whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت سیر تکاملی مفاهیم نوآوری در یک نگاه

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیر تکاملی مفاهیم نوآوری در یک نگاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیر تکاملی مفاهیم نوآوری در یک نگاه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

در عصرحاضر، مزیت کلیدی رقابت، در قابلیت نوآوری سازمانها می باشد. سازمانهای موفق دنیا سازمانهایی هستند که در برابر تغییرات سریع محیطی بصورتی اثربخش، با کسب دانش و فناوری روز، نوآورانه واکنشی مناسبی را بروز می دهند.
در گذشته نوآوری حاصل فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی انفرادی دانشمندان و محققان بوده است اما امروزه نوآوری جزء ابزار قدرتمند سازمان های پیشرو می باشد که نه تنها متعلق به یک فرد خاص یا سازمان خاصی نمی باشد بلکه حاصل مجموعه ای از فعالیت های سیستمی ، منظم و منسجم همه اجزاء سازمان را، شامل می گردد.

اسلاید ۲ :

در واقع با در نظر گرفتن یک دیدگاه سیستمی، جهت دستیابی به یک کشور نوآور، تنها ایجاد حوزه کاری و مسئولیتی مدیران و مشاوران در سازمانها کافی نمی باشد نیاز به همکاری منظم و منسجم همه عوامل نظام ملی کشور شامل : دستگاه ها ، موسسات ، مراکز مطالعاتی و تحقیقات خصوصی و دولتی ، بنگاه ها ، سازمانهای صنعتی می باشد.
لذا ایجاد بسترمناسب، جهت دستیبابی به نظام ملی نوآوری در کشور امری الزامی است و برای رسیدن به این هدف ملی نیاز به ایجاد سازمانهای نوآورمی باشد. در این مقاله سعی شده است تا با شناسایی مفاهیم نوآوری ، سطوح و مدلهای آن به بررسی ایجاد بستر مناسب در خلق سازمان نوآور پرداخته و بامطالعه موانع و چالشهایی که سازمانهای در حال توسعه وجود دارد عوامل موثر در تحقق سازمان نوآور،شناسایی و بررسی گردد.
کلمات کلیدی : نوآوری ، نوآوری سیستمی ، نوآوری سازمانی،ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی

اسلاید ۳ :

سیر تکاملی مفاهیم نوآوری در یک نگاه
یک رویکرد چند بعدی به نوآوری
نگاهی بر سیر تکاملی فرآیند نوآوری
نگاهی بر سیر تکاملی مدلهای نوآوری
موانع و چالشهای سازمانی در دستیابی به سازمان نوآور
عوامل موثر و مشوق در تحقق سازمان نوآور
نتیجه

اسلاید ۴ :

صاحب نظران و دانشمندان از جنبه های گوناگون به موضوع نوآوری پرداخته اند از این رو ممکن است تعاریف ذکر شده در ظاهر با یکدیگر تفاوتهایی داشته باشند، هرچند محور اصلی آنها یکی است.
از نظر پیتر دراکر ” نوآوری بیش از نبوغ، مدیون سختکوشی و فعالیت پیگیر است و به دانش، نبوغ و تحرک و تمرکز به موضوع نیاز دارد و همانند هر فعالیت عینی درکنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکـــوشی همه دست اندرکاران می باشد.همچنین او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافتم نه گونه خاصی از شخصیت بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است.”]۱۶[

اسلاید ۵ :

مایکل تاشمن “نوآوری را بستر پیروزی در کسب وکار دانسته تا مدیران درپی شناسایی سازوکار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک انجام دگرگونیهای ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آنها برسند. در مدیریت خلاق مدیران قدرت تسلط بر حال و آینده را دارندو در نوسازی سازمانی با غلبه بر سازو کار، نوآوری به دگرگون سازی سازمانها در رقابت جهانی می پردازند”. ]۱۵[

اسلاید ۶ :

جوزف شومپیتر[۱] در تحقیقات خود از پنج نوآوری شامل: معرفی محصول جدید یا تغییر کیفیت محصول موجود ، فرآیند در یک صنعت مشخص، ایجاد بازارجدید، منابع جدید ،تغییر سازماندهی صنعتی نام می برد ]۲۰[

اسلاید ۷ :

به طور کلی می توان گفت، نوآوری در سازمان ها، موجب دستیابی به اهداف توسعه ای و برنامه های راهبردی، در صنایع ارائه محصول و خدمات جدید، در تجارت جهانی ایجاد خلق ارزش جهانی به بازار و در مدیریت جهانی بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدیدبرای ایجاد ارزش جهانی می گردد.

اسلاید ۸ :

نوآوری بنیادی / تکاملی
نوآوری بنیادی به فرآیندی اطلاق می شود که صنعت جدیدی را، با پیشرفت آنی فرآیند محصول اصلی (مانند ترانسیتور در صنایع الکترونیک) بوجود می آورد.
نوآوری تکاملی با بهبود تدریجی محصول یا فرآیندها در یک شرکت ایجاد می گردد که برای بقاء این شرکت در حفظ موقعیت رقابتی در یک صنعت الزامی است.که در نهایت موجب بهبود عملکرد شرکت می گردد. ]۱۳[

 

اسلاید ۹ :

-نوآوری محصول / فرآیند
نوآوری محصول: نوآری در سطح خلق محصولات جدید یا فرآیندهای جدید.
نوآوری در فرآیند: از جنس تکنولوژیک یا سازمانی و مدیریتی]۱۳[

نوآوری مادی و غیر مادی
طبقه بندی دیگرنوآوری در ماهیت مادی و غیرمادی بودن آن می باشد. نوآوری درکالا یا تکنولوژی در فرآیند، از نوع مادی و نوآوری در خدمات و یا فرآیندی سازمانی، از جنس غیر مادی محسوب می گردد .

اسلاید ۱۰ :

نوآوری اداری / فناورانه
نوآوری فناورانه بطور مستقیم فرآیندهای تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.
نوآوری های ادارای شامل تغییراتی می شود که سیاستها، تخصیص منابع و دیگر عوامل مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. ]۱۹[

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 53 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد