بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

(SLC)چرخه حیات سیستم  

 روش شناسی*

    -یعنی راههای معرفی انجام یک کار

* یک برنامه کاربردی موجب بهبود انجام وظایف و استفاده از سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر می گردد.

 گاهی توسعه آبشاری نامیده می شود .*

اسلاید 2 :

SDLCفازهای

* برنامه ریزی

*تجزیه و تحلیل

   طراحی *

 پیاده سازی*

  استفاده *

اسلاید 3 :

(SDLC)توسعه چرخه حیات

 عبارتی است که شامل برنامه ریزی ، تجزیه و تحلیل ، SDLC*

طراحی و پیاده سازی از چرخه حیات سیستم می باشد .

شرکا*

IS پرسنل-

 کاربران-

  متخصصین اطلاعات که می توان از آنها مشورت خواست .-

 قدیمی*

 - متخصصین اطلاعات که با کاربران کار می کردند .

  یک استراژی جدید : برون سپاری-

اسلاید 4 :

چرخه حیات مدیریت 

  یک مسیر رو به پیشرفت*

 مسؤولیت اجرایی*

MIS کمیته هماهنگی *

  - وظیفه ها

سیاست گذاری  >>

  کنترل مجموعه داراییها

 حل اختلافات

اسلاید 5 :

فاز برنامه ریزی

  فواید*

   - تعریف اهداف پروژه

     - ممانعت از مشکلات بالقوه

  - اولویت بندی وظایف

  - فراهم کردن پایه های کنترل

اسلاید 6 :

گام ها

1- شناسایی مسئله (بدون کنترل)

2- تعریف مسئله

3-تنظیم اهداف

4-مشخص کردن محدودیتها

یادآوری : اهداف ، اسستانداردها و محدودیتها عناصر حل مسئله هستند

اسلاید 7 :

گام ها (ادامه)

5- مطا لعه امکان سنجی

     - فنی

   - بازگشت اقتصادی

  - بازگشت غیر اقتصادی

  - قانونی و اخلاقی

  - عملیاتی

  - زمان بندی

اسلاید 8 :

6- فراهم کردن طرح پروژه تحصیلی

MI   - رفتن به کمیته هماهنگی

 7- پذیرش – عدم پذیرش

   - سؤالات

           - آیا سیستم این اهداف را انجام خواهد داد

           - آیا این بهترین راه برای هدف است   

اسلاید 9 :

8- ساختن مکانیزم کنترل

    - با استفاده از سؤالات

چرا     >>

    >> چه کسی

    >> چه موقع (نفر در ماه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

      )CMP  و روش مسیر بحرانی (PER      - نمودارهای

اسلاید 10 :

طرح کلی بررسی پیشنهاد یک سیستم

طرح کلی بررسی پیشنهاد یک سیستم

خلاصه اجرایی . 1 

مقدمه . 2 

 محدودیتها و اهداف سیستم . 3 

 دیگر سیستمهای ممکن. 4 

  توصیه بررسی پروژه سیستم. 5 

   انتظارات تأثیر عوامل (منابع شرکت بر سیستم ).6 

   برنامه توسعه کلی (فاز تجزیه و تحلیل ، طرح و پیاده سازی ).7 

. خلاصه8 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید