دانلود فایل پاورپوینت شبه پتانسیل فوق هموار

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شبه پتانسیل فوق هموار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شبه پتانسیل فوق هموار قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

شبه پتانسیل فوق هموار

یکی از اهداف شبه پتانسیل‌ها، تولید شبه پتانسیل‌هایی است که تا حد امکان هموار باشند و در عین حال دقیق بمانند.

برای مثال در محاسبات موج تخت، توابع ظرفیت در مولفه‌های فوریه بسط داده می‌شوند و هزینه محاسبات به شکل توانی از تعداد مولفه‌های فوریه مورد نیاز در محاسبات است.

بنابراین مفهوم بیشترین همواری، رسیدن به کمترین فضای مورد نیاز فوریه برای توصیف ویژگی های ظرفیتی تا دقت مورد نیاز است.

در روش شبه پتانسیل‌های فوق هموار هدف رسیدن به محاسبات دقیق با یک تبدیل است.

مسئله را به شکل تابعی هموار و تابعی حول هر مغز یونی که تغییرات سریع چگالی را بیان می‌کند، برآورده می‌کند.

اسلاید ۲ :

شبه پتانسیل‌های فوق هموار یک روش کاربردی برای حل معادلات فراتر از کاربرد فرمول بندی OPW است.

برای مثال روی حالتهایی تمرکز می‌کنیم که بزرگترین مشکلات را در دقت، شبه توابع هموار بوجود می‌آورند: برای حالات ظرفیت در ابتدای یک لایه اتمی‌…,۳d,2p,1s تبدیلOPW  تاثیری ندارد زیرا

زیرا چگالی بار این اوربیتالها هیچ گره‎ای در نزدیکی ناحیه مغزه ندارند و همین امر باعث می‎شود که روشهایی چون بار پیوسته تاثیر چندانی در شکل پتانسیل نداشته باشند و خود پتانسیل اصلی بهترین و دقیقترین شبه پتانسیل نرم ‎باشد.

در تبدیل پیشنهاد شده توسط بلاخ و واندربیلت پتانسیل غیر موضعی (۱۱-۴۵) را به فرمی‌که شامل یک تابع هموار

است، می‌نویسد.

این تابع دیگر « اندازه پایسته» نیست.

اسلاید ۳ :

شرط پایستگی بار

تفاوت در معادله پایستگی با تابع اندازه پایسته              ( هم برای تابع تمام – الکترونی و هم برای شبه تابع) به این ترتیب داده می‌شود.

 اختلاف بار بین شبه تابع و تابع اصلی در داخل مغزه است .

پتانسیل جدید غیر محلی که روی         عمل می‌کند به این ترتیب تعریف می‌شود. ‌

اسلاید ۴ :

برای هر حالت اتمی‌s، می‌توان به طور سر راست نشان داد که توابع هموار          حل مساله ویژه مقداری کلی هستند.‌

 عملگر همپوشانی است که مقدار آن تنها در داخل ناحیه‌ی مغزی با ۱ متفاوت است.

چگالی کلی با استفاده از توابع               ساخته می‌شود که می‌تواند بجای بخش هموار چگالی تمام الکترونی جایگزین شود.

اسلاید ۵ :

مزیت شرایط اندازه پایسته

 در این است که هر کدام از شبه تابع‌های هموار را

می‌توان بطور مستقل ساخت.

تنها محدودیت شبه پتانسیل فوق هموار در این است که مقدار توابع در شعاع Rc با هم جور شود.

بنابراین می‌توان شعاع Rc  را خیلی بزرگتر از مقدار آن در شبه پتانسیل‌های اندازه پایسته انتخاب کرد. دقت مورد نظر با کمک توابع

 و عملگر روی هم افتادگی

 حفظ می‌شود.

نمونه‎ای از این کار برای اوربیتال p 2 اتم اکسیژن نشان داده شد. دیده می‎شود که این روش باعث شده که شعاع برش بزرگتری انتخاب شود که این نیز باعث نرمتر شدن شبه پتانسیل و تابع موج و به تبع آن کاهش زمان محاسبات شده است.

