بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

سلامت روان چیست؟

سلامت دو نوع تعریف دارد :طبق تعریف منفی،سلامت عبارت از فقدان بیماری وطبق تعریف مثبت ،سلامت با ارتقاء(promotion)بهداشت مرتبط میشود .حتی در افراد سالم سلامت سطوح مختلفی دارد .

بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است .

بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی روی آن تاکید دارد :سلامتی را یک حالت رفاه جسمی،روانی،واجتماعی است ونه فقط فقدان بیماری ویا ناتوانی ،وهیچ کدام بر دیگری برتری ندارد

اسلاید 2 :

مفهوم سلامت روان شامل آسایش ذهنی ، احساس خود توانمندی ،کفایت وشناخت توانایی خود در محقق ساختن ظرفیت های عقلی و هیجانی خویش است

یا به عبارتی سلامت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش را باز می شناسد

و قادر است با استرس های معمول زندگی مدارا کند

واز نظر شغلی مفید و سازنده باشد ،

برای اجتماع خود نقشی ایفا کند و با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد .ودارای سلامت معنوی باشد.

وبطور خلاصه حال خوب ،فکر خوب ورفتار خوب

 

اسلاید 3 :

سلامت روان شامل افزایش توانائیهای افراد وجامعه وقادر سازی آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد .

که به همه ما مربوط است نه فقط به کسانی که از بیماریهای روانی رنج می برند .

هیچ گروهی وطبقه ای از بیماریهای روانی مصون نیست ،ولی افراد بیکار ،فقرا،نوجوانان، زنانی که قربانی خشونت هستند وغیره بیشتر در معرض خطرند .

ومتاسفانه در تمام دنیا به بهداشت روان وبیماریهای روانی به اندازه سلامت جسمانی وبیماری جسمی اهمیت داده نمیشود ومورد بی توجهی وغفلت قار گرفته است.

اسلاید 4 :

ازمهمترین مسائل مربوط به بهداشت روان بحث پیشگیری وارتقاء میباشد که هدف ان کاهش بروز،کاهش طول مدت وکاهش ناتوانی ماندگاراختلالات روانی است ،که عبارت از:

1- پیشگیری سطح اول که جلوگیری از بروز بیماری یا اختلال ودر نتیجه کاهش میزان بروز است ازطریق حذف عوامل سبب ساز ،کاهش عوامل خطر ساز،جلو گیری از سرایت بیماری محقق میشود

2-پیشگیری سطح دوم ،عبارت است از شناسایی زودرس ودرمان سریع بیماری یا اختلال به منظور کاهش شیوع اختلال از طریق کوتاه کردن مدت آن

اسلاید 5 :

پیشگیری نوع سوم :که هدفش کاهش شیوع نقایص وناتوانی های باقیمانده ناشی از بیماری  یا اختلال است .

در این نوع پیشگیری افراد دچار بیماری مزمن را قادر می سازد به عالیترین سطح ممکن عملکرد خود دست یابند .

اسلاید 6 :

اهمیت اختلالات روانی 

در جهان شیوع تمام عمر اختلالات روانی بیش از 25 در صد و در هر مقطع زمانی حدود 10  درصد در جمعیت بالغ تخمین زده می شود .

در ایران شیوع تمام عمر اختلالات در جمعیت بالای 15 سال کشور بیش از 20در صد برآورده می شود که در این میان اختلالات خلقی و اضطرابی بیشترین شیوع را دارد .

شیوع در هر مقطع زمانی بیش از 10 درصد است .

اختلالات روانی با ایجاد هزینه های مستقیم (اقدامات تشخیصی ،درمانی ، بازتوانی وپیشگیری) و هزینه های غیر مستقیم (کاهش توان فردی و..) اثرات زیانباری بر جامعه می گذارد از این رو کاهش 10 درصدی بار اختلالات روانی از اهداف برنامه های کشورووزارت بهداشت است.

اسلاید 7 :

اهمیت بهداشت روان در جامعه

بهداشت روان جامعه از دو بعد :1-سلامت روان جمعیت عمومی و 2-بهداشت روانی گروه های خاص مورد توجه است .

از بعد نیازمندی های بهداشت روان برای گروه های خاص مهمترین گروه مورد توجه در ایران جمعیت نوجوان و جوان می باشند .

حدود یک میلیون عدم قبولی در کنکور در هر سال ، وجود بیش از هزاران زندانی ، بیش از میلیونها معتاد و تغییرات شدید وسریع الگوی مصرف موادمخدر ، شیوع بالای خودکشی، میلیونها بیکار ، قرار داشتن حدود20 درصد از جمعیت زیر خط فقر مطلق، افزایش آمار دختران فراری ، و...از شواهد بارز اهمیت و ضرورت توجه به نیازهای بهداشت روان گروه های خاص است.

اسلاید 8 :

فعالیت ها و خدمات بهداشت روان تیم سلامت

1-شناسایی ،درمان و پیگیری اختلالات روانی /رفتاری کودکان .

2-ارزیابی تکامل کودکان و مشاوره به والدین.

3-ارزیابی روانی / رفتاری در مدرسه ، مشکلات تحصیلی و روانشناختی دوران بلوغ.

4-شناسایی ،درمان و پیگیری اختلالات روانی بزرگسالان شامل:افسردگی ، اختلالت اضطرابی و...

5-مداخلات لازم برای سایر مسایل روانی :یائسگی، زایمان و اختلالات روانی بعد از زایمان ،استرس و سوگ.

6-شناسایی،درمان و پیگیری اختلالات دوران سالمندیشامل :دمانسو اختلالات روانی و پیشگیری از آن.

اقدامات پیشگیری شامل آموزش مهارت های زندگی ، مهارت های فرزند پروری ،مداخله در بحران و بلایا.

اسلاید 9 :

عظمت بار بیماری های روانی

آیا سلامت روان جامعه یک اولویت است؟

اختلالات روانی و رفتاری تاثیر بسزائی روی فرد ، خانواده اش و جامعه دارد .غالبا علاوه بر رنج و محدودیت هایی که اختلال روانی ایجاد می کند ،بیمار روانی در فعالیت های اجتماعی و حرفه ای خود دچار تبعیض هایی بعلت انگ بیماری روانی نیز می شود. تاثیر اختلالات روانی روی جامعه به لحاظ نیاز به مراقبت از بیماران و کاهش مولد بودن آنان بسیار مهم است.

امروزه حدود 500 میلیون نفر از مردم دنیا از یک بیماری روانی یا رفتاری رنج می برند .

بیماری افسردگی تک قطبی ،علت 20 درصد از سال های سپری شده با ناتوانی است و سومین رتبه را بین علل نسبت داده شده به بار کلی بیماریها دارد .

اسلاید 10 :

چهار مورد از 6 علت اصلی سال های سپری شده عمر با ناتوانی ، بیماری های روانی چون: افسردگی، بیماریهای وابسته به مصرف الکل ،اسکیزوفرنی و بیماری دو قطبی به خود اختصاص داده است .

بیش از 200 میلیون نفر از مردم دنیا در هر برهه از زمان از افسردگی رنج می برند .

حدود یک میلیون خود کشی هر سال در جهان داریم و حدود 25 میلیون نفر از مردم دنیا از اسکیزوفرنی، 38 میلیون نفر از صرع  و بیش از 90 میلیون از یک بیماری وابسته به مصرف الکل رنج می برند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید