دانلود فایل پاورپوینت زیج حیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زیج حیاتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زیج حیاتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

زیج حیاتی
ابزار ثبت و جمع آوری داده ها از محیطی ترین سطوح نظام ارائه خدمات

اسلاید 2 :

تعریف:

 زیج در لغت, معرب کلمه فارسی زیگ و به معنای تعیین احوال ستارگان ,و جدولی است که از آن به حرکات سیارات معرفت یابند.

اسلاید 3 :

زیج حیاتی ورقه ای است با ابعاد 50*70 سانتیمتر که در آغاز سال 1367 فقط برای نمایش وقایعی که در زمینه تولد و مرگ اتفاق می افتاد,فراهم آمد و بتدریج در جریان کار با توجه به کارایی وسهولت کاربرد ارتقاء یافت .

اسلاید 4 :
مجموعه وقایع حیاتی مربوط به جمعیت تحت پوشش خانه های بهداشت و خدمات ارائه شده توسط بهورزان که در زیج های حیاتی به تفکیک محل سکونت (روستای اصلی و قمر)ثبت می شودعبارتند از:
    *تعداد و ترکیب سنی- جنسی جمعیت تحت پوشش و تعداد زنان همسر دار 15-49 ساله که پس از سرشماری در ماه فروردین هر سال توسط بهورز بر زیج حیاتی ثبت میگردد .
 
     * وقایع مربوط به باروری و مرگ

     *وقایعی که به صورت فصلی با شمارش از پرونده های خانوار و دفاتر ممتد تنظیم خانواده انجام می شود و در زیج حیاتی ثبت میگردند شامل:تعداد افرادواجد شرایط تنظیم خانواده برحسب نوع روش پیشگیری از بارداری مورد استفاده در 4 مقطع زمانی  (پایان ماههای خرداد ،شهریور ،آذر ، اسفند)

اسلاید 5 :

وقایع مربوط به باروری و مرگ:
1- خاتمه بارداری منجر به تولد زنده یا مرده زایی برحسب :
      جنس نوزاد
       سن مادر
       محل زایمان
       فرد کمک کننده به زایمان
      وزن هنگام تولد
      ماه تولد
2-مرگ برحسب
     سن (به تفکیک زیر یکماه ،1-4 سال ،گروههای سنی بالای 5 ساله
     جنس متوفی
     درمورد کودکان زیر پنجسال برحسب 5 علت اصلی
     در مورد مادران باردار برحسب 5 علت اصلی    
     زمان مرگ

اسلاید 6 :

زیج های حیاتی سال قبل در فروردین ماه هر سال از دیوار خانه های بهداشتی که یکسال تمام فعال بوده اند جمع آوری میشود و پس از کنترل توسط کاردان بهداشتی منطقه به مرکز بهداشت شهرستان جهت ثبت در رایانه منتقل میگردد. وسپس یک نسخه پشتیبان به مرکز بهداشت استان تحویل داده میشود و پس از آن بانک اطلاعاتی به وزارتخانه ارسال میگردد.

اسلاید 7 :

       جدول تولد برحسب وزن و جنس نوزاد،سن مادر و شرایط زایمان

بخش اول :تعداد دختران و پسران مرده به دنیا آمده در برگه زیج حیاتی به روش چوب خطی علامت زده میشود.در دوحالت نوزاد مرده به دنیا آمده به حساب میآید :
الف – نوزادی که بعد از هفته بیستم حاملگی به دنیا آمده باشدو هیچیک از علائم حیاتی را ندارد.

ب- نوزادی که با وزن بیش از 500 گرم بدنیا آمده و در زمان تولد فاقد علائم حیاتی است .
بخش دوم :مربوط به تعداد کل نوزادان زنده متولد شده و جنس آنها برحسب منطقه می باشد .
بخش سوم : مربوط به وزن هنگام تولد نوزاد برحسب جنس اوست.
بخش چهارم : مربوط به سن مادر در هر تولد زنده نوزاد اوست . اگر حاصل زایمان دو یا چند نوزاد است (دوقلو یا بیشتر ) برای هریک از تولدهای زنده درقسمت سن مادر، یک علامت زده میشود .
بخش پنجم :در برگیرنده شرایط زایمان در بیمارستان و منزل می باشد .اگر حاصل زایمان بیش از یک نوزاد باشد در شرایط زایمان فقط یک مورد علامت زده میشود ماماهای محلی و سنتی در صورتی که دوره های آموزشی شش ماهه که توسط مرکز بهداشت برگزار می گردد را نگذرانده باشند مامای دوره ندیده محسوب می شوند .

اسلاید 8 :

تعریف تک فرزندی:

در صورتی كه زوج داراي فقط یك فرزند و با حداقل سن 1 سال و 11 ماه و 29 روز باشد .

اطلاعات تك فرزندي از پرونده خانواریا فرم مشاوره، انتخاب و آغاز استفاده از روش پيشگيري از بارداري استخراج می گردد

" آیا تصميمی براي فرزندآوري مجدد دارید؟ بلی خیر " –

در صورت پاسخ سوال فوق خير باشد، مادر براي مشاوره فرزند آوري  خدمت باروري سالم ارجاع می شود. لازم به توضيح است كه

طبق "نامه شماره 27468

2626 " دفتر سلامت جمعيت،خانواده و مدارس لازم است كه براي مادران داراي كودك 24 تا 36 ماهه در طول مدت یکسال حداقل یك بار مشاوره فرزند آوري صورت بگيرد.

با كمك این اطلاعات، تك فرزندي از پرونده خانوار استخراج می شود و عدد استخراج شده در زیج حياتی به روش تجميعی )به صورت عددي( با مداد ثبت می شود.

تعریف بی فرزندی:

در صورتی كه از زندگی مشترك زوجين بر اساس اطلاعات پرونده خانوار حداقل 24 ماه گذشته باشد و زن سابقه سقط یا مرده زایی نداشته باشد و در حال حاضر باردار

نباشد؛ بی فرزند محسوب می گردد. ثبت اطلاعات مورد نظر بر اساس موارد زیر می بایست انجام شود:

-2 تعداد فرزند : از پرونده خانوار یا فرم "مشاوره ، انتخاب و آغاز استفاده از روش پيشگيري از بارداري" استخراج می گردد

اسلاید 9 :

: چند مثال در خصوص ثبت تولد و زایما در جدول شماره 1

الف( چنانچه مادري دوقلو زائيد و هردو زنده بدنيا آمدند، در ستون مرده زایی هيچ علامتی زده نمیشود. در ستون متولدین زنده برحسب جنس نوزاد، 1 علامدت زده میشود. در

ستون سن مادر در این تولد زنده، 1 علامت با توجه به سن مادر و در ستون شرایط زایمان برحسب محل و كمك كننده به زایمان فقط یك علامت زده میشود.

ب( چنانچه مادري دوقلو زائيد و هردو مرده بدنيا آمدند، در ستون مرده زایی برحسب جنس، 1 علامت زده میشود، در ستون متولدین زنده، هيچ علامتی ندارد، در ستون سن مادر

در این تولد زنده نيز علامتی زده نمیشود و در ستون شرایط زایمان برحسب محل زایمان و فردكمك كننده فقط یك علامت زده میشود.

پ( چنانچه مادري دوقلو زائيد و یکی از نوزادان مرده بدنيا آمد و دیگري زنده بود، در ستون مرده زایی برحسب جنس نوزاد مرده بدنيا آمده، یك علامت؛ در ستون متولدین زنده نيز

برحسب جنس نوزاد زنده متولد شده، یك علامت؛ در ستون سن مادر فقط یك علامت و در ستون شرایط زایمان نيز یك علامت زده میشود.

ت( چنانچه به طور استثنایی در یك زایمان دوقلو یکی از تولدها در منزل و دیگري در زایشگاه اتفاق افتاد، در ستون شرایط زایمان، فقط محل زایمان آخرین تولد ثبت میشود.

ث( در صورتی كه زایمان در منزل یا بين راه اتفاق افتاده ولی جفت در بيمارستان یا مركز زایمانی خارج شده باشد زایمان در بيمارستان یا مركز زایمانی محسوب می شود.

اسلاید 10 :

جدول مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان برحسب سن مادر و علت مرگ
 
جدول سوم،مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی ،زایمان و تا 42 روزبعد از زایمان بر حسب سن مادر به تفکیک منطقه و با اشاره به علتهای عمده مرگ مادران را  نشان می دهد . 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 46 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد تولید انرژی از توده حیاتی

word قابل ویرایش
120 صفحه
34700 تومان
توليدانرژي از توده حياتيمقدمه:Biomss: تمام مواد آلي از سوخت هاي چوبي نا گياهان آبزي را شامل مي گردد راه هاي بسياري براي توليد انرژي به حالت هاي مناسب تر ومفيد تر همچون انرژي گرمايي الكتريكي وجود دارد. بديهي است كه زغال سنگ، نفت وگاز طبيعي كه 3 منبع عمده انرژي هاي معمولي را تشكيل مي دهند، طي ميليون ها سال به و ...

دانلود مقاله علایم حیاتی

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
نفس کشیدن و نبض از علائم حیاتی هستند . در مواقع اورژانس باید به نکات زیر توجه نمود : (1) را تنفسی بیمار تمیز و پاک بوده و قادر به نفس کشیدن باشد . (2) سیستم گردش خون آسیب ندیده باشد . یک راه تنفسی بازضروری ترین کار در موارد بر خورد با یک فرد مصدوم ، بررسی باز بودن را تنفسی وی می باشد . اگر فرد مصدوم مدتی از ...

دانلود پاورپوینت کاربردهای فناوری نانو در شریانهای حیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
اسلاید 1 :     پيرو طرح مطالعاتي کاربرد هاي فناوري نانو در حوزه هاي مختلف مهندسي عمران که در تابستان 1383 به سفارش ستاد نانو توسط TDSC  انجام شد و نظر به اهميت چالش زلزله، مطالعات تخصصي کاربردهاي احتمالي فناوري نانو در کاهش خطرات زلزله از ارديبهشت 1384 از سوي ستاد نانو بر عهده اين موسسه  نهاده شد. پس از دسته ...

دانلود مقاله بررسی رابطه تطبیقی TQM و ERP با تمرکز بر عوامل حیاتی موفقیت

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهTQM و ERP دو ابزار مهم برای به دست آوردن مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می شوند. سوال اساسی که وجود دارد این است که آیا پیاده سازیERP نیاز به اجرایTQMمیباشد؟ و یا برعکس اجرایTQM نیاز به پیاده سازیERP دارد؟ این مقاله تلاش داشته است با یک دیدگاه جامع ارتباط بین ERPو TQM بپردازد. این پژوهش با ارائه مدلی نشان م ...

دانلود فایل پاورپوینت زیج حیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : تعريف زيج حياتي زيج در لغت، معرب كلمه فارسي زيگ و به معناي تعيين احوال ستارگان و جدولي است كه از آن به حركات سيارات معرفت يابند. زيج حياتي ورقه اي با طول و عرض 70 در 50 سانتيمتر كه در آغاز (سال 1367)، فقط براي نمايش وقايعي كه در زمينه تولد و مرگ اتفاق مي افتاد، فراهم آمد و به تدريج در جريان ك ...

دانلود فایل پاورپوینت کلیات طرح جامع امن سازی زیرساختهای حیاتی در مقابل حملات الکترونیکی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گرديده است. در وزارت نیرو نيز از ابزارها و سامانه‌هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات براي کنترل صنعتي استفاده مي‌شود که بدون بکارگيري آنها برخي از عمليات جاري صنعتي غيرممکن و يا غير ...

مقاله بررسی میزان نیترات و نیتریت سبزیجات و صیفی جات کشت شده در منطقه درود فرامان کرمانشاه در سال 1390

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی میزان نیترات و نیتریت سبزیجات و صیفی جات کشت شده در منطقه درود فرامان کرمانشاه در سال 1390   مقدمه نیترات و نیتریت در طیف وسیعی از مواد غذایی و به صورت طبیعی در گیاهان و نباتات سبز یافت می شوند. اما افزودن کود هاي شیمیایی و حتی مواد آلی که به گیاهان کاشته شده اضافه می شود می تواند مقادیر این ترکیبات ...

مقاله بررسی فنولوژی ( تغییرهای حیاتی ) گونه اندمیک و دارویی مُورخوش در منطقه کوه گنو استان هرمزگان

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي فنولوژي (تغييرهاي حياتي ) گونه اندميک و دارويي مُورخوش در منطقه کوه گنو استان هرمزگان چکيده مطالعه تغييرهاي حياتي (فنولوژيکي ) گياهان براي تنظيم برنامه هاي بهره برداري ، تعيين ميزان ترکيب هاي شيميايي و مواد مفيد، مبارزه با علف هاي هرز و آفت هاي گياهي، شناخت ارزش هاي غذايي گياهان ، جمع آوري بذرها، تو ...