اسلاید ۶ :

در محاسباتی که از شبه پتانسیل فوق هموار استفاده می‌شود، جوابها برای توابع هموار

 بر طبق شرایط زیر راست هنجار می‌شوند

و چگالی ظرفیت به این ترتیب تعریف می‌شود

که

جوابها با کمینه کردن انرژی کل به‌دست می‌آیند.

اسلاید ۷ :

شبه پتانسیل یون بدون استتار

 

که

 

و همین طور

 با                 

این روابط به مسئله ویژه مقداری کلی زیر می‌رسند.   

 با جمع روی یونهای به‌دست می‌آید.

خوشبختانه چنین مسئله ویژه مقداری پیچیدگی های خاصی را با روش های تکرار شونده ندارد.

اسلاید ۸ :

امواج تصویری افزوده شده(PAWها): حفظ کل تابع موج

روش امواج تصویری افزوده شده PAW یک راه کلی برای حل مسئله ساختار الکترونی است که روش OPW را دوباره فرمول بندی می‌کند

مشابه روش شبه پتانسیل فوق همواره در این روش تصویرگرها و توابع کمکی مربوطه وارد می‌شوند.

یک تابعی برای انرژی کل تعریف می‌شود که شامل توابع کمکی است و در الگوریتم برای حل موثر مسئله ویژه مقداری کلی  بکار می‌رود.

در روش PAW تابع موج تمام – الکترونی، حفظ می‌شود.

 از آنجا که تابع موج کلی نزدیک هسته ها تند تغییر است تمام انتگرال ها به صورت ترکیبی از انتگرالهائی از توابع هموار در فضا محاسبه می‌شوند. توزیع موضعی از انتگرالهای شعاعی در کره مافین تین، مانند روش توابع موج افزوده شده APW محاسبه می‌شوند.

اسلاید ۹ :

در اینجا به طورخلاصه ایده کلی تعریف روش PAW را برای یک اتم شرح می‌دهیم.

 مشابه فرمول بندی روش  OPW می‌توان یک بخش هموار برای تابع موج ظرفیت

(یک موج تخت مشابه (۱۱-۱) یا یک اوربیتال اتمی‌مشابه (۱۱-۴) و یک تبدیل خطی به

 صورت زیر تعریف کرد.

این تبدیل خطی مجموعه توابع موج ظرفیت تمام الکترونی

 را به توابع هموار

مربوط می‌کند.

  فرض می‌شود که تبدیل خطی واحد است بجز در کره ای که مرکزش روی هسته است،

 برای سادگی اندیس بالا v و اندیس های پایین j,i را حذف می‌کنیم.

فرض می‌کنیم که

حالت ظرفیت است.

بر طبق نشان گذاری دیراک، ‌بسط هر کدام از توابع موج

 در امواج جزئی m درون هر کره به این ترتیب نوشته می‌شوند

برای تابع تمام الکترونی مربوط

اسلاید ۱۰ :

بنابراین تابع موج کل در کل فضا به این ترتیب نوشته می‌شود :‌

اگر تبدیل τ خطی باشد، ضرایب بسط در هر کره برای هر مجموعه عملگرهای تصویر

 مطالق روبروبه‌دست می‌آید.

اگر عملگرهای تصویر شرط روبرو را برآورده کنند :‌

بسط

 از یک تابع هموار

 با خود

 یکی می‌شود.

تنها برای شبه پتانسیل‌ها، انتخابهای ممکن زیادی برای تصویرگرها از توابع هموار برای

وجود دارد.

 اختلاف آنها با شبه پتانسیل‌ها در این است که تبدیلτ  همچنان تابع موج تمام الکترونی را دارد.

بعلاوه بسط روی حالات مغزی و حالات ظرفیت به طور مساوی بکار می‌رود.

در نتیجه با اعمال بسط روی حالات تمام الکترونی، می‌توان نتایج تمام الکترونی را به‌دست آورد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 27 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد