دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
303 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

بحثی در زمینه شناخت:

 فلاسفه و دانشمندان برای آگاهی از حقایق و واقعیت های جهان هستی و کشف حقیقت پدیده ها به منابع مختلفی متوسل شده اند:

اسلاید ۲ :

عده ای عقل را به وسیله استدلال و برهان، عده ای تجربه را به وسیله حواس، عده ای قلب و دل را به وسیله تزکیه آن، عده ای وحی رااز طریق کتب آسمانی وعده ای هم همه این ها را منبع شناخت  دانسته اند.

اسلاید ۳ :

n

تا قبل از رنسانس عقل گرایی سنتی عمدتا بر پایه روش ارسطویی به عنوان مبنای شناخت تلقی می شد.

اسلاید ۴ :

در تفکر عقل گرایان روش قیاسی مبنای کار است، بدین معنی که با استدلال و روش منطقی و تحلیل عقلانی فرد می تواند حقایق را کشف نماید. 

اسلاید ۵ :

در تفکر تجربی روش استقرایی مبنی کار است، بدین معنی که با مشاهده و آزمایش و شناخت ماهیت پدیده ها می توان با شناخت جزیی ها و ارتباط  آن ها با یکدیگر به کلی پی برد و قوانین و نظامات کلی را نتیجه گیری کرد.

اسلاید ۶ :

 عقل به عنوان ابزار شناخت دیدگاه عقل گرا و حس به عنوان ابزار شناخت دیدگاه تجربه گرا تا چه اندازه قادر به کشف حقیقت اشیا و پدیده هاست و تا چه اندازه خطا و اشتباه در آن راه ندارد.

اسلاید ۷ :

علم به طور کلی به دو قسم تقسیم می شود:        علم حضوری و علم حصولی

علم حضوری یعنی اینکه واقعیت معلوم، پیش انسان حاضر باشد و واسطه و صورتی در کار نباشد؛ مانند علم به خود یا علم به ترس خود به عنوان یک مفهوم کلی.

اسلاید ۸ :

 علم حصولی یعنی علمی که بر اساس مفهوم و واقعیت خارجی و با واسطه برای انسان حاصل می گردد؛

مانند علم به اشیا خارج

 علم حصولی خود به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم می شود.

اسلاید ۹ :

  • دید گاه تجربه گرایی و پوزیتیویسم؛
  • دید گاه عقل گرایی؛
  • دیدگاه استنباطی؛
  • دیدگاه ساختاری؛
  • دیدگاه هرمنوتیک؛

اسلاید ۱۰ :

 دیدگاه تجربه گرایی:

این دیدگاه فلسفی در مقابل عقل گرایی سنتی و ارسطویی شکل گرفت و سابقه آن به دوره رنسانس علمی باز می گردد. بانی این طرز فکر را فرانسیس بیکن

( ۱۵۶۱-۱۶۲۶م) می دانند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 303 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد