سفت و سختی برای مصرف و تحت کنترل آوردن آنها وجود دارد که بدلیل پیچیدگی، برای حذف زباله های دارویی  زمان بسیار زیادی صرف خواهد شد تا راهکارهای مناسب قانونی  برای حذف بهداشتی این فرآورده ها  پیدا شود، شاید بهترین راه حل ساده تر کردن این قوانین دست و پاگیر باشد. مثلاً این موضوع که داروهای اهدایی را وارد جریانات دولتی نکنیم و هرگونه دارویی ازاین گروه که مورد تأیید نباشد براحتی قابل حذف باشد و نیازی به تأیید مراکز دولتی نداشته نباشد.

 

اسلاید 7 :

nبهترین روش رفع زباله های دارویی استفاده از زباله سوزهای با درجه حرارت بالای 1200 درجه سانتیگرد است که این نوع دفع زباله ها  بایستی تحت مدیریت قوی و با تجهیزات کامل و فنی انجام شود. که بطور انحصاری در کشور های صنعتی یافت می شود بر اساس بر آورد انجام شده امحائ هر کیلو گیرم زباله دارویی به این روش بین 4 -2 دلار هزینه دارد .

اسلاید 8 :

مراحل اجرایی  برای حذف زباله های دارویی

1) تصمیم گیری: مسئولان  برای حذف زباله های دارویی براساس مقدار داروهای غیر قابل مصرف برای انسان بایستی تصمیم گیری نموده و زمان مناسبی را تعیین کنند.

2) تأیید: موضوع تأیید داروهای ناخواسته و غیر قابل مصرف نیاز به تأیید افرادی قدرتمند و متخصص دارد که این اختیار در کشورهای مختلف متفاوت است و بطور معمول بخشی از وزارت بهداشت، اداره دارو، اداره سلامت و در بعضی از کشورها وزارت محیط زیست هم درگیر موضوع است.

اسلاید 9 :

3) -طراحی: افراد متخصص، زمان مناسب، فضای کافی، تجهیزات مناسب و مواد و راههای دفع زباله های دارویی غیر قابل مصرف و آماده امحاء  بر اساس نوع و مقدار آن تمهیدات لازم دیده شود.

4- گروه کاری: کاربایستی بوسیله یک گروه کاری انجام گیرد یکنفر ناظر متخصص، کارگران آشنا به کار پزشکی که بهتر است تکنسین های دارو سازی باشند. تعداد متخصیصین و کارگران براساس حجم زباله ها و شرایط کاری تعیین می گردد. کلیه کارگران بایستی دارای پوشش ایمنی مناسب شامل چکمه لباس سرهم ، دستکش، ماسک و کلاه باشند.

اسلاید 10 :

5- دسته بندی: داروهای غیر قابل مصرف به طرق مختلفی دسته بندی می شوند که برای برخورد با آنها هم روشهای متفاوتی وجود دارد و بطور کلی تقسیم بندی بایستی بشکلی باشد که داروهایی که قابل برگشت به سیستم دارویی هستند با اطمینان مورد مصرف قرار گیرند و داروهایی که بایستی معدوم شوند با روش مناسب امحاءگردند. مثلاً داروهای ضد سرطان بایستی تحت مدیریت ویژه امحاء  شوند.

6- امحاء: شرایط دفع زباله های دارویی براساس موقعیت و شرایط متفاوت است و بایستی آسانترین ، مطمئن ترین  ارزانترین و عملی ترین روش انتخاب شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید