بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه :

 • امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گرديده است.
 • در وزارت نیرو نيز از ابزارها و سامانه‌هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات براي کنترل صنعتي استفاده مي‌شود که بدون بکارگيري آنها برخي از عمليات جاري صنعتي غيرممکن و يا غير اقتصادي خواهد شد.
 • به مخاطره افتادن هريک از سامانه‌هاي عملياتي و اطلاعاتي فوق و يا سامانه‌هاي مشابه مي‌تواند از کار افتادن سرویس‌های وزارت نیرو شده و تبعات اجتماعي، سياسي و امنيت ملي به وجود آورد.
 • یک بدافزار کامپیوتری می‌تواند به راحتی باعث نابودی یک نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و ... شود.
 • امروزه بدافزارها، جنگ افزارهای نوین هستند.

اسلاید 2 :

ادامه مقدمه :

 • طراحي و بکارگيري کرم استاکس نت نشان داد که دشمنان کشور به اين مهم آگاه بوده و براي برهم زدن نظم عمومي و امنيت ملي برنامه‌ريزي مي‌کنند.
 • از آنجا که بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی کشور به وزارت نیرو وابسته مي‌باشند هوشياري در برابر حملات الکترونيکي اهميت مضاعفي مي‌يابد.
 • پروژه استاکس‌نت با هدف آسيب رساني به سيستمهاي کنترل صنعتي کشور طراحي گرديد و به دنبال آن پروژه DUQU و وایپر و... ادامه پيدا کرد.
 • به راستي آيا استاکس نت، DUQU و... آخرين حملات الکترونيکي به زيرساخت‌هاي حياتي ما خواهند بود؟؟؟؟
 • طبق بخشنامه رياست جمهوري به کليه دستگاه‌ها مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري متولي برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و هدايت راهبردي و کلان دستگاه‌ها در امن سازي زيرساخت‌هاي حياتي مي‌باشد.

اسلاید 3 :

اهداف طرح :

 • پيشگيري از وقوع حملات و امن سازي زيرساخت‌هاي حياتي وزارت نیرو در مقابل انواع حملات سايبري.
 • نظارت بر تداوم امنيت زير ساخت از طريق جمع آوري اطلاعات ، تحليل و مديريت مخاطرات و تشخيص و مقابله با حوادث.
 • ايجاد قابليت تداوم کسب و کار و سرويس دهي وزارت نیرو در شرايط بحراني.
 • ارائه راهکارهاي فني (متدولوژي ها).
 • آموزش و آگاهي رساني امنيتي به کليه متوليان، ذينفعان و عوامل درگير در کنترل و هدايت زيرساخت وزارت نیرو .
 • ايجاد مراکز جمع آوري، اشتراک و تحليل اطلاعات در سطح زيرساخت‌هاي وزارت نیرو.
 • هماهنگي با مراجع بالادستي از جمله مرکز مديريت راهبردي افتا در امن سازي زيرساخت

اسلاید 4 :

اقدامات 

1- تحليل وضعيت افتا

qتحليل و ارزيابي کمي وضع موجود توسط فاوا و با نظارت حراست دستگاه:

nوضعيت طرح و برنامة افتا

nوضعيت تشكيلات افتا

nوضعيت مديريت افتا

nوضعيت بودجة افتا

nوضعيت پرسنلي افتا

nوضعيت فني افتا

nوضعيت وقايع افتا

qتحليل و ارزيابي کيفي مخاطرات وضع موجود توسط فاوا و با نظارت حراست دستگاه

 

اسلاید 5 :

ادامه اقدامات 

2-تهيه برنامه مديريت وضعيت افتا زيرساخت توسط مرکز

qتدوين و ابلاغ برنامه کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري

qتدوين و ابلاغ برنامه بلند مدت مديريت وضعيت افتا به منظور حصول اهداف برنامه پنجساله و سند افتا با توجه به تحليل و ارزيابي وضعيت افتاي وزارت نیرو

3- نظارت بر حسن اجراي برنامه توسط مرکز

q

اسلاید 6 :

برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري

 • تکميل فرمهاي وضعيت افتاي وزارت نیرو توسط فاوای دستگاه.
 • ارزيابي و تحليل مخاطرات با استفاده از متدولوژي و نرم افزار پيشنهادي مرکز (بر اساس 27005: 2008) ISO) و انجام اقدامات لازم برای کاهش مخاطرات شناسایی شده توسط فاوا و با نظارت حراست دستگاه.
 • راه اندازي مرکز عمليات امنيت (soc) مطابق الزامات مرکز توسط فاوا و با نظارت حراست دستگاه.
 • راه اندازي تيم امداد کامپيوتري و صنعتي مطابق الزامات مرکز توسط فاوا و با نظارت حراست دستگاه.
 • راه اندازی طرح مقابله با بدافزار مطابق الزامات مرکز توسط فاوا و با نظارت حراست دستگاه.
 • ارزيابي امنيتي کارشناسان، پيمانکاران و محصولات موثر در افتا توسط مرکز با همکاري حراست دستگاه.
 • طرح تداوم کسب و کار و فعاليت سازمان توسط فاوا و با نظارت حراست دستگاه.
 • طرح ارتقاي سطح امنيت و بهبود معماري امنيت اطلاعات و ارتباطات توسط فاوا و با نظارت حراست دستگاه..
 • بهبود کمي و کيفي تيم امنيت اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